24.7 C
Braşov
AcasăPovestile MonitorulO comoară: Prima bibliotecă publică a brașovenilor

O comoară: Prima bibliotecă publică a brașovenilor

l Anul acesta se împlinesc 480 de ani de când Johannes Honterus a înfiinţat la Braşov prima bibliotecă publică din spaţiul românesc
l Dintre primele cărţi răsfoite de abonaţii braşoveni, doar 26 au supravieţuit până în zilele noastre

- Advertisement -

Fiecare oraş se mândreşte cu prima sa bibliotecă publică, pentru că, odată cu accesul la educaţie, orice comunitate îşi dezvoltă personalitatea culturală. În Ţările Române, bibliotecile au apărut în secolele XVIII-XIX. Însă, la Braşov, Johannes Honterus a devansat cu două secole ideea unei biblioteci la care să aibă acces orice cetăţean dornic să descopere învăţătura din tipărituri. În 1543, umanistul sas braşovean, reîntors în oraşul natal pentru a înfăptui Reforma, a pus bazele primei biblioteci gimnaziale publice din Transilvania. Ba chiar din toate teritoriile locuite de români. Odată cu marele incendiu care a mistuit Biserica Neagră, cărţile s-au distrus. Printr-o minune, 26 de incunabule au supravieţuit până în zilele noastre, o comoară nepreţuită, de care mulţi braşoveni nici nu ştiu. Monitorul Expres vă prezintă un crâmpei din istoria bibliotecilor Braşovului, istorie care a început cu acest templu al cărţii ridicat de Honterus în 1543.

Primul gimnaziu umanist

Clădirea în care a funcţionat prima bibliotecă a Braşovului există şi astăzi, chiar în faţa Bisericii Negre, iar pe frontispiciul ei pot fi citite cuvintele: „Hic Fuit Bibliotheca Scholae Coronensis – Johannes Honterus – 1577“. Dar nu acesta este anul înfiinţării bibliotecii, instituţia îşi deschisese porţile pentru cititorii braşoveni încă din 1543, an în care a apărut primul regulament şcolar din ţările locuite de români, şi în care este menţionată şi biblioteca. „Se precizează că, pentru biblioteca gimnazială, s-au alocat 312 florini pentru achiziţionare de carte, într-un an. Este o dovadă că oficialităţile cetăţii au înţeles valoarea formării şcolare din moment ce au alocat pentru cărţi o sumă cu care îţi puteai cumpăra o casă. Această sumă a fost suplimentată de mai multe ori, dar nu se ştie cu cât“, spune Thomas Şindilariu, şef de birou la Arhiva Bisericii Negre şi cel în grija căruia au ajuns puţinele cărţi de pe vremea lui Honterus. De fapt, umanistul sas sosise în Braşov la chemarea Sfatului Orăşenesc care dorea cu orice preţ să lase învăţământul pe mâna unui om de seamă, cu experienţă europeană. Astfel, cărturarul a înfăptuit reforma religioasă a tuturor saşilor transilvăneni, dar şi reforma învăţământului. „Schola Coronensis“ a fost primul gimnaziu umanist din Europa de Sud-Est. Odată cu sosirea lui Honterus acasă, Braşovul cultural a înflorit. A înfiinţat o tipografie, a modernizat educaţia, iar cetatea a devenit nucleul spiritual al întregii Transilvanii. În mijlocul Renaşterii, Braşovul a renăscut.

Honterus, în tipografia din Braşov – desen din 1897

O bibliotecă de renume european

Biblioteca gimnaziului era una publică, braşovenii puteau citi la sala de lectură cărţi de teologie, medicină, jurisprudenţă, filosofie „şi tot ce-am mai putut aduna valoros, în limita posibilităţilor“, după cum nota chiar umanistul. Fondul de carte cuprindea circa 600 de volume. Acestea proveneau, probabil, din fondul vechi al şcolii, dar erau şi cărţi noi, aduse prin tinerii braşoveni plecaţi la studii în Vestul Europei sau prin comercianţi. Se spune că Honterus a făcut rost de cărţi şi de la Constantinopol. Cel mai vechi catalog păstrat în arhiva bibliotecii datează din 1575. Cărţile erau aranjate pe secţiuni, în ordinea alfabetică a titlurilor. „Honterus i-a scris geografului elveţian Sebastian Munster despre şcoala gimnazială din Braşov, care avea deja un edificiu propriu, că nu e alta să se poată compara cu ea în Ungaria de atunci, după ce biblioteca corvineană fusese distrusă în 1540“, precizează Thomas Şindilariu. Cert e că renumele bibliotecii braşovene trecuse graniţele cetăţii. Din motive necunoscute, 14 cărţi s-au pierdut, astfel că înaintea marelui incendiu, biblioteca mai avea doar 486 de volume. În 1689 au ars toate tipăriturile şi manuscrisele, odată cu Biserica Neagră. În 1705, Martin Ziegler, rectorul gimnaziului, a întocmit un catalog cu 270 de cărţi, dintre care 26 erau cărţi salvate din flăcări, iar celelalte, donaţii particulare ale cetăţenilor care au ajutat la refacerea fondului de carte al bibliotecii publice, mutată în actualul corp B al Liceului „Johannes Honterus“. Printre donatori, s-a numărat şi muzicianul braşovean Daniel Croner, compozitor de opere pentru orgă.

Brașoveranul Iohannes Honterus – desen din epocă

Actualul sediu al arhivelor Bisericii Negre

Primul bibliotecar

- Advertisement -

În 1790, biblioteca s-a mutat în actuala clădire C, unde i s-a rezervat pentru prima oară o cameră proprie, până atunci cărţile fiind depozitate în biroul rectorului. Următoarele cataloage vor fi din ce în ce mai complex organizate. În 1830, Joseph Trausch, cunoscut istoric şi colecţionar de manuscrise, a întocmit un „Catalog al transilvanicelor“ din biblioteca gimnaziului. Inventarul cuprindea şi operele tipărite de autori transilvăneni în străinătate, şi cele ale autorilor străini apărute în Transilvania. Un capitol al catalogului este dedicat „Instrucţiunilor pentru bibliotecarul gimnaziului evanghelic din Braşov“. În acea vreme, biblioteca avea în custodie şi colecţiile de ştiinţe naturale, numismatică şi arheologie, precum şi aparatele folosite în laboratorul de fizică şi materialele didactice utilizate la orele de geografie. Sala de lectură era deschisă două zile pe săptămână, între orele 16 şi 18. Cărţile puteau fi luate şi acasă, pentru 4-6 săptămâni, pe bază de semnătură, cuvânt de onoare şi o taxă. Începând cu 1849, de bibliotecă nu s-a mai ocupat directorul gimnaziului, ci un bibliotecar numit special pentru această funcţie de către consiliul profesorilor. Astfel, primul bibliotecar în adevăratul sens al cuvântului a fost profesorul de fizică Eduard Lurtz. În catalogul din 1852, se precizează că biblioteca avea 11.000 de volume, iar pentru achiziţionarea de cărţi se investeau anual 60-80 de florini. În 1859, clădirea a fost supraetajată, s-a amenajat o nouă sală de lectură, iar la întocmirea noului catalog sistematic (15 ştiinţe cu 120 de subgrupe) au participat toţi profesorii. Peste 10 ani, s-a realizat şi un catalog al manuscriselor. Dacă până atunci, cărţile noi intrau în bibliotecă „fără ştirea profesorilor“, din 1869 au fost achiziţionate şi opere ştiinţifice moderne, necesare unei educaţii emancipate.

Catalog vechi

33.415 cărţi, la 1915

În anul şcolar 1872/1873, biblioteca gimnaziului a cumpărat colecţia de manuscrise şi cărţi a istoricului braşovean Joseph Fr. Trausch, colecţie care cuprindea 3.213 piese, cea mai mare parte păstrându-se şi azi. „A fost un efort financiar excepţional pentru parohie, 1.400 de florini, ceea ce denotă valoarea ştiinţifică enormă a acelor cărţi din care s-au scris lucrări şi din care încă se mai pot scrie de acum încolo cât o viaţă de om. Trausch era şi un mare copiator de manuscrise, în mai multe limbi“, explică istoricul. Printre cărţile româneşti provenite din colecţia lui Trausch erau şi „Magazinu historicu pentru Dacia“, de Nicolae Bălcescu, „Istoria românilor din Dacia Superiore“, de Florian Papiu şi „Protocolul Adunării Generale a Naţiunii Române“, din 15 mai 1848. Fiind atât de bogată şi căutată, biblioteca Honterus şi-a publicat oferta de carte şi a intrat în viaţa publică prin expoziţii de cărţi. Cataloagele proprii, de acum tipărite şi răspândite în lumea largă, conţineau nu numai repertoarul cărţilor, ci şi regulamente de bibliotecă, date biografice despre autori şi profesorii şcolii, iar ediţia din 1888 a publicat chiar lucrarea „Contribuţii privitoare la cea mai veche istorie a bibliotecii gimnaziului“, semnată de Julius Gross. Înaintea Primului Război Mondial, gimnaziul şi biblioteca Honterus funcţionau în clădirea maternităţii de azi, în timp ce, în vechea clădire, s-a amenajat Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei, fondat în 1908, în al cărui depozit au fost transferate colecţia de antichităţi a gimnaziului şi documentele breslelor. În anul şcolar 1914/1915, fondul bibliotecii număra 33.415 volume, acesta fiind şi ultimul inventar exact din istoria bibliotecii Honterus.

Sediile în care a funcţionat biblioteca de-a lungul timpului, astãzi clãdirile Liceului „Johannes Honterus“

Comorile au fost ascunse de comunişti în Biserica Neagră

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, clădirea gimnaziului s-a transformat în spital militar, la început, pentru nemţi, apoi pentru ruşi. „După 23 august 1944, ruşii au aruncat pe geam tot ce nu le trebuia, de la cadavre, la cărţi. Comunitatea germană a făcut un lanţ de oameni şi a adunat cărţile, pe care le-a depozitat în emporele Bisericii Negre, adică în stânga şi în dreapta orgii. Nu s-a putut salva tot, scrisoarea lui Luther către Honterus, de exemplu, s-a pierdut atunci. Bibliotecarul a ordonat securizarea cărţilor vechi. În anul 1948, anul reformei învăţământului, când au dispărut şcolile confesionale, bunurile bibliotecii s-au împrăştiat. Cărţile bine ascunse, însă, ne-au rămas“, povesteşte istoricul Thomas Şindilariu, care apreciază că, la Arhivele Naţionale, se regăsesc circa 5.000 de volume vechi de dinainte de 1800, iar la Colegiul Naţional „Andrei Şaguna“ au ajuns 11.000 de cărţi noi din ceea ce cândva fusese Biblioteca Honterus. Gimnaziul s-a transformat în Liceul Mixt German, apoi în Şcoala Medie nr. 2 cu limbă de predare germană. Numele savantului Honterus a fost dat Şcolii Generale nr. 4, în anul 1970, iar un an mai târziu, şi liceului de cultură generală care, abia în 1990, a devenit teoretic. Cât despre bibliotecă, aceasta funcţionează în subsolul clădirii C, iar cele 26 de cărţi salvate din incendiu şi celelalte incunabule sunt la loc sigur. Situaţia cărţilor tipărite în ultimul secol este în curs de clarificare. În orice caz, biblioteca adăposteşte câteva comori de importanţă naţională, dacă nu chiar mondială: circa 30 de tipărituri realizate chiar de Honterus, cele mai multe din lume adunate la un loc. În pas cu timpurile, puteți afla mai multe despre arhivele și biblioteca Congregației Honterus pe site-ul- honterusgemeinde.ro/ro/arhiva-biblioteca/

Braşoveanul Johannes Honterus, personalitate de talie europeană

Johannes Honterus a fost o personalitate culturală a secolului său, care a schimbat istoria învăţământului în Transilvania. Marele învăţat s-a născut în Braşov, pe Strada Neagră (actualmente Strada Nicolae Bălcescu nr. 40), în 1498, şi a murit tot aici, în 1549. Tatăl lui era pielar, dar a ţinut ca fiul lui să aibă parte de o educaţie bună, primită, după cum se bănuieşte, de la călugării dominicani. În 1522, a absolvit Universitatea din Viena, iar în anul 1525 a primit titlul de „magister artium“, sub numele de Johannes Holler Coronensis, după denumirea oraşului natal. A fost profesor la Universitatea din Cracovia, a tipărit lucrări de gramatică latină şi geografie care i-au adus faimă europeană. Era, de fapt, unul dintre cei mai bine vânduţi autori. „Cărţile lui erau atât de bune încât au fost reeditate de circa 150 de ori în 100 de ani“, explică Thomas Şindilariu. „Rudimenta Cosmographica“ (1530) era manual de geografie de căpătâi în Germania şi în sud-estul Europei. În Basel, a învăţat gravura în lemn şi arta tipografiei. Aici a tipărit în 1532 cunoscuta reprezentare cartografică a Transilvaniei. În anul 1533 s-a întors la Braşov, s-a căsătorit, a fost ales în „Adunarea celor o sută“, apoi a devenit Consilier Comunal. A înfiinţat la Braşov una dintre primele tipografii din Transilvania, tipografie unde Diaconu Coresi a multiplicat cărţi româneşti şi slavone pentru uzul bisericii ortodoxe. Spiritul lui de reformator spiritual se regăseşte în mai multe lucrări: „Cărticica de reformă pentru Braşov şi Ţara Bârsei“, „Apologia“ şi, mai ales, „Regulamentul bisericilor tuturor germanilor din Transilvania“ (1547), care cuprindea principalele teze ale reformei evanghelice a bisericii saşilor din Transilvania, de inspiraţie luterană. Programul lui a fost avizat de însuşi Luther. Atât de mare era cererea de tipăritură, încât în 1546 a fost înfiinţată la Braşov, la insistenţele lui Honterus, prima fabrică de hârtie din regiune, care a livrat hârtie şi în ţările române. Umanistul s-a preocupat în mod deosebit de educaţia tineretului, tipărind manuale şi reorganizând învăţământul, ocazie cu care a înfiinţat şi prima bibliotecă publică din Transilvania, cu mult înaintea altor oraşe mari. În 1543, a scris Constitutio Scholae Coronensis, care a rămas primul regulament şcolar din spaţiul românesc. Honterus este înmormântat în Biserica Neagră. În curtea bisericii se află statuia lui, dezvelită în 21 august 1898. Pe soclul monumentului se află două basoreliefuri din bronz. Placa de pe latura vestică, care îl înfăţişează pe umanist în tipografia sa, a fost furată în 1999, dar braşoveanul Wilhelm Ernst Roth, stabilit în Germania, a refăcut-o din fotografii. Lucrarea a costat 25.000 de mărci, bani adunaţi din donaţiile saşilor emigraţi.

Biblioteca Județeană „George Barițiu”, născută din cenușa primei biblioteci a brașovenilor

După marele incendiu din 1689, care a afectat toată cetatea și a distrus aproape total fondul de carte al bibliotecii înființată de Honterus, în anul 1835 a fost recreată o bibliotecă publică, în cadrul Casinei române. Mai târziu, în 1861, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (ASTRA) a preluat fondul de carte și s-a constituit mai apoi, în anul 1930 „Biblioteca Dr. Alexandru Bogdan” în vila Baiulescu cu 1235 volume, provenite în principal din donații. Clădirea Bibliotecii Județene „George Barițiu” a fost construită la capătul vestic al Aleii Rudolf, între anii 1928-1930, ca sediu al Camerei de Comerț și Industrie din Brașov și este declarată monument istoric. Actualul sediu al Bibliotecii Județene a fost stabilit în anul 1969 în fosta clădire a Camerei de Comerț și Industrie Brașov, iar din 1992, cu ocazia sărbătoririi a 180 de ani de la nașterea istoricului și publicistului român George Barițiu, biblioteca poartă numele acestui mare cărturar. În același an, biblioteca publică brașoveană a devenit, conform noii organizări teritorial-administrative, „Bibliotecă Județeană”. Acum, Colecţiile bibliotecii cuprind peste 9.000.000 de unităţi bibliografice cu caracter enciclopedic, organizate în fonduri curente – publicaţii româneşti şi străine (cărţi, ziare şi reviste) – şi fonduri ale colecţiilor speciale (bibliofilie, manuscrise, arhiva istorică, periodice româneşti vechi, stampe, fotografii, cartografie, audio-vizual). Mai multe despre cea mai mare bibliotecă de azi a brașovenilor puteți afla pe site-ul instituției www.bjbv.ro În fața clădirii bibliotecii se află statuia lui George Barițiu, istoric și publicist, care a întemeiat în 1838 la Brașov, „Gazeta de Transilvania”, primul ziar politic și informativ al românilor din Ardeal.

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov

COMENTARII RECENTE

SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă soluții complete și de înaltă calitate pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, cu respectarea normelor în vigoare și a condițiilor de siguranță impuse prin LEGEA ARHIVELOR NAȚIONALE NR. 16/1996.

Arhivare și depozitare documente în maximă siguranță

Firma dispune de două depozite proprii, situate în București și Brașov, echipate cu spații de arhivare documente și depozitare conform standardelor internaționale. În plus, SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă servicii complete de arhivare, inclusiv depozitarea documentelor, prelucrarea arhivistică, scanarea documentelor, transportul și distrugerea securizată a acestora.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare pune la dispoziția clienților săi spații de depozitare dotate cu sisteme automate de supraveghere video, alarmare și stingere a incendiilor, controlul umidității și microclimatului, pază umană asigurată de echipe specializate 24/24h. De asemenea, soluția software complexă și echipamentele IT de ultimă generație monitorizează în permanență parametrii mediului de depozitare și asigură trasabilitatea, securitatea și integritatea documentelor.

Consultarea rapidă a documentelor arhivate

Documentele pot fi consultate fie în mod electronic – acestea fiind trimise prin e-mail- fie în format fizic la sediul SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare, fie la sediul clientului. În acest ultim caz, documentele sunt expediate pentru consultare prin servicii de curierat sau transport prin flotă proprie cu vehicule specializate și monitorizate prin GPS. În plus, compania oferă sali individuale de consultare documente echipate cu tehnologie de ultimă generație pentru copierea și scanarea documentelor.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare are în vedere dezvoltarea continuă și inovația tehnologică pentru a asigura un parteneriat de durată cu clienții săi. Firma are certificat Sistemului de Management al Securității Informației conform standardului internațional SR ISO/IEC 27.001: 2018, fiind de asemenea certificată conform standardelor ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calității, ISO 14.001: 2016 – Sistemul de Management de Mediu și ISO 45.001:2018 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

Prin certificarea conform standardelor ISO mentionate mai sus, SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare demonstrează preocuparea pentru dezvoltare și inovație tehnologică continuă, precum și angajamentul pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională.

SDA – SERVICII DE DEPOZITARE ȘI ARHIVARE se remarcă prin soluții complete, securizate și accesibile pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, fiind un partener de încredere pentru orice business care își dorește să aibă acces rapid și sigur la informațiile sale.

De ce sa apelezi la un detectiv particular Iasi ? Pentru ca viata este scurta si nu merita sa te framanti, sa iti faci zile amare si sa nu ajungi la niciun rezultat. Pentru ca un detectiv particular Iasi are experienta, metodologia si gadgeturile necesare pentru a descoperi raspunsurile la intrebarile tale si, uneori, chiar si solutiile.

Esti persoana fizica si o problema cu una sau mai multe necunoscute nu te lasa sa dormi? Apeleaza la un detectiv particular Iasi! Esti o companie si crezi ca cineva iti spioneaza afacerea sau ai o oferta care te intriga? Apeleaza la un detectiv privat Iasi! Esti avocat si clientul tau are nevoie de dovezi? Apeleaza la un detectiv Iasi! Stii zicala “a nu vedea padurea de copaci”? Uneori avem nevoie de o viziune noua, din exterior.

In plus, cautand adevarul de unul singur, mai ales in cazurile personale, esti subiectiv. Un detectiv privat este obiectiv, el nu este afectat emotional de cazul pe care il preia. Ramane mereu focusat pe obiectivul anchetei si pe rezultate.

Salvezi timp si resurse cu un detectiv particular Iasi

Munca de detectiv particular Iasi implica mai mult decat urmarirea suspectilor, implica tactici moderne si o inalta pregatire, inclusiv in investigatie digitala. Astazi, o parte din infractiuni sau actiuni care iti pot aduce prejudicii sunt operate din spatele unui telefon, a unei tablete sau a unui computer. Tocmai de aceea, cu experienta si profesionalismul dobandite in ani de studii si practica, detectivii particulari descopera rapid ADEVARUL.

In plus, tu ramai anonim. Detectivul, care poate fi un barbat sau o femeie, in fuctie de natura cazului, este bine pregatit si va obtine informatii fara ca cei vizati sa banuiasca vreo clipa ceva. Tocmai de aceea este important sa iti alegi un detectiv particular Iasi cu experienta si o conduita profesionala fara cusur.

Care este cea mai buna agentie de detectivi particulari din Iasi?

Raspunsul este simplu. Este aceea care iti rezolva cazul repede si cu tarife onorabile. Indiferent de natura spetei, experienta, reputatia si integritatea sunt cele ma bune unitati de masura.

Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin sunt suplimente alimentare cu rezultate confirmate de clienti.

1. Toate cele de mai sus sunt suplimente alimentare, remedii 100% naturale care au rezultate bune in tratarea diverselor afectiuni cu care cei mai multi dintre noi ne luptam zi de zi.
2. Toate informatiile de care aveti nevoie legate de aceste medicamente organice sunt descrise cu lux de amanunte (prospect, pret, recenzii, formule active) si obiectivitate pe Evonet, un motor de cautare pentru suplimente alimentare, medicamente naturiste si remedii sigure si testate.
3. Sunt suplimente alimentare care pot fi achizitionate din Romania, direct de la distribuitorii autorizati.

Suplimentele alimentare sunt o solutie de intretinere sau tratament usor de administrat si fara efecte negative, fara compusi periculosi, blande, cu efect rapid si de lunga durata. Stresul, anxietatea, lipsa timpului liber, grijile de zi cu zi, lipsa activitatilor sportive, alimentele de proasta calitate sau mult prea procesate s.a.m.d. ne degradeaza fizic si psihic.

Cu vitaminele si mineralele ne-am obisnuit deja, dar se pare ca nu este suficient. Este nevoie de o sustinere mai mare a organismului si asta cu tinte exacte. Tocmai de aceea au aparut suplimente alimentare dedicate unor disfunctionalitati sau unor probleme care pot fi tinute sub control sau pot fi corectate, chiar vindecate.

Evonet aduna in acelasi loc toate informatiile care pot fi de folos pacientilor, celor care cauta solutii alternative la o problema de sanatate, medicilor din diverse ramuri deschisi catre medicamente 100% naturale si tuturor celor care vor sa fie informati.

Va propun o scurta trecere in revista a celor mai apreciate suplimente alimentare, atat din punct de vedere al recenziilor adunate de la pacienti si specialisti cat si din punct de vedere al comenzilor inregistrate de distribuitorii autorizati de producatori.

Keto Diet, capsule pentru slabit

Dieta Keto, datorita eficientei si a unui regim usor de urmat si-a gasit repede adepti. Rezultatele obtinute i-au mobilizat pe cercetatori care au dezvoltat Keto Diet capsule, un supliment alimentar natural care sa ii ajute sa slabeasca pe cei supraponderali sau pe cei care doresc sa renunte la cateva kilograme fara efort.

Conform datelor adunate de Evonet, poti slabi de la cateva kilograme pana la 14-20 de kilograme pe luna. La prima vedere pare foarte mult, utilizatorii povestind de topirea grasimilor rapida dupa ce starea de cetoza se instaleaza in organism.
Obezitatea este un factor de risc din multe puncte de vedere, motiv pentru care orice ajutor este bine-venit.

Detonic, medicament pudra pentru hipertensiune

Foarte multi oameni sunt hipertensivi si asta se datoreaza mediului in care traim si stresului la care suntem supusi zi de zi. Tocmai de aceea, in UK s-au facut studii si s-a recomandat consumul de Detonic persoanelor cu predispozitie la AVC.

Imbunatatirea functiilor cardiace intr-un mod natural este un pas mare atat pentru cercetatori cat si pentru pacietii care pot recurge la acest medicament sub forma de pudra care reduce natural hipertensiunea.

Inca o problema in care pudra naturala Detonic ajuta, este combaterea aparitiei aterosclerozei, medicamentul fiind un aliat de nadejde in curatarea vaselor de sange si oxigenarea excelenta a creierului.

Era si timpul ca cercetarile in domeniu sa scoata la lumina un medicament natural de intretinere a inimii si functiilor ei.

Alkozeron, tratament alcoolism

Vedem foarte des reclame la suplimente alimentare pentru ficat in care este atins si consumul de alcool. Sa recunoastem ca situtia este mai grava decat dramatizarea din reclamele TV si ca era nevoie de un medicament care sa lupte impotriva dependentei e alcool.

Consumul de alcool este o problema atat pentru persoana dependenta cat si pentru cei din jur, mai ales pentru familia consumatorului. Cele mai multe acte de violenta se desfasoara pe sub efectul consumului de alcool, violenta domestica fiind inca o problema care trebuie privita cu maxima seriozitate.

Dependenta este o boala si trebuie tratata ca atare, acesta este motivul pentru care cercetatorii au lucrat ani de zile la o formula terapeutica naturala care sa inhibe pofta de alcool si il ajute ce cel dependent sa scape de acest viciu. Evonet a strans toate datele si recenziile pentru ava informa corect despre Akkozon, medicament care ajuta la tratarea alcoolismului.

Insumed, reduce zaharul din sange

Conform ultimelor statistici Diabetul a devenit o problema de sanatate atat in cazul celor trecuti de prima tinerete cat si in cazul celor mai tineri, chiar si in randul copiilor. Consumul de alimente dulci, sucuri si junk food are si un revers al medaliei, si anume, Diabetul.

Insumed capsule pentru diabet este o solutie naturala si eficienta pentru reducerea nivelului glicemic si pentru normalizarea acestuia. Diabetul poate avea consecinte grave, schimbarea stilului de viata fiind prima masura care este recomandata pacientului suferind sau celui cu glicemia ridicata aproape de valorile acestei afectiuni.

Curele cu Insumed pastile, conform recenziilor adunate de la pacienti, medici in nutritie, diabet si endocrinologie au ajutat multi pacienti cu mentinerea sub control a glicemiei. Insumed poate fi consumat si preventiv de persoanele care au in familie cazuri de diabet, Evonet fiind locul de unde va puteti informa corect.

Clean Vision, medicament pentru vedere

Vederea este inca o functie a organismului nostru greu incercata. Petrecem din ce in ce ai mult timp cu ochii in ecranul telefonului, in monitoare sau privind la TV. Ochii nostri au nevoie de pauze, au nevoie de odihna si somn, altfel veti ajunge sa purtati ochelari.

Medicamentele pe baza de luteina ajuta, iar daca vorbim de suplimente alimentare naturale, cu compusi organici, este si mai bine. Clean Vision capsule pentru ochi actioneaza asupra prediunii aflate la nivelul globilor oculari si sustine vederea de la interior catre exterior.

Imbunatatirea vederii intr-un mod natural si neinvaziv nu poate fi decat o veste buna pentru pacientii cu plobleme de vedere.

Urotrin tablete naturale pentru prostata

Tabletele pentru prostata nu sunt o moda, sunt necesare pentru ca functiile acesteia sa fie complete pentru ca altfel, aceasta problema de ordin medical isi intinde plasa catre partea psihologica si produce dezechilibre pe mai multe planuri. Urotrin tablete pentru prostata este un medicament natural pentru barbati si problemele lor specifice.

Vedem des la TV reclame la tot felul de remedii pentru prostata. Pentru barbati, functionarea prostatei la un nivel optim este direct propotionala cu o viata sexuala normala. Problemele legate de prostata pot duce la erectii slabe, la ejaculari premature si chiar la infertilitate si impotenta.

Urotrin pentru prostatita este destinat barbatilor atat pentru vindecarea inflamatiilor la nivelul aparatului uro-genital cat si pentru imbunatatirea performantelor in viata intima. Pentru orice problema exista o solutie.

Concluzie

Legatura dintre Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin o reprezinta Evonet, site-ul in care se regasesc toate informatiile despre aceste suplimente alimentare. Prospect, pret, recenzii, pareri de pe forumuri, indicatii si contraindicatii, toate pot fi gasite intr-o sursa de incredere: www.evonet.ro.

Noi, brașovenii, suntem obișnuiți cu turiștii, îi vedem la fiecare pas făcut în centru, îi recunoaștem după interesul cu care privesc în jur și după obiectivele aparatelor foto. Orașul abundă de unități de cazare cu 3 și 4 stele, dar mulți turiști preferă cazarea în regim hotelier Brașov.

Citisem într-un articol despre cât de profitabilă este închirierea artamentelor în regim hotelier. Oare chir așa să fie? Oare totul se reduce la profit? Cum rămâne cu toate investiția făcută de proprietar? Cum rămâne cu confortul care de multe ori este peste cel oferit de hoteluri cu multe stele? Cele mai multe apartamente sau garsoniere care sunt oferite spre închiriere în regim hotelier sunt amenajate modern și oferă condiții de lux.

Eu am un apartament mic, motiv pentru care, atunci când îmi vin prietenii din Sibiu sau Timișoara în vizită, caut rapid cazare în regim hotelier care, dacă mă mulțumește pe mine, îi va mulțumi și pe ei. În astfel de momente am descoperit apartamentele Promenada Studios, mai exact studiouri în regim hotelier Brașov.

Lux și bun gust

Eu le-am văzut pozele pe site, dar cum am o coastă împrumutată tocmai de la Toma Necredinciosu’, m-am dus să mă conving. Apartamentele se află într-un bloc nou, aproape de Coresi, lucru care m-a bucurat enorm. E liniște și ai un sentiment de intimitate, apropierea de mall fiind ca bomboana pe colivă.

Fiind un bloc nou, te simți binevenit de la intrare, din casa scării. Intrarea în apartament se face cu cartelă, nu cu cheie. Încă de la primii pași, apartamentul te încânta prin design și calitatea obiectelor folosite. Nici nu știi unde să te uiți prima dată.
Aici sigur este mâna unui designer de interior, îmi dau seama după culori, după obiectele de mobilier, după nuanța lemnlui sau textura tapetului.

Electocasnice hi-tech în bucătărie

Nu cred că se vor omorî prietenii mei cu gătitul, dar eu una nu am așa ceva acasă și îmi doresc. Nu știu câți dintre clienți folosesc plita și cumptorul, dar pentru cei care vor să își gătească ceva în casă, în bucătărie se găsesc toate cele necesare, ba chiar mai mult. Ai cafetieră, ai cană termică, ai vase și ustensile de cea mai bună calitate. Aproape că îți e milă să le folosești.

Camera este open space și ai, pe lângă canapeaua soft, un birou de la care poți lucre oricând. Insula care desparte elegant bucătăria de living, este un mare televizor. Totul este la superlativ.

Dormitor cu parfum de somn ușor

Știi ce nu suport eu la cele mai multe hoteluri? Paturile! Sunt mici și , de cele mai multe ori, au saltelele uzate. La Promenada Studios totul este nou, camerele au început să fie închiriate în regim hotelier în urmă cu câteva luni.
Lenjeria de pat este albă și miroase a proaspăt spălat. Pernele par confortabile, deși nu le-am testat. Draperiile sunt opace, tapetul de bun gust și lumina poate fi reglată.

Baie mare cu produse de igienă

Știți prospapele moi, halatele și papucii de unică folosință de la hoteluri? Sunt și aici, ambalate frumos și așezate elegant. Încă o bilă albă îi dau acestui studio destinat cazării în regim hotelier pentru produsele de igienă din baie. Nici la hoteluri de 4 stele nu am întâlnit o gamă de produse de îngrijire de calitate superioară.

Îmi place totul! Sincer, i-aș lasă pe prietenii mei să stea la mine și eu m-aș muta câteva zile într-unul din apartamentele închiriate în regim hotelier Promenada Studios.

Daca unii dintre noi au intrat intr-un concediu prelungit, altii, pe fondul prezentei virusului pandemic, au muncit mai mult decat oricand si este firesc sa simta nevoia unei pauze, al unui concediu fara a se limita la propriul apartament. Nu stiu in ce masura turismul are portile deschise dar stiu o solutie sigura: inchiriere autorulota Brasov.

Daca locuiesti intr-un oras la munte nu inseamna ca esti in concediu. Oricat de minunat ar fi Brasovul de sarbatori sau in timpul anului, simti nevoia sa evadezi, sa pleci o perioada, sa descoperi un colt de rai uitat de lume sau sa te retragi undeva unde la orele 11 sa nu fii nevoit sa tragi zavoarele.

Eu am descoperit ca pot avea libertatea de a petrece un concediu alaturi de familie daca apelez la o firma care sa imi ofere servicii de inchiriere autorulota Brasov, servicii de calitate si extinse, facilitati multiple si preturi de Romania, nu de Europa.

Care sunt avantajele serviciilor de inchiriere autorulota Brasov?

1. Libertatea de miscare
Daca inchiriezi o autorulota, poti petrece concediul departe de casa si izolat in acelasi timp. Poti campa la marginea unei paduri sau pe malul unui lac si te poti reconecta cu natura, cu cerul si pamantul si nu in ultimul rand, cu familia pe care cu siguranta ai neglijat-o putin din cauza timpului scurt petrecut impreuna.

2. Siguranta
Acum, mai mult decat oricand, datorita numarului tot mai mare de imbolnaviri vrei sa fii in siguranta. Poti campa intr-un loc izolat, departe de orice “picior de om”, fara a fi nevoit sa parcurgi distante mari fata de Brasov.
Daca tot vorbim despre siguranta, permite-mi sa te asigur, din proprie experienta, ca dupa fiecare serviciu de inchiriere autorulota, aceasta este igienizata temeinic, tocmai pentru a oferi siguranta impotriva colectarii de virusuri si bacterii.

3. Facilitati
Daca te numeri printre cei care au nevoie de caldura, curent, de baie si bucatarie cu apa calda, poti sta linistit, vei avea parte de ele 🙂 Vei avea si smart TV pentru emisiunile preferate, frigider si tot ce inseamna o bucatarie echipata modern, doar ca la dimensiuni mai mici. Inchipuie-ti ca ai facut rezervare la un mini hotel cu servicii de self catering accommodation.

Daca vrei sa-ti surprinzi iubita, apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov. Ai grija sa pui in frigider cate ceva de ale gurii, un vin bun si cateva dulciuri, fructe si inghetata. Nu va trebuie multe, puteti campa sau opri oriunde are voie si un autoturism, puteti chiar sa va faceti aprovizionarea de la un supermarket aflat in drumurile voastre.

4. Fara program
Un lucru care pe mine ma irita putin la hoteluri si pensiuni este programul. Nu imi plac vacantele in care cineva imi face program de masa sau pentru alte activitati. Vreau sa ma trezesc cand am chef, sa mananc cand am chef si sa imi fac bagajele la plecare fara sa bata cineva la usa mea in ideea in care vrea sa se apuce de curatenie pentru urmatorii turisti cazati.

5. Fara noaptea de Revelion la fereastra
Nu stiu sincer cum va fi noaptea dintre ani. Mai sunt cateva zile pana atunci si lucrurile nu se anunta prea incurajator. Multi dintre noi vom sarbatori in familie, fara uratori, fara vizite la cei dragi, fara prieteni. Ma intristez la simplul gand, nici nu imi mai vine sa scriu.

Daca nu vrei sa fii printre cei care se vor zgai la cer pentru a vedea artificiile, daca nu vrei sa te numeri printre cei care isi vor lipi nasurile de fereastra rece si vor inchina un pahar de sampanie privind la vecinii de vis a vis, fugi in natura. Apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov si petrece altfel mini-vacanta de sarbatori. Sper din tot sufletul sa gasesti o autorulota de inchiriat, sunt convinsa ca nu sunt singura care s-a gandit la aceasta posibilitate.

In incheiere nu-mi ramane decat sa iti urez un an mai bun, mai frumos si cu rezultate negative la teste ;).

Acum, mai mult decât oricând cred că ai conștientizat cât de important este să ai un apartament cu 3 camere în Brașov. Punând de cele mai multe ori cheltuielile pentru întreținere deasupra confortului, sau diferența de preț dintre 2 și 3 camere, mulți dintre oamenii aflați în căutarea unui apartament s-au îndreptat către cele cu 2 camere. Până în martie, când mulți dintre noi am fost nevoiți să lucrăm de acasă, nu am înțeles cât de util ar fi fost să avem un apartament cu 3 camere.

Apartamente 3 camere Brașov finalizate și gata de mutare

În contextual pandemiei cu care ne confruntăm acum, o cameră este sală de clasă și o cameră a devenit birou. Dacă ai 2 copii, atunci biroul tău se mută în bucătărie. Mai în glumă, mai în serios, cred că o camera în plus este mai mult decât utilă.

Dacă vorbim însă de apartamente noi, cheltuielile de întreținere de la 2 camere la 3 camere sunt nesemnificative. Nu e târziu să faci pasul nici acum, deja sunt zvonuri că în curând vom lucra iar de acasă. O să zici că multe apartamente se vând în stadiu de proiect și că până te vei muta se va termina și nebunia asta. Ei bine, eu știu din surse sigure că există apartamente cu 3 camere finalizate în Brașov, numai bune să te muți în ele.

Ce dezvoltator imobiliar mai are disponibile pe piața imobiliară apartamente noi cu 3 camere Brașov? Mosaic Residence este cel care îți poate pune la dispoziție apartamente cu 3 camere finalizate chiar în vecinătatea mall-ului Coresi. Și nu orice fel de apartamente, ci unele spațioase, bine compartimentate și izolate pentru cele 5-6 luni de iarnă, câte sunt de obicei în Brașov.

Credibilitatea dezvoltatorului imobiliar trage la cântar

Mosaic Residence nu este la primul bloc construit, așa că, dacă ai nevoie de feedback, ai de unde să-l obții. În plus, apartamentele sunt finisate cu tot ce este mai bun în materie de parchet, gresie, faianță, tâmplărie PVC, uși sau obiecte sanitare. Calitatea nu este doar un cuvânt, ea se vede în materialele folosite și se simte atunci când vine vorba de confort.

Cei mai mulți dintre cunoscuții mei s-au mutat în noile blocuri de lângă Coresi, unii chiar în apartamente construite de Mosaic Residence. Mi-ar fi spus dacă ar fi întâmpinat vreo neplăcere… Dacă vrei și tu să faci acest pas, achiziționează un apartament nou cu 3 camere Brașov, finalizat și finisat, adică la cheie. Lasă în urmă și fără nici un regret micul apartament constuit în “anii de glorie” și mută-te într-un apartament spațios, căduros, modern și bine poziționat.

Birou sau dormitor pentru oaspeți, o cameră în plus înseamnă mai mult confort. Ai multiple avantaje la care aș mai adăuga și faptul că nu mai sunt necesare renovări sau intervenții în următorii ani, asta dacă ai ales un apartament nou în Brașov.

Brazi în ghiveci sau brazi tăiați de Craciun? Iată o întrebare care pe care și-o pun cei care nu sunt interesați de brazii de palstic și preferă naturalul.

Deși este noiembrie, în acest an parcă nici Crăciunul nu se anunța cu același avant ca în anii trecuți. Dacă în alți ani vitrinele magazinelor te orbeau și muzica cu tematică îți zgâria urechile înainte de căderea frunzelor, acum, ca efect secundar al pandemiei, e liniște și pace.

Dragii mei, acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de Crăciun, avem nevoie de magie, de speranță și de brad împodobit. Dacă nu sunteți adeptii brazilor artificiali, aveți de ales între brazii gata tăiați și cei în ghiveci. Puteți să vă îndreptați către marile magazine sau direct către o pepinieră Brașov.

Brazi tăiați livrați la domiliu

Chiar și cei care nu erau adepții cumpărăturilor online s-au obișnuit deja cu livrările. Nu știu cum e în alte orase, dar în Brașov , Pepiniera Brazi Argintii livrează coniferele gata tăiate, pe mai multe înălțimi și categorii (economic, standard și premium).

Eu sper din toată inima că astfel, tăierile masive de brazi și molizi sunt reduse sau chiar stopate. Mulți vor spune că nici așa nu e bine, că e o risipă și că obiceiul bradului de Crăciun o crimă împotriva naturii. Personal, eu sunt împotriva plasticului, cei mai mulți brazi artificiali sunt confectionati din plastic și cred că sunt un pericol mult mai mare pentru natură. Fără brad Crăciunul ar fi incomplet…

Brazii crescuți în pepiniere cu scopul de a fi tăiați de Crăciun nu afectează natura, nu implică defrișare, tăiere ilegală și nu au legatură cu fauna. Este drept ca nu vor opri peste noapte tăierile ilegale, dar nici folosirea brazilor artificiali nu va avea acest efect, cei care se ocupă cu astfel de „îndeletniciri” nu sunt activi doar de Crăciun și nu sunt focusați doar pe brazi.

Vorbim despre brazi sau conifere crescute fix cu scopul de a fi tăiate în preajma Crăciunului pentru a împodobi casele celor care își doresc să respecte tradițiile. Achiziționând un brad argintiu sau unul obișnuit de la o pepinieră Brașov veți fi siguri de proveniența acestuia și veți susține o aface locală. Este momentul să avem grijă de cei de lângă noi.

De acasă sau de birou, puteți acum să comandați bradul dorit și pepiniera Brașov Brazi Argintii îl va livra GRATUIT în ziua și la ora stabilită.

Brazi în ghiveci pentru Crăciun

De ceva ani încoace, eu cumpăr câte un braduț în ghiveci și apoi, după sărbători, încep să îmi sun prietenii care stau la casă spre a vedea cine vrea sa îl găzduiască într-o curte pentru restul vieții.

Cred ca soluția brazilor în ghiveci împacă pe toata lumea, nu se taie și apoi nu se aruncă nici un brad. Este dezolant peisajul de după sărbători, o multime de brazi stau aruncați pe langă tomberoanele din oraș. Brazii în ghiveci achizitionați de la pepiniere vin și cu garanția că vor putea fi plantați și vor rezista la temeraturile locale.

Eu sper că ne vom bucura de aceste sărbători și că vom avea parte de bucurii, de familie, de prieteni și de tradiții.