3.4 C
Braşov
AcasăEconomicO veste bună: Racordarea la gaze a tuturor clienților casnici va fi...

O veste bună: Racordarea la gaze a tuturor clienților casnici va fi gratuită

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a adoptat vineri un ordin care prevede că racordarea la reţeaua de gaze naturale va fi gratuită pentru toţi consumatorii casnici. Ordinul prevede că operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale va suporta costurile necesare racordării la gaze pentru solicitanţii din categoria viitori clienţi casnici şi noncasnici, adică şi persoane fizice, dar şi firme.
În vederea racordării la sistemul de distribuţie, persoanele fizice vor trebui să depună la operatorul sistemului de distribuţie o cerere de racordare, însoţită de documente, precum cele care atestă dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului/terenurilor şi/sau construcţiei unde sunt amplasate obiectivele/sistemele pentru care se solicită racordarea, acte de identificare ale solicitantului și alte înscrisuri pe care solicitantul consideră necesar să le depună în susţinerea cererii.
După depunerea cererii de racordare, va avea loc evaluarea acesteia, urmată de stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea obiectivului sau conductei necesare racordării şi a racordului, proiectarea şi execuţia lucrărilor, dar şi recepţia şi punerea în funcţiune.
Costurile cu extinderea reţelei de distribuţie vor fi suportate de acum încolo de operatorul sistemului de distribuţie a gazelor, iar restul costurilor rămân în sarcina consumatorului. Operatorul care a suportat costurile racordării la gaze îşi va putea recupera ulterior banii prin tarifele de distribuţie, mai stabileşte ordinul ANRE, prin majorarea prețului pe care îl plătesc toți beneficiarii rețelelor de gaz metan.

Art. 4 – (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:
a) depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoțită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2), și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;
b) evaluarea cererii de racordare;
c) stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
d) eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;
e) emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
f) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
h) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;
i) execuția obiectivului/conductei necesare racordării;
j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;
k) recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;
l) stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM și emiterea ATR;
m) OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
n) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
o) proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solcitanții care finanțează aceste obiective;
p) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;
q) execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;
r) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;
s) recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE