4.7 C
Braşov
AcasăStiri BrasovCinci salvatori montani pentru Serviciul Salvamont Braşov

Cinci salvatori montani pentru Serviciul Salvamont Braşov

Autor: Mihaela Parghel

Serviciul Public Local Salvamont Braşov recrutează cinci salvatori montani. Potrivit anunţului lansat de Serviciul Salvamont, Agrement şi Parking, în acest moment sunt vacante un post de salvator montan gradul I şi patru posturi salvator montan gradul III, toate ca personal contractual. Pentru a ocupa unul dintre aceste posturi, cei interesaţi trebuie să respecte câteva condiţii generale, respectiv să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; să aibă capacitate deplină de exerciţiu, o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate şi să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Un salvator cu experienţă şi patru fără

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul organizat pentru ocuparea postul contractual de execuţie de Salvator montan din cadrul Serviciului Salvamont ţin de studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat pentru postul de salvator montan gradul I, M şi studii medii sau generale pentru posturile de salvator montan gradul III, G/M şi existenţa unui atestat salvator montan, în termenul de valabilitate.
Din punct de vedere al vechimii ca salvator montan, este nevoie de minim 4 ani pentru postul de salvator montan gradul I,M, în timp ce pentru postul de salvator montan gradul III nu este nevoie de vechime. Ca cerinţe specifice, recrutorul solicită şi cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, la nivel mediu, o condiţie fizică bună şi permis de conducere.

17 iunie, termenul limită de înscriere la concurs

Cei interesaţi de aceste posturi îşi pot depune dosarul de înscriere până la data de 17 iunie, ora 16.00, urmând ca până la 16 iunie, ora 10.00 să fie realizată selecţia de dosare. Pe 28 iunie, ora 10.00 este programată proba scrisă la sediul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, Str. Poiana Doamnei nr.20B, iar pe data de 1 iunie, ora 09.00 are loc proba practică. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarul de înscriere va cuprinde o cerere adresată directorului Serviciului Public Local Salvamont, Agrement și Parking, copii după actele de identitate, documentele ce atestă nivelul studiilor şi alte acte ce atestă specializările, carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele ce atestă vechimea în muncă, în meserie sau specialitatea studiilor, cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate şi un curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE