6.7 C
Braşov
AcasăNationalPână la 23 iulie: Vrei să te faci polițist? Încep recrutările!

Până la 23 iulie: Vrei să te faci polițist? Încep recrutările!

l Fără tatuaje sau piercing

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brașov a început activitatea de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” București, după cum urmează:
1. pentru Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea Poliție, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.), și forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (doar agenţi de poliţie din cadrul M.A.I.);
2. pentru Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, specialitatea poliție de frontieră, forma de învăţământ cu frecvenţă, în situaţia în care candidaţii nu au domiciliul într-un judeţ limitrof frontierei de stat;
3. pentru Facultatea de Poliţie – programul de studii universitare de licenţă/specializarea „Drept”, forma de învăţământ cu frecvenţă (doar pentru locurile aprobate I.G.P.R.), specialitatea Poliție, poliție de frontieră și jandarmi;
Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de învăţământ pe locurile destinate formării iniţiale a poliţiştilor sunt următoarele:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.
Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu frecvenţă, sunt următoarele:
a) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

Depunerea cererilor de înscriere

Cererile de înscriere se vor descărca de pe site-ul http://bv.politiaromana.ro – secțiunea Carieră – Admitere, se vor completa de către candidați în mod lizibil (majuscule), se semnează și se transmit de aceștia, exclusiv, în format electronic, la adresa de e-mail resurse.umane@bv.politiaromana.ro, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2021, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în data 11.07. 2021 doar până la orele 16:00,
La Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza’’ pentru specialitățile ,,Drept’’ şi ,,Ordine şi siguranţă publică’’, candidaţii pot participa la concursul de admitere la o singură specialitate, din cadrul Facultății de Poliție. Candidaţii pot depune documentele solicitate zilnic, până la data de 23 iulie 2021, în intervalul orar 08.00-16.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, aflat în municipiul Brașov, pe str. Dimineții nr. 1, la poarta acces auto.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE