Conform procedurii, AFM va transmite lista persoanelor fizice înscrise către Primăria Brașov. Apoi persoana fizică va transmite primăriei documentele, conform procedurii interne, care va fi publicată pe pagina de internet a instituției. Primăria va publica apoi lista cu persoanele fizice eligibile. Persoana fizică va casa și va radia din circulație și din evidența fiscală autovehiculul uzat, doar după semnarea contractului. Beneficiarii vor încheia contracte cu Direcția Fiscală, care va face plățile.

Cofinanțarea AFM reprezintă 80% din valoarea sumei totale alocate acestui proiect. Diferența va fi acoperită din bugetul local. Astfel, persoana eligibilă primește 2400 de lei de la Fondul pentru mediu și 600 de lei de la bugetul local.