8 C
Braşov
AcasăComunicateCOMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea și diversificarea serviciilor topografice...

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea și diversificarea serviciilor topografice ale FUNCIARA SRL prin achiziția unor echipamente și soft-uri performante”

Data publicării 07.05.2021

FUNCIARA SRL, cu sediul în România, Municipiul Brașov, Str. 15 Noiembrie, nr. 62, sc. B, ap. 17, județul Brașov, derulează în perioada 08.10.2019 – 30.11.2021, proiectul „Dezvoltarea și diversificarea serviciilor topografice ale FUNCIARA SRL prin achiziția unor echipamente și soft-uri performante”, cod SMIS 134595, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6652/ 16.02.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Cod apel proiecte POR/604/2/1 –Microintreprinderi.
Titlu proiect: „Dezvoltarea și diversificarea serviciilor topografice ale FUNCIARA SRL prin achiziția unor echipamente și soft-uri performante”
Beneficiar proiect: FUNCIARA SRL
Program de finantare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Valoarea totală a proiectului este de 966.723,18 lei, din care
Asistența financiară nerambursabilă este 633.028,54 lei.
Cod SMIS: 134595
Obiectivul general al proiectului de investiții este reprezentat de diversificarea activității societății FUNCIARA SRL prin înglobarea unor servicii inovative pentru societate, care nu au mai fost prestate până în momentul de față (Servicii de ortofotogrametrie, cadastru sistematic, servicii topo autostrăzi și drumuri naționale) care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact beneficiar:
(Municipiul Brașov, Str. 15 Noiembrie, nr. 62, sc. B, ap. 17, județul Brașov, România, telefon: 0745.634.633, fax: 0268.472.525, poștă electronică: contact@funciara.ro )

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE