23.8 C
Braşov
AcasăComunicateCOMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea activității de lucrări de...

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND DEMARAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „Dezvoltarea activității de lucrări de pregătire a terenului a VIROCRI SRL prin achiziționarea de utilaje performante”

Data publicării 11.03.2021

VIROCRI SRL, cu sediul în România, sat Sânpetru, comuna Sânpetru, str. Triajului, nr. 119, județul Brașov, derulează în perioada 01.06.2019 – 30.09.2021, proiectul „Dezvoltarea activității de lucrări de pregătire a terenului a VIROCRI SRL prin achiziționarea de utilaje performante”, cod SMIS 131825, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 6290/ 24.11.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijiocii/ Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Cod apel proiecte POR/604/2/1 – Microintreprinderi.

Titlu proiect: „Dezvoltarea activității de lucrări de pregătire a terenului a VIROCRI SRL prin achiziționarea de utilaje performante”
Beneficiar proiect: VIROCRI SRL
Program de finantare: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Valoarea totală a proiectului este de 1.415.944,29 lei, din care
Asistența financiară nerambursabilă este de 950.270,47 lei.
Cod SMIS: 131825
Obiectivul general al proiectului de investiții este reprezentat de dezvoltarea unei activități inovative a societății VIROCRI S.R.L. care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Date de contact beneficiar:
(România, sat Sânpetru, comuna Sânpetru, str. Triajului, nr. 119, județul Brașov, cod poștal 507190, telefon 0730611250, poștă electronică virocri@yahoo.com)

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE

Blogar solidar cu boschetarul roman de pretutindeni on Primarul din Făgăraș a ”boicotat” începutul anului școlar
Cel mai titrat și apreciat Blogger european thc on Primarul Făgăraşului cere excluderea a 10 membri din Consiliul Local
Cel mai titrat și apreciat Blogger european thc on Primarul Făgăraşului cere excluderea a 10 membri din Consiliul Local
blogger most sustainable most ecologic on Ziua Limbii Române