0.8 C
Braşov
AcasăComunicateAnunţ privind achiziţionarea instalaţie CB CT radiodiagnostic dentar, în cadrul proiectului implementat...

Anunţ privind achiziţionarea instalaţie CB CT radiodiagnostic dentar, în cadrul proiectului implementat de Asociaţia TOPDENT

Prin prezenta vă invităm să participaţi la procedura de achiziţie având ca obiect al contractului furnizarea de echipamente cu următoarele coordonate:

1. Denumirea achizitorului: ASOCIAŢIA TOPDENT; CIF: 43537394; adresa: sediu – FĂGĂRAŞ, str. V.Alecsandri, bl. 7, sc. D, ap.1, jud. Braşov, telefon: 0723274483; e-mail: asociatia.topdent@gmail.com
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare/servicii: achiziţie competitivă.
3. Data limită pentru depunerea ofertelor este 7 mai 2021, ora 12.00. Depunerea ofertelor se va face la sediul Asociaţiei Topdent. Ofertele vor fi redactate în limba română. Ofertanţii vor depune oferta conform caietului de sarcini.
4. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile.
5. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul societăţii la data 10 mai 2021, ora 9.00. La deschidere pot asista reprezentanţii imputerniciţi ai ofertantilor. Evaluarea ofertelor se va face după deschiderea plicurilor cu ofertele primite.
6. Locul livrării/prestării: Braşov
7. Durata contractului: 3 luni de la data semnării contractului de furnizare
8. Valoarea estimată a contractului: echivalentul a 214.000 lei fără TVA, respectiv 254.660 lei inclusiv TVA. Preţul contractului nu se va ajusta.
8. Sursa de finanţare: proiect finanţat prin Schema de ajutor de minimis Sprijin pentru înfiinţarea de intreprinderi sociale, proiect VIITOR MAI BUN ÎN ECONOMIA SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128667.
9. Valoarea supusă criteriului de selecţie este de: 214.000 lei fără TVA, respectiv 254.660 lei inclusiv TVA.
10. Specificaţiile tehnice pot fi obţinute la cerere, de la sediul solicitantului FĂGĂRAŞ, str. V.Alecsandri, bl. 7, sc. D, ap.1, jud. Braşov, telefon: 0723274483; e-mail: asociatia.topdent@gmail.com
11. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: preţul cel mai scăzut.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE