4.7 C
Braşov
AcasăComunicateCOMUNICAT DE PRESĂ: ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

COMUNICAT DE PRESĂ: ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

Data publicării: 29.06.2021

– titlul proiectului: CRESTEREA CAPACITATII DE PRESTARE A SERVICIILOR INTREPRINDERII RAMIBO ELECTRIC SRL PRIN ACHIZITIA DE DOTARI PERFORMANTE,
– numele beneficiarului: RAMIBO ELECTRIC SRL,
– al programului: Programul Operațional Regional 2014-2020,
– al Autorității de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație (MLPDA),
– al Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru,
– valoarea totală a proiectului: 1,335,776.61 lei,
– finanțarea nerambursabilă: 897,402.43 lei,
– data începerii și data finalizării: 27.06.2019- 30.04.2022,
– codul MySMIS: 133501,
– obiectivul(ele) proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea competitivității firmei SC RAMIBO ELECTRIC SRL, ca urmare a extinderii activității prin introducerea de noi tehnologii moderne în procesul de lucru al societații, prin achiziționarea de echipamente si utilaje tehnologice moderne.

Proiectul “Creșterea capacității de prestare a serviciilor întreprinderii RAMIBO ELECTRIC SRL prin achiziția de dotări performante”, cod MySMIS 133501, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către SC RAMIBO ELECTRIC SRL și are o valoare totală de 1,335,776.61 lei, din care 897,402.43 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 27.06.2019- 30.04.2022.
Obiectivele proiectului sunt:
1. Introducerea unei noi categorii de lucrări de instalații electrice cât și inovarea și extinderea capacitații de lucru existente a lucrărilor de instalații electrice cu ajutorul noilor echipamente performante ce se doresc a fi achiziționate în cadrul companiei;
2. Îmbunătățirea calității mediului înconjurător prin creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor și eficientizare energetică a fluxului de lucru în perioada de implementare și durabilitate a proiectului.
3. Dezvoltarea resurselor umane ale întreprinderii, prin angajarea a 3 persoane dintre care cel puțin o persoana aparținând unei categorii defavorizate și menținerea locurilor de muncă existente și a celor nou create pe toata perioada de durabilitate a proiectului.

Date de contact beneficiar:
Adresa: Municipiul Brasov, str. Dragos Voda, nr. 18, cod postal 500449, Romania, telefon/fax 0722628557 / 0268549619, adresa de mail electric@ramibo.ro

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE