6.5 C
Braşov
AcasăPovestile MonitorulIstoria Cetății: Oraşul meşteşugarilor şi negustorilor

Istoria Cetății: Oraşul meşteşugarilor şi negustorilor

- Advertisement -

l În Braşovul medieval, numit și cetatea celor şapte bastioane, fortificaţiile de apărare erau arondate celor mai puternice bresle ale oraşului

- Advertisement -

Braşovul medieval trebuie să fi fost un târg animat, cu negustori şi muşterii, cu nobili şi cârciumari, adunaţi mai ales în piaţa centrală, în care găseai cele mai diverse mărfuri din spaţiul românesc și nu numai. De fapt, era cel mai important nod comercial al Transilvaniei. Tocmai pentru că în cetate se vehiculau produse şi bani, invaziile tătare şi turceşti din secolele XIII-XV au ţintit Braşovul, apărat la vremea aceea doar de şanţuri şi valuri de pământ. Constituirea unui sistem de apărare serios a devenit o necesitate şi astfel, în secolul XV, s-au ridicat primele fortificaţii cu scop defensiv. În Evul Mediu, Braşovul era numit cetatea celor şapte bastioane, după numărul construcţiilor de apărare aflate în grija câte unei bresle. Aceste asociaţii meşteşugăreşti, mai numeroase decât ne putem imagina, erau adevărate Ordine, cu regulamente proprii, implicate în viaţa economică pe timp de pace şi foarte bine organizate în timp de război. Zidurile bastioanelor care mai pot fi văzute astăzi vorbesc de vremurile când breslele meseriaşilor braşoveni erau corporaţii respectate de la Istanbul până la Viena.

Piaţa Sfatului era centrul negoţului

În secolul XVI, Braşovul era o fortăreaţă înconjurată de trei kilometri de ziduri groase, duble şi chiar triple, înalte de 12 metri. Cam din 100 în 100 de metri, erau amplasate bastioane. Mai existau şi 4 turnuri de apărare, 28 de turnuri de pulbere, fiecare apărate de câte o breaslă. Plus porţile de intrare, adevărate turnuri de apărare şi ele. Cetatea era înconjurată de o reţea de şanţuri umplute cu apă. Un regulament de apărare a oraşului de la 1491 consemna că Braşovul dispunea de 7 bastioane, fiecare cu câte 20 de luptători. Bastioanele erau încredinţate breslelor, fiecare primind numele breslei care întreţinea construcţia pe timp de pace şi furniza ostaşi şi armament, în caz de atac. Dar nu numai şapte bresle funcţionau la Braşov. Documentele atestă prezenţa a cel puţin 35 de domenii manufacturiere, dintre care 22 erau organizate în corporaţii, cu statut propriu. Numărul impresionant de meşteşugari şi negustori din Braşov este consecinţa autonomiei acordată de regii Ungariei. Calitatea şi diversitatea produselor au dus faima meşteşugarilor braşoveni, transformând oraşul în cel mai important centru de producţie şi export între Occident şi Orient. Încă din 1364, cetatea obţinuse privilegiul de a ţine târg anual (la 1 noiembrie) şi dreptul de depozit pentru postavurile negustorilor polonezi şi germani (1369). Dreptul comerţului peste hotare exista încă din 1358 cu ţările româneşti şi părţile răsăritene, iar din 1374, cu Apusul Europei. Centrul negoţului era Piaţa Sfatului unde se organizau piaţa de peşte, târgul de vite, cel de grâne. Perimetrul comercial s-a extins şi pe străzile laterale şi s-au construit clădiri speciale: Casa Negustorilor, Casa Cerii, Casa Hirscher.

- Advertisement -

Fiecare breaslă, cu bastionul ei

Primele atestări documentare ale breslelor în care se practicau cele mai uzitate meserii locale au apărut în secolul XV. Statutul acestor organizaţii profesionale preciza reguli pentru procurarea de materii prime, desfacerea produselor, apărarea intereselor membrilor. Aveau personalitate juridică, consiliu de meşteri, sediu, întruniri periodice, serbări specifice. Coordonau viaţa religioasă a membrilor, iniţiau acţiuni caritabile. Breslaşii se organizau şi acţionau în caz de război, incendii şi catastrofe naturale. Fiecare breaslă deţinea o ladă cu însemne proprii în care se depozitau statutul, sigiliul, privilegiile, convocatorul de întruniri. Tot în regulamente erau precizate şi îndatoririle membrilor în ceea ce priveşte întreţinerea bastionului avut în custodie. Aici, breslele îşi depozitau mărfurile, iar la vreme de asediu, îl transformau în fortăreaţă. Din ansamblul fortificaţiilor medievale, astăzi mai putem vedea şase: Bastionul Țesătorilor, Graft, Fierarilor, Cojocarilor, Funarilor și Postăvarilor. Macheta din Bastionul Ţesătorilor reproduce aidoma Braşovul secolului XVI.

Şelarii stăpâneau Bastionul Graft

Bastionul Graft, construit între anii 1515-1521, apărat şi întreţinut pe costurile breslei şelarilor, făcea legătura între Turnul Alb şi incintele de apărare ale oraşului. În secolul XVI, s-a construit în această zonă zidul de apărare cu opt turnuri şi tot atunci a fost săpat canalul Graft pentru drenarea apelor scurse de pe pantele dealului Warthe. Bastionul era construit în arcadă, cu o latură sprijinită pe zidul de apărare şi cu cealaltă situată pe un pinten stâncos. Podul de deasupra celor două etaje era prevăzut cu guri de tragere şi guri pentru smoală clocotită. Astăzi, după restaurarea din 2005, Bastionul Graft găzduieşte o secţie a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov. Expoziţia permanentă are ca tematică „Meşteşugarii din Braşov-apărători ai cetăţii“. Inscripţia de pe peretele nordic, iniţial în opt rânduri, nu a mai putut fi restaurată, deoarece nu s-a identificat nicio copie a ei. Dar cine erau şelarii, cei care stăpâneau acest bastion? Erau prelucători de piei, breasla lor fiind cea mai puternică. Producţia lor era consistentă, astfel că, la 1553, voievodul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu, a comandat 4.000 de cingători la Braşov.

Bastionul Graft oferă azi cea mai spectaculoasă imagine pe aleea După Ziduri

Regulament dur pentru calfa de șelar

Statutul şelarilor braşoveni cuprindea numele tuturor maiştrilor şi calfelor plătitori de taxă. Durata zilei de muncă a calfei era de 12 ore. Disciplina era strictă, controlul sever. Calfa nu avea voie să înnopteze la străini sau în locuri rău famate, în caz contrar era amendată cu 4 săptămâni de muncă. Sau două săptămâni de lucru dacă se comporta necivilizat în locuri publice sau se afla în compania persoanelor care nu se bucurau de un bun renume în comunitatea locală. Nu avea voie să blesteme, să se jure, să înjure, să bea peste măsură. Îngrijirea bolnavilor se făcea prin rotaţie, în cadrul breslei. Participarea la liturghie era obligatorie.

Ţesătorii aveau cel mai mare bastion

Bastionul Ţesătorilor a fost ridicat pe cheltuiala ţesătorilor din oraş. Atestat documentar în 1522, este cea mai bine păstrată fortificaţie a oraşului şi cea mai mare, adăpostind astăzi un muzeu al Braşovului medieval. Zidurile au o grosime cuprinsă între 4 m la bază şi 1 m la cel de-al patrulea nivel al construcţiei. Sunt prevăzute cu goluri de tragere, guri de păcură şi cu două turnuri de strajă. Arhitectura e unică în sud-estul Europei. În 1908, după ce a slujit mult timp numai ca depozit, bastionul a căpătat clădirea adiacentă (sediul breslei), şi a început să găzduiască petreceri şi concerte de operă, datorită acusticii deosebite. Tavanul sălii mari e casetat. Curtea interioară putea adăposti câteva sute de breslaşi şi bunurile acestora, în vreme de restrişte. Din cele două turnuleţe erau urmărite manevrele inamicului. În bastion, se depozitau documentele breslei, se ţineau întruniri pentru instrucţia militară, se confirmau ucenicii în tainele ţesătoriei. În 1850, în bastion s-a amenajat o mică baie publică. La 1769, breasla număra 135 de meseriaşi. Statutul ţesătorilor prevedea excluderea meşterilor care cumpărau fire de ţesătură de la alţi furnizori decât cei stabiliţi de conducerea breslei. Cu toată stricteţea, extrabreslaşii s-au înmulţit, în special ţăranii din Codlea au început să reprezinte o concurenţă serioasă. În afara breslei erau permise doar două pive, la Zărneşti şi Tohan, ce produceau postav cât să ajungă nevoilor proprii ale casei. La 1748, i se permitea pivei din Codlea să producă numai zeghe. Orice altă stofă putea fi confiscată de breasla ţesătorilor din Braşov. Postavul se prelucra în Dârste. În centrul Cetăţii, breasla avea un punct de desfacere numit târgul straielor.

Bastionul Țesătorilor, cel mai mare bastion al breslelor din Brașov

Pentagonul meşterilor de arme

Bastionul Fierarilor apare menţionat în documente pentru prima oară în 1529. Având formă pentagonală, este construit pe trei nivele, cu guri pentru păcură şi goluri de tragere, în care se puteau instala şi tunuri de calibru mic (bombarde). A suferit numeroase distrugeri, dar a fost refăcut şi chiar extins. Era situat între turnurile olarilor şi franzelarilor, neidentificate astăzi. În interior, bastionul avea galerii din lemn sprijinite pe console. După 1734, a fost folosit doar ca depozit de grâne şi locuinţe. În 1923 în bastion au fost aduse Arhivele Braşovului din Casa Sfatului. În 1938, clădirea a fost renovată. În registrul de socoteli al Braşovului din perioada 1450-1550, sunt atestaţi 23 meşteri fierari, din breasla lor desprinzându-se şi alţi meşteri care prelucrau metale: săbieri (27), arcari (39), arbaletari (7), scutari (26), archebuzieri (3), turnători de tunuri (16). Aceşti meşteri în fier erau extrem de apreciaţi de municipalitate, care îi plătea periodic pentru repararea şi întreţinerea armelor depozitate în toate turnurile cetăţii. Încă din anul 1491, conducătorii Braşovului au elaborat un regulament, care pe lângă prevederile interne ale fiecărei bresle cu privire la apărarea fortificaţiilor oraşului, preciza şi obligaţiile cetăţenilor de rând. Fiecare bărbat era dator să posede o arghebuză, o sabie, un arc şi o lance de tipul celor folosite la vânarea mistreţilor. Fiecare poartă urma să fie apărată de 50 de oameni cu armele lor, bastioanele din colţuri, de câte 10 oameni. La fiecare poartă şi fiecare bastion era obligatoriu să fie prezent un meşter specialist în confecţionarea armelor de foc.

Bastionul Fierarilor adăpostește azi prețioasele arhive ale
orașului

Bastionul Funarilor, vândut cu 2000 de florini

Bastionul Funarilor (Frânghierilor) este cel mai vechi bastion al Braşovului menţionat în documente (1416). De formă hexagonală, construcţia avea iniţial 10-12 m în înălţime şi era dotată cu guri de tragere pentru piese mobile. Arcurile plate din cărămidă, ale căror urme se mai văd şi astăzi, au fost construite ceva mai târziu. Bastionul a avut de suferit din pricina incendiilor, dar a fost refăcut, ca depozit pentru materiale. În 1794, frânghierii au construit şi o casă. În 1894, bastionul a fost vândut cu 2.000 de florini, sumă importantă la acea vreme, trecând în posesie privată. A fost renovat în 2006. Îl putem vedea în faţa zidurilor dinspre Tâmpa.

Bastionul Funarilor sau Frângherilor este primul bastion din Brașov, din 1416

Cojocarii au făcut un bastion şi Casa Sfatului

Bastionul Cojocarilor (Tăbăcarilor) a fost menţionat mai târziu decât restul fortificaţiilor din Cetatea Braşov, dar se pare că a fost construit în jurul anului 1452 şi încredinţat spre întreţinere breslei „tăbăcarilor roşii“. Avea formă de turn semicircular, cu o parte deschisă înspre Bastionul Postăvarilor, cu care comunica printr-o galerie. A fost renovat în 2005. Situat la extremitatea dinspre Şchei a străzii Nicolae Bălcescu de astăzi, a servit până în 1525 ca poartă a cetăţii. Tot cojocarii au construit în Piaţa Sfatului, lângă turn, câteva hale pentru comerţ. Acestea au fost incluse în 1420 într-o construcţie nouă, cea pe care o ştim azi sub numele de Casa Sfatului. În acele hale, cojocarii îşi vindeau produsele, în zilele de târg.

Bastionul Cojocarilor și
Bastionul Postăvarilor, ziduri vecine

Aurarii au avut două bastioane

Bastionul Postăvarilor n-a fost construit de postăvari, ci de breasla aurarilor, între 1450 şi 1455. Aceştia l-au înzestrat cu bombarde de la Praga, cu trei tunuri mici şi cu 16 archebuze. Postăvarii, însă, au preluat, în 1640, punctul de apărare. Avea 20 m în înălţime. Zidurile aveau la bază 2 m grosime şi prezentau la primul nivel găuri pentru instalarea tunurilor de calibru mic. Bastionul s-a păstrat relativ bine până astăzi, fiind consolidat în anii 1961-1962 şi renovat în 2005. A fost unul dintre cele mai puternice puncte de apărare ale cetăţii. Aurarii nu s-au lăsat şi au ridicat alt bastion, în 1632, cu îngăduinţa judelui Michael Weiss, pe locul dintre Poarta Vămii şi Poarta Principală. Construit în doi ani, Bastionul Aurarilor, cel mai nou bastion din dispozitivul de apărare a cetăţii, a fost făcut cu ajutorul locuitorilor din Ţânţari (azi Dumbrăviţa), Zărneşti şi Tohan, care au turnat fundaţia, al celor din satele învecinate, care au adus nisipul, iar pietrele şi varul au fost transportate de cei din Braşovechi şi satele săcelene. Locuitorii din Cetate şi din cartierele Şchei şi Blumăna au lucrat cu mâinile la ridicarea bastionului. La 20 octombrie 1646, Sfatul Oraşului Braşov a predat noul bastion şi spaţiul de apărare învecinat, „pentru întreţinere şi apărare pe veci“, breslei aurarilor. Era, se pare, singurul bastion cu stema Braşovului pe frontispiciu. În secolul XIX, în incintă funcţiona un restaurant. În 1871, breasla aurarilor, tot mai diminuată, a vândut oraşului bastionul şi spaţiul de apărare anexat. Bastionul Aurarilor a fost demolat în 1886.

Bastionul Curelarilor a fost demolat

Breasla aurarilor din Braşov a fost atestată în 24 ianuarie 1511 printr-un statut ce cuprindea 11 puncte. Era o breaslă puternică, de oameni îmbogăţiţi din confecţionarea de obiecte de aur pentru biserici de diferite rituri, podoabe, accesorii vestimentare, printre care vestitele brâie cu paftale ale şcheienilor, butoni, dar şi obiecte de uz casnic. Stilul lor respecta specificul românesc, deoarece multe comenzi veneau de la domnitori şi boieri români. Dezvoltarea breslei aurarilor, deşi puţin numeroasă, i-a propulsat pe aurari în viaţa publică, diplomatică, militară. În secolul XV, din 16 meşteri aurari, 3 erau aleşi în Sfatul Oraşului. Înfloritoare a fost şi arta meşterilor argintari, breaslă care a fost dominată de o adevărată dinastie, familia May, autoarea unui stil ce-i poartă numele. Motivul specific acestor meşteri era laleaua înflorită, iar tehnica de lucru a fost puternic influenţată de arta orfevrarilor germani. Bastionul Curelarilor avea formă de potcoavă. Perimetrul exterior măsura 102 m, iar înălţimea zidurilor era de 15 m. Zidurile erau groase de peste 4 m la bază. Potrivit inventarului armamentului orăşenesc din anul 1562, în Bastionul Curelarilor existau la acea dată 31 de puşti grele (bombarde), 5 puşti de mână, un tun mic şi 1,5 chintale praf de puşcă. Prima menţiune documentară a fortificaţiei datează din 1525. Ca şi Bastionul Ţesătorilor şi cel al Fierarilor, Bastionul Curelarilor avea trei nivele şi un turn de observaţie. Ruinat în mare parte, a fost demolat în 1887, pe locul lui construindu-se actuala Casă Baiulescu.

Bresle ale prestatorilor de servicii

În Braşovul medieval au funcţionat şi prestatori de servicii, asociaţi, la rândul lor, în bresle. Cea a bărbierilor era printre cele mai respectate. Aceştia bărbiereau şi tundeau, dar mai scoteau şi măsele, tratamentul stomatologic cel mai frecvent. Erau consideraţi profesioniştii medievali ai sănătăţii. Primul statul al bărbierilor braşoveni a fost emis la 28 aprilie 1572. Corporaţia era condusă de starosti, aleşi din rândul meşterilor bărbieri. Ucenicii petreceau o perioadă de probă de 4 săptămâni, iar dacă voiau să continue, trebuiau să plătească breslei 2 florini şi să achite jumătate din ospăţul pe care îl ofereau. Perioada de ucenicie dura 4 ani, după care deveneau calfe. Meşterul trebuia să îi dea ucenicului său o vestă sau un florin, o geantă cu 3 brice, 1 pieptene de fildeş şi o foarfecă. Calfa era salariatul care a dat meşterului 4 florini, vin în valoare de 4 denari, cozonac şi peşte de 6 denari.

Proba de măiestrie a calfei de bărbier

Calfa bărbier din Braşov, la 1550, trebuia să ştie să-şi ascută instrumentele, să facă venesecţii (deschiderea venelor, ca să se scurgă sângele) şi să scoată dinţi. Meşterul, proprietarul de drept al unui atelier, trebuia să dovedească naşterea lui legitimă şi îndeplinirea cu succes a perioadei de ucenicie. Nicio calfă nu putea deveni meşter fără a fi căsătorită. Proba de măiestrie se dădea în faţa întregii corporaţii şi însemna: să şlefuiască o foarfecă de tuns părul şi un brici nou, să facă un decoct pentru răni, un pansament uscat simplu şi o alifie, să realizeze o hemostază, un tratament cu praf, un pansament pentru arsură şi să imobilizeze o fractură de picior. Deşi aceşti „specialişti“ în servicii medicale percepeau taxă, dacă un bolnav era prea sărac, atunci trebuia vindecat „din dragoste creştinească pe seama breslei“, serviciile fiind plătite din amenzile aplicate membrilor, depozitate în lada breslei.

Cele 35 de bresle din Braşovul medieval

Iată care au fost breslele care au funcţionat în Braşovul secolelor XV-XVI, în ordinea cronologică a înfiinţării acestora: blănari (1420), ţesători de postav (1444), funari (1446), tunzători de postav (1462), cizmari (1463), croitori (1476), dulgheri (1476), fierari (1478), pielari (1478), curelari (1478), zidari (1478), armurieri (1480), butnari (1490), sticlari (1496), mănuşari (1498), ţesători de pânză (1498), arcari (1505), aurari (1511), ceasornicari (1512), măcelari (1518), pictori şi tâmplari (1520), sculptori în lemn (1523), rotari (1528), strungari în lemn (1536), săbieri (1536), lăcătuşi şi arămari (1542), bărbieri (1550), cositorari (1555), scutari (1561), franzelari, şelari şi pâslari (1562), olari (1564), brutari (1564), săgetari (1571), morari (1571) şi făurari de cuie (1573). În 1798 la Braşov fiinţau 43 de bresle, deservite de 1.227 meşteri.


Făuritorii de arme

Scutarii erau extrem de apreciaţi din moment ce în anul 1433 Vlad Ţepeş comanda scuturi la Braşov. Arcarii aveau scutire de vamă pentru arcurile vândute exclusiv în Ţara Românească. Statutul breslei arcarilor din Braşov de la 1505 preciza că erau primiţi în breaslă doar cei născuţi din căsătorie legitimă şi numai după ce parcurgeau treptele obligatorii, taxa de ucenicie fiind fixată la suma de 2 florini. Staroştii breslei erau Clemens, Stephen şi Kristel. Apariţia arbaletei ca armă mecanică a înlocuit treptat arcul din arsenalul armatelor, dispărând definitiv odată cu apariţia armelor de foc. Arbaletarii şi săbierii n-au avut o breaslă a lor, cu toate că meseriaşi existau. Ştefan cel Mare a trimis în mai multe rânduri la Braşov după săbii. În 1502, l-a trimis pe spătarul Trotuşan să cumpere scări de şa, arme şi funii. Moldovenii au achiziţionat de la meşteşugarii din Braşov, în anul 1503, 5.000 de săbii şi pumnale. Turnarea fontei pentru armele de foc a cunoscut o mare dezvoltare, Braşovul, ca principal centru de făurire a armelor de foc din Transilvania, devenind unul din principalii furnizori de armament ai voievodului Ioan de Hunedoara. În cadrul breslei armurierilor, erau atestaţi meşteri făuritori de puşti (archebuze), de bombarde (tunuri) şi cei care făceau clopote. Mattia Corvin, în anul 1471, a cerut să i se trimită 100 de puşti (pixidae), 5 chintale praf de puşcă şi 1.000 de ghiulele de la Braşov.

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov

COMENTARII RECENTE

SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă soluții complete și de înaltă calitate pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, cu respectarea normelor în vigoare și a condițiilor de siguranță impuse prin LEGEA ARHIVELOR NAȚIONALE NR. 16/1996.

Arhivare și depozitare documente în maximă siguranță

Firma dispune de două depozite proprii, situate în București și Brașov, echipate cu spații de arhivare documente și depozitare conform standardelor internaționale. În plus, SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă servicii complete de arhivare, inclusiv depozitarea documentelor, prelucrarea arhivistică, scanarea documentelor, transportul și distrugerea securizată a acestora.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare pune la dispoziția clienților săi spații de depozitare dotate cu sisteme automate de supraveghere video, alarmare și stingere a incendiilor, controlul umidității și microclimatului, pază umană asigurată de echipe specializate 24/24h. De asemenea, soluția software complexă și echipamentele IT de ultimă generație monitorizează în permanență parametrii mediului de depozitare și asigură trasabilitatea, securitatea și integritatea documentelor.

Consultarea rapidă a documentelor arhivate

Documentele pot fi consultate fie în mod electronic – acestea fiind trimise prin e-mail- fie în format fizic la sediul SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare, fie la sediul clientului. În acest ultim caz, documentele sunt expediate pentru consultare prin servicii de curierat sau transport prin flotă proprie cu vehicule specializate și monitorizate prin GPS. În plus, compania oferă sali individuale de consultare documente echipate cu tehnologie de ultimă generație pentru copierea și scanarea documentelor.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare are în vedere dezvoltarea continuă și inovația tehnologică pentru a asigura un parteneriat de durată cu clienții săi. Firma are certificat Sistemului de Management al Securității Informației conform standardului internațional SR ISO/IEC 27.001: 2018, fiind de asemenea certificată conform standardelor ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calității, ISO 14.001: 2016 – Sistemul de Management de Mediu și ISO 45.001:2018 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

Prin certificarea conform standardelor ISO mentionate mai sus, SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare demonstrează preocuparea pentru dezvoltare și inovație tehnologică continuă, precum și angajamentul pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională.

SDA – SERVICII DE DEPOZITARE ȘI ARHIVARE se remarcă prin soluții complete, securizate și accesibile pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, fiind un partener de încredere pentru orice business care își dorește să aibă acces rapid și sigur la informațiile sale.

De ce sa apelezi la un detectiv particular Iasi ? Pentru ca viata este scurta si nu merita sa te framanti, sa iti faci zile amare si sa nu ajungi la niciun rezultat. Pentru ca un detectiv particular Iasi are experienta, metodologia si gadgeturile necesare pentru a descoperi raspunsurile la intrebarile tale si, uneori, chiar si solutiile.

Esti persoana fizica si o problema cu una sau mai multe necunoscute nu te lasa sa dormi? Apeleaza la un detectiv particular Iasi! Esti o companie si crezi ca cineva iti spioneaza afacerea sau ai o oferta care te intriga? Apeleaza la un detectiv privat Iasi! Esti avocat si clientul tau are nevoie de dovezi? Apeleaza la un detectiv Iasi! Stii zicala “a nu vedea padurea de copaci”? Uneori avem nevoie de o viziune noua, din exterior.

In plus, cautand adevarul de unul singur, mai ales in cazurile personale, esti subiectiv. Un detectiv privat este obiectiv, el nu este afectat emotional de cazul pe care il preia. Ramane mereu focusat pe obiectivul anchetei si pe rezultate.

Salvezi timp si resurse cu un detectiv particular Iasi

Munca de detectiv particular Iasi implica mai mult decat urmarirea suspectilor, implica tactici moderne si o inalta pregatire, inclusiv in investigatie digitala. Astazi, o parte din infractiuni sau actiuni care iti pot aduce prejudicii sunt operate din spatele unui telefon, a unei tablete sau a unui computer. Tocmai de aceea, cu experienta si profesionalismul dobandite in ani de studii si practica, detectivii particulari descopera rapid ADEVARUL.

In plus, tu ramai anonim. Detectivul, care poate fi un barbat sau o femeie, in fuctie de natura cazului, este bine pregatit si va obtine informatii fara ca cei vizati sa banuiasca vreo clipa ceva. Tocmai de aceea este important sa iti alegi un detectiv particular Iasi cu experienta si o conduita profesionala fara cusur.

Care este cea mai buna agentie de detectivi particulari din Iasi?

Raspunsul este simplu. Este aceea care iti rezolva cazul repede si cu tarife onorabile. Indiferent de natura spetei, experienta, reputatia si integritatea sunt cele ma bune unitati de masura.

Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin sunt suplimente alimentare cu rezultate confirmate de clienti.

1. Toate cele de mai sus sunt suplimente alimentare, remedii 100% naturale care au rezultate bune in tratarea diverselor afectiuni cu care cei mai multi dintre noi ne luptam zi de zi.
2. Toate informatiile de care aveti nevoie legate de aceste medicamente organice sunt descrise cu lux de amanunte (prospect, pret, recenzii, formule active) si obiectivitate pe Evonet, un motor de cautare pentru suplimente alimentare, medicamente naturiste si remedii sigure si testate.
3. Sunt suplimente alimentare care pot fi achizitionate din Romania, direct de la distribuitorii autorizati.

Suplimentele alimentare sunt o solutie de intretinere sau tratament usor de administrat si fara efecte negative, fara compusi periculosi, blande, cu efect rapid si de lunga durata. Stresul, anxietatea, lipsa timpului liber, grijile de zi cu zi, lipsa activitatilor sportive, alimentele de proasta calitate sau mult prea procesate s.a.m.d. ne degradeaza fizic si psihic.

Cu vitaminele si mineralele ne-am obisnuit deja, dar se pare ca nu este suficient. Este nevoie de o sustinere mai mare a organismului si asta cu tinte exacte. Tocmai de aceea au aparut suplimente alimentare dedicate unor disfunctionalitati sau unor probleme care pot fi tinute sub control sau pot fi corectate, chiar vindecate.

Evonet aduna in acelasi loc toate informatiile care pot fi de folos pacientilor, celor care cauta solutii alternative la o problema de sanatate, medicilor din diverse ramuri deschisi catre medicamente 100% naturale si tuturor celor care vor sa fie informati.

Va propun o scurta trecere in revista a celor mai apreciate suplimente alimentare, atat din punct de vedere al recenziilor adunate de la pacienti si specialisti cat si din punct de vedere al comenzilor inregistrate de distribuitorii autorizati de producatori.

Keto Diet, capsule pentru slabit

Dieta Keto, datorita eficientei si a unui regim usor de urmat si-a gasit repede adepti. Rezultatele obtinute i-au mobilizat pe cercetatori care au dezvoltat Keto Diet capsule, un supliment alimentar natural care sa ii ajute sa slabeasca pe cei supraponderali sau pe cei care doresc sa renunte la cateva kilograme fara efort.

Conform datelor adunate de Evonet, poti slabi de la cateva kilograme pana la 14-20 de kilograme pe luna. La prima vedere pare foarte mult, utilizatorii povestind de topirea grasimilor rapida dupa ce starea de cetoza se instaleaza in organism.
Obezitatea este un factor de risc din multe puncte de vedere, motiv pentru care orice ajutor este bine-venit.

Detonic, medicament pudra pentru hipertensiune

Foarte multi oameni sunt hipertensivi si asta se datoreaza mediului in care traim si stresului la care suntem supusi zi de zi. Tocmai de aceea, in UK s-au facut studii si s-a recomandat consumul de Detonic persoanelor cu predispozitie la AVC.

Imbunatatirea functiilor cardiace intr-un mod natural este un pas mare atat pentru cercetatori cat si pentru pacietii care pot recurge la acest medicament sub forma de pudra care reduce natural hipertensiunea.

Inca o problema in care pudra naturala Detonic ajuta, este combaterea aparitiei aterosclerozei, medicamentul fiind un aliat de nadejde in curatarea vaselor de sange si oxigenarea excelenta a creierului.

Era si timpul ca cercetarile in domeniu sa scoata la lumina un medicament natural de intretinere a inimii si functiilor ei.

Alkozeron, tratament alcoolism

Vedem foarte des reclame la suplimente alimentare pentru ficat in care este atins si consumul de alcool. Sa recunoastem ca situtia este mai grava decat dramatizarea din reclamele TV si ca era nevoie de un medicament care sa lupte impotriva dependentei e alcool.

Consumul de alcool este o problema atat pentru persoana dependenta cat si pentru cei din jur, mai ales pentru familia consumatorului. Cele mai multe acte de violenta se desfasoara pe sub efectul consumului de alcool, violenta domestica fiind inca o problema care trebuie privita cu maxima seriozitate.

Dependenta este o boala si trebuie tratata ca atare, acesta este motivul pentru care cercetatorii au lucrat ani de zile la o formula terapeutica naturala care sa inhibe pofta de alcool si il ajute ce cel dependent sa scape de acest viciu. Evonet a strans toate datele si recenziile pentru ava informa corect despre Akkozon, medicament care ajuta la tratarea alcoolismului.

Insumed, reduce zaharul din sange

Conform ultimelor statistici Diabetul a devenit o problema de sanatate atat in cazul celor trecuti de prima tinerete cat si in cazul celor mai tineri, chiar si in randul copiilor. Consumul de alimente dulci, sucuri si junk food are si un revers al medaliei, si anume, Diabetul.

Insumed capsule pentru diabet este o solutie naturala si eficienta pentru reducerea nivelului glicemic si pentru normalizarea acestuia. Diabetul poate avea consecinte grave, schimbarea stilului de viata fiind prima masura care este recomandata pacientului suferind sau celui cu glicemia ridicata aproape de valorile acestei afectiuni.

Curele cu Insumed pastile, conform recenziilor adunate de la pacienti, medici in nutritie, diabet si endocrinologie au ajutat multi pacienti cu mentinerea sub control a glicemiei. Insumed poate fi consumat si preventiv de persoanele care au in familie cazuri de diabet, Evonet fiind locul de unde va puteti informa corect.

Clean Vision, medicament pentru vedere

Vederea este inca o functie a organismului nostru greu incercata. Petrecem din ce in ce ai mult timp cu ochii in ecranul telefonului, in monitoare sau privind la TV. Ochii nostri au nevoie de pauze, au nevoie de odihna si somn, altfel veti ajunge sa purtati ochelari.

Medicamentele pe baza de luteina ajuta, iar daca vorbim de suplimente alimentare naturale, cu compusi organici, este si mai bine. Clean Vision capsule pentru ochi actioneaza asupra prediunii aflate la nivelul globilor oculari si sustine vederea de la interior catre exterior.

Imbunatatirea vederii intr-un mod natural si neinvaziv nu poate fi decat o veste buna pentru pacientii cu plobleme de vedere.

Urotrin tablete naturale pentru prostata

Tabletele pentru prostata nu sunt o moda, sunt necesare pentru ca functiile acesteia sa fie complete pentru ca altfel, aceasta problema de ordin medical isi intinde plasa catre partea psihologica si produce dezechilibre pe mai multe planuri. Urotrin tablete pentru prostata este un medicament natural pentru barbati si problemele lor specifice.

Vedem des la TV reclame la tot felul de remedii pentru prostata. Pentru barbati, functionarea prostatei la un nivel optim este direct propotionala cu o viata sexuala normala. Problemele legate de prostata pot duce la erectii slabe, la ejaculari premature si chiar la infertilitate si impotenta.

Urotrin pentru prostatita este destinat barbatilor atat pentru vindecarea inflamatiilor la nivelul aparatului uro-genital cat si pentru imbunatatirea performantelor in viata intima. Pentru orice problema exista o solutie.

Concluzie

Legatura dintre Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin o reprezinta Evonet, site-ul in care se regasesc toate informatiile despre aceste suplimente alimentare. Prospect, pret, recenzii, pareri de pe forumuri, indicatii si contraindicatii, toate pot fi gasite intr-o sursa de incredere: www.evonet.ro.

Noi, brașovenii, suntem obișnuiți cu turiștii, îi vedem la fiecare pas făcut în centru, îi recunoaștem după interesul cu care privesc în jur și după obiectivele aparatelor foto. Orașul abundă de unități de cazare cu 3 și 4 stele, dar mulți turiști preferă cazarea în regim hotelier Brașov.

Citisem într-un articol despre cât de profitabilă este închirierea artamentelor în regim hotelier. Oare chir așa să fie? Oare totul se reduce la profit? Cum rămâne cu toate investiția făcută de proprietar? Cum rămâne cu confortul care de multe ori este peste cel oferit de hoteluri cu multe stele? Cele mai multe apartamente sau garsoniere care sunt oferite spre închiriere în regim hotelier sunt amenajate modern și oferă condiții de lux.

Eu am un apartament mic, motiv pentru care, atunci când îmi vin prietenii din Sibiu sau Timișoara în vizită, caut rapid cazare în regim hotelier care, dacă mă mulțumește pe mine, îi va mulțumi și pe ei. În astfel de momente am descoperit apartamentele Promenada Studios, mai exact studiouri în regim hotelier Brașov.

Lux și bun gust

Eu le-am văzut pozele pe site, dar cum am o coastă împrumutată tocmai de la Toma Necredinciosu’, m-am dus să mă conving. Apartamentele se află într-un bloc nou, aproape de Coresi, lucru care m-a bucurat enorm. E liniște și ai un sentiment de intimitate, apropierea de mall fiind ca bomboana pe colivă.

Fiind un bloc nou, te simți binevenit de la intrare, din casa scării. Intrarea în apartament se face cu cartelă, nu cu cheie. Încă de la primii pași, apartamentul te încânta prin design și calitatea obiectelor folosite. Nici nu știi unde să te uiți prima dată.
Aici sigur este mâna unui designer de interior, îmi dau seama după culori, după obiectele de mobilier, după nuanța lemnlui sau textura tapetului.

Electocasnice hi-tech în bucătărie

Nu cred că se vor omorî prietenii mei cu gătitul, dar eu una nu am așa ceva acasă și îmi doresc. Nu știu câți dintre clienți folosesc plita și cumptorul, dar pentru cei care vor să își gătească ceva în casă, în bucătărie se găsesc toate cele necesare, ba chiar mai mult. Ai cafetieră, ai cană termică, ai vase și ustensile de cea mai bună calitate. Aproape că îți e milă să le folosești.

Camera este open space și ai, pe lângă canapeaua soft, un birou de la care poți lucre oricând. Insula care desparte elegant bucătăria de living, este un mare televizor. Totul este la superlativ.

Dormitor cu parfum de somn ușor

Știi ce nu suport eu la cele mai multe hoteluri? Paturile! Sunt mici și , de cele mai multe ori, au saltelele uzate. La Promenada Studios totul este nou, camerele au început să fie închiriate în regim hotelier în urmă cu câteva luni.
Lenjeria de pat este albă și miroase a proaspăt spălat. Pernele par confortabile, deși nu le-am testat. Draperiile sunt opace, tapetul de bun gust și lumina poate fi reglată.

Baie mare cu produse de igienă

Știți prospapele moi, halatele și papucii de unică folosință de la hoteluri? Sunt și aici, ambalate frumos și așezate elegant. Încă o bilă albă îi dau acestui studio destinat cazării în regim hotelier pentru produsele de igienă din baie. Nici la hoteluri de 4 stele nu am întâlnit o gamă de produse de îngrijire de calitate superioară.

Îmi place totul! Sincer, i-aș lasă pe prietenii mei să stea la mine și eu m-aș muta câteva zile într-unul din apartamentele închiriate în regim hotelier Promenada Studios.

Daca unii dintre noi au intrat intr-un concediu prelungit, altii, pe fondul prezentei virusului pandemic, au muncit mai mult decat oricand si este firesc sa simta nevoia unei pauze, al unui concediu fara a se limita la propriul apartament. Nu stiu in ce masura turismul are portile deschise dar stiu o solutie sigura: inchiriere autorulota Brasov.

Daca locuiesti intr-un oras la munte nu inseamna ca esti in concediu. Oricat de minunat ar fi Brasovul de sarbatori sau in timpul anului, simti nevoia sa evadezi, sa pleci o perioada, sa descoperi un colt de rai uitat de lume sau sa te retragi undeva unde la orele 11 sa nu fii nevoit sa tragi zavoarele.

Eu am descoperit ca pot avea libertatea de a petrece un concediu alaturi de familie daca apelez la o firma care sa imi ofere servicii de inchiriere autorulota Brasov, servicii de calitate si extinse, facilitati multiple si preturi de Romania, nu de Europa.

Care sunt avantajele serviciilor de inchiriere autorulota Brasov?

1. Libertatea de miscare
Daca inchiriezi o autorulota, poti petrece concediul departe de casa si izolat in acelasi timp. Poti campa la marginea unei paduri sau pe malul unui lac si te poti reconecta cu natura, cu cerul si pamantul si nu in ultimul rand, cu familia pe care cu siguranta ai neglijat-o putin din cauza timpului scurt petrecut impreuna.

2. Siguranta
Acum, mai mult decat oricand, datorita numarului tot mai mare de imbolnaviri vrei sa fii in siguranta. Poti campa intr-un loc izolat, departe de orice “picior de om”, fara a fi nevoit sa parcurgi distante mari fata de Brasov.
Daca tot vorbim despre siguranta, permite-mi sa te asigur, din proprie experienta, ca dupa fiecare serviciu de inchiriere autorulota, aceasta este igienizata temeinic, tocmai pentru a oferi siguranta impotriva colectarii de virusuri si bacterii.

3. Facilitati
Daca te numeri printre cei care au nevoie de caldura, curent, de baie si bucatarie cu apa calda, poti sta linistit, vei avea parte de ele 🙂 Vei avea si smart TV pentru emisiunile preferate, frigider si tot ce inseamna o bucatarie echipata modern, doar ca la dimensiuni mai mici. Inchipuie-ti ca ai facut rezervare la un mini hotel cu servicii de self catering accommodation.

Daca vrei sa-ti surprinzi iubita, apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov. Ai grija sa pui in frigider cate ceva de ale gurii, un vin bun si cateva dulciuri, fructe si inghetata. Nu va trebuie multe, puteti campa sau opri oriunde are voie si un autoturism, puteti chiar sa va faceti aprovizionarea de la un supermarket aflat in drumurile voastre.

4. Fara program
Un lucru care pe mine ma irita putin la hoteluri si pensiuni este programul. Nu imi plac vacantele in care cineva imi face program de masa sau pentru alte activitati. Vreau sa ma trezesc cand am chef, sa mananc cand am chef si sa imi fac bagajele la plecare fara sa bata cineva la usa mea in ideea in care vrea sa se apuce de curatenie pentru urmatorii turisti cazati.

5. Fara noaptea de Revelion la fereastra
Nu stiu sincer cum va fi noaptea dintre ani. Mai sunt cateva zile pana atunci si lucrurile nu se anunta prea incurajator. Multi dintre noi vom sarbatori in familie, fara uratori, fara vizite la cei dragi, fara prieteni. Ma intristez la simplul gand, nici nu imi mai vine sa scriu.

Daca nu vrei sa fii printre cei care se vor zgai la cer pentru a vedea artificiile, daca nu vrei sa te numeri printre cei care isi vor lipi nasurile de fereastra rece si vor inchina un pahar de sampanie privind la vecinii de vis a vis, fugi in natura. Apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov si petrece altfel mini-vacanta de sarbatori. Sper din tot sufletul sa gasesti o autorulota de inchiriat, sunt convinsa ca nu sunt singura care s-a gandit la aceasta posibilitate.

In incheiere nu-mi ramane decat sa iti urez un an mai bun, mai frumos si cu rezultate negative la teste ;).

Acum, mai mult decât oricând cred că ai conștientizat cât de important este să ai un apartament cu 3 camere în Brașov. Punând de cele mai multe ori cheltuielile pentru întreținere deasupra confortului, sau diferența de preț dintre 2 și 3 camere, mulți dintre oamenii aflați în căutarea unui apartament s-au îndreptat către cele cu 2 camere. Până în martie, când mulți dintre noi am fost nevoiți să lucrăm de acasă, nu am înțeles cât de util ar fi fost să avem un apartament cu 3 camere.

Apartamente 3 camere Brașov finalizate și gata de mutare

În contextual pandemiei cu care ne confruntăm acum, o cameră este sală de clasă și o cameră a devenit birou. Dacă ai 2 copii, atunci biroul tău se mută în bucătărie. Mai în glumă, mai în serios, cred că o camera în plus este mai mult decât utilă.

Dacă vorbim însă de apartamente noi, cheltuielile de întreținere de la 2 camere la 3 camere sunt nesemnificative. Nu e târziu să faci pasul nici acum, deja sunt zvonuri că în curând vom lucra iar de acasă. O să zici că multe apartamente se vând în stadiu de proiect și că până te vei muta se va termina și nebunia asta. Ei bine, eu știu din surse sigure că există apartamente cu 3 camere finalizate în Brașov, numai bune să te muți în ele.

Ce dezvoltator imobiliar mai are disponibile pe piața imobiliară apartamente noi cu 3 camere Brașov? Mosaic Residence este cel care îți poate pune la dispoziție apartamente cu 3 camere finalizate chiar în vecinătatea mall-ului Coresi. Și nu orice fel de apartamente, ci unele spațioase, bine compartimentate și izolate pentru cele 5-6 luni de iarnă, câte sunt de obicei în Brașov.

Credibilitatea dezvoltatorului imobiliar trage la cântar

Mosaic Residence nu este la primul bloc construit, așa că, dacă ai nevoie de feedback, ai de unde să-l obții. În plus, apartamentele sunt finisate cu tot ce este mai bun în materie de parchet, gresie, faianță, tâmplărie PVC, uși sau obiecte sanitare. Calitatea nu este doar un cuvânt, ea se vede în materialele folosite și se simte atunci când vine vorba de confort.

Cei mai mulți dintre cunoscuții mei s-au mutat în noile blocuri de lângă Coresi, unii chiar în apartamente construite de Mosaic Residence. Mi-ar fi spus dacă ar fi întâmpinat vreo neplăcere… Dacă vrei și tu să faci acest pas, achiziționează un apartament nou cu 3 camere Brașov, finalizat și finisat, adică la cheie. Lasă în urmă și fără nici un regret micul apartament constuit în “anii de glorie” și mută-te într-un apartament spațios, căduros, modern și bine poziționat.

Birou sau dormitor pentru oaspeți, o cameră în plus înseamnă mai mult confort. Ai multiple avantaje la care aș mai adăuga și faptul că nu mai sunt necesare renovări sau intervenții în următorii ani, asta dacă ai ales un apartament nou în Brașov.

Brazi în ghiveci sau brazi tăiați de Craciun? Iată o întrebare care pe care și-o pun cei care nu sunt interesați de brazii de palstic și preferă naturalul.

Deși este noiembrie, în acest an parcă nici Crăciunul nu se anunța cu același avant ca în anii trecuți. Dacă în alți ani vitrinele magazinelor te orbeau și muzica cu tematică îți zgâria urechile înainte de căderea frunzelor, acum, ca efect secundar al pandemiei, e liniște și pace.

Dragii mei, acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de Crăciun, avem nevoie de magie, de speranță și de brad împodobit. Dacă nu sunteți adeptii brazilor artificiali, aveți de ales între brazii gata tăiați și cei în ghiveci. Puteți să vă îndreptați către marile magazine sau direct către o pepinieră Brașov.

Brazi tăiați livrați la domiliu

Chiar și cei care nu erau adepții cumpărăturilor online s-au obișnuit deja cu livrările. Nu știu cum e în alte orase, dar în Brașov , Pepiniera Brazi Argintii livrează coniferele gata tăiate, pe mai multe înălțimi și categorii (economic, standard și premium).

Eu sper din toată inima că astfel, tăierile masive de brazi și molizi sunt reduse sau chiar stopate. Mulți vor spune că nici așa nu e bine, că e o risipă și că obiceiul bradului de Crăciun o crimă împotriva naturii. Personal, eu sunt împotriva plasticului, cei mai mulți brazi artificiali sunt confectionati din plastic și cred că sunt un pericol mult mai mare pentru natură. Fără brad Crăciunul ar fi incomplet…

Brazii crescuți în pepiniere cu scopul de a fi tăiați de Crăciun nu afectează natura, nu implică defrișare, tăiere ilegală și nu au legatură cu fauna. Este drept ca nu vor opri peste noapte tăierile ilegale, dar nici folosirea brazilor artificiali nu va avea acest efect, cei care se ocupă cu astfel de „îndeletniciri” nu sunt activi doar de Crăciun și nu sunt focusați doar pe brazi.

Vorbim despre brazi sau conifere crescute fix cu scopul de a fi tăiate în preajma Crăciunului pentru a împodobi casele celor care își doresc să respecte tradițiile. Achiziționând un brad argintiu sau unul obișnuit de la o pepinieră Brașov veți fi siguri de proveniența acestuia și veți susține o aface locală. Este momentul să avem grijă de cei de lângă noi.

De acasă sau de birou, puteți acum să comandați bradul dorit și pepiniera Brașov Brazi Argintii îl va livra GRATUIT în ziua și la ora stabilită.

Brazi în ghiveci pentru Crăciun

De ceva ani încoace, eu cumpăr câte un braduț în ghiveci și apoi, după sărbători, încep să îmi sun prietenii care stau la casă spre a vedea cine vrea sa îl găzduiască într-o curte pentru restul vieții.

Cred ca soluția brazilor în ghiveci împacă pe toata lumea, nu se taie și apoi nu se aruncă nici un brad. Este dezolant peisajul de după sărbători, o multime de brazi stau aruncați pe langă tomberoanele din oraș. Brazii în ghiveci achizitionați de la pepiniere vin și cu garanția că vor putea fi plantați și vor rezista la temeraturile locale.

Eu sper că ne vom bucura de aceste sărbători și că vom avea parte de bucurii, de familie, de prieteni și de tradiții.