6.7 C
Braşov
AcasăPovestile MonitorulIstorie în tipărituri: Cuvântul „român“ a plecat din Brașov

Istorie în tipărituri: Cuvântul „român“ a plecat din Brașov

l Fiul Diaconului Coresi a tipărit pentru prima oară cuvântul „român“ în loc de „rumân“, cum se obişnuia până în 1582. Cei doi Coresi au venit la Braşov, au tipărit cărţi fundamentale ale neamului românesc şi au dispărut misterios în colbul istoriei

- Advertisement -

„Tetraevanghelul“ lui Coresi, o tipăritură de importanţă covârşitoare pentru istoria şi cultura noastră, împlineşte 455 de ani. De fapt, toate cele 39 de cărţi la care vestitul diacon-tipograf a muncit timp de 25 de ani, în Braşov, sunt comori ale unităţii şi continuităţii limbii române. Incunabulele sunt expuse la Muzeul Primei Şcoli Româneşti, altele sunt răspândite în marile biblioteci ale lumii sau în colecţii particulare. Pentru noi, braşovenii, Coresi şi teascul lui din Şchei sunt motive de mândrie, însă puţini ştiu că au existat doi tipografi-diaconi cu acest nume: tatăl şi fiul Coresi. Amândoi au tipărit cărţi în atelierul din Braşov, printre primele de circulaţie în limba română. Dacă operei lui Coresi-tatăl îi cunoaştem însemnătatea, despre cea a fiului se ştiu prea puţine. A sosit timpul să aflăm că Şerban Coresi este cel care a tipărit pentru prima oară termenul „român“, în 1582, în loc de „rumân“, cum se folosea până atunci. Practic, a fost primul care a pus pe hîrtie acest cuvânt drag cu care ne identificăm. Monitorul Expres vă invită să descifrăm misterul originii acestei familii şi valorile cunoscute şi necunoscute pe care ni le-au transmis primii tipografi care au slujit limba română. 

Un tipograf străin la Braşov

Palia (1582), actul de naștere al cuvântului „român“

„De unde vine acest minunat bărbat, care înzestrează neamul cu cele mai bune cărţi în limba lui, cărţi mântuitoare de suflet şi înălţătoare de inimi, care îndeamnă la întrebuinţarea graiului strămoşesc, cine e?“ se întreba în 1909 istoricul Stoica Nicolaescu. Pe bună dreptate un mister, originea acestui tipograf i-a preocupat pe mulţi cercetători. Pare să fi venit la Braşov din senin, fără un trecut cunoscut, fără un motiv clar şi s-a apucat de tipărit cărţi esenţiale pentru neamul românesc. Numele Coresi a stârnit numeroase controverse, nefiind unul românesc. S-au lansat două ipoteze: Coresi a fost grec sau român neaoş. Alexandru Odobescu susţine că Diaconul Coresi ar fi originar din insula Chios, din familia de greci Coressios, despre care se ştie că i-a dat, în a doua jumătate a secolului XVI, pe medicul Ioan Coressios şi pe negustorii Gheorghe şi Ioan Coresi. Filologul Lucian Predescu afirma că primii Coressios s-au stabilit la noi pe la sfârşitul veacului XV, deoarece prima menţionare face referire la un bărbat fără titlu, deci venetic, care n-avusese timp să capete vreun rang. Familia Coressios trebuie să fi emigrat în 1494, atunci când veneţienii au cucerit Chio. Bazându-se pe fonemul „ie“, specific substantivelor proprii din limba greacă, Ovid Densuşianu crede şi el că marele tipograf provenea dintr-o familie grecească, aclimatizată în Muntenia. 

Coresi a fost „foarte român“

- Advertisement -

O altă ipoteză susţine că Diaconul Coresi ar fi putut fi „aromân, albanez, sîrb sau bulgar, dar mai puţin grec“, după terminaţia „si“ a numelui. Istoricul Stoica Nicolaescu arată că „era român neaoş, răsărit din mijlocul poporului, mai bun ca orişicare altul pe timpul lui“. Nicolae Iorga recunoaşte că în secolele VI-VII, negustori greci cu numele Coressios treceau prin ţara noastră, iar numele Coresi a fost împrumutat de la ei, deci „Coresi a fost un Coresie român curat, şi nu grec“. Pr. Prof. Nic. M. Popescu scria: „Ştim că eşti din Târgovişte, cu tot numele ce-ţi sună a străin. Ne lămurim din hrisoave că nu eşti rudă cu altă familie Coresi, bogată şi apucătoare, din jurul Ghighiului. Ştim că ai luat asupra-ţi sarcina diaconiei de mir, pe care cu neasemuită cinste ai purtat-o. Înţelegem că ştiai şi limba slavonească, în care se citea atunci prin bisericile noastre“. Pe baza documentelor existente nu se poate afirma originea greacă a lui Coresi, aşa cum nu se poate afirma nici că a fost român curat. De altfel, acest lucru este mai puţin important. Importantă este contribuţia pe care a avut-o la dezvoltarea limbii româneşti şi a tiparului. Cel mai nimerit ar fi să dăm crezare propriei mărturisiri. În epilogul „Tetraevanghelului“ tipărit la Braşov între 1560-1561, foloseşte expresia „ot Târgovişte“ (din Târgovişte), localitatea din care a venit spre Braşov. Iar în „Tâlcul Evangheliilor“ (Braşov, 1564), Coresi a spus: „noi, românii“. Argumente care îl îndreptăţesc şi pe părintele prof. dr. Vasile Oltean să considere că Diaconul Coresi „a fost foarte român“. 

Diaconul cărei biserici?

Nerva Hodoş a schiţat un arbore genealogic al celor câţiva Coresi cunoscuţi în hrisoave. Coresie din actele munteneşti de la 1492 a avut un fiu, pe grămaticul Coresi, care a avut doi fii, pe logofătul Coresi şi pe Diaconul Coresi, tipograf. Acesta din urmă a avut un fiu, Şerban, care a învăţat meşteşugul tiparului de la tatăl său. Diaconul a ridicat o biserică la Târgovişte, cu meşteri aduşi de la Braşov, conform învăţatului braşovean Ion Bogdan. În anul 1544, Vintilă Vornicul adresează o scrisoare Sfatului din Braşov, prin care îl cerea pe Petru Zidarul „carele a zidit biserica lui Coresi şi cu câţi inşi va lua el cu sine, căci vreau să-mi fac două biserici“. Aceste texte demonstrează că familia Coresi îşi ducea veacul în Târgovişte, erau oameni înstăriţi, care activau în cadrul bisericii ortodoxe. Dar care sunt cele două biserici ridicate de Coresieni? N-au fost identificate. Unele surse precizează că, în anul 1557 Coresi era diacon la Mitropolia din Târgovişte şi în acelaşi an a început acolo prima carte, „Triodul Penticostar“, ajutat fiind în această lucrare de cei zece ucenici ai săi, ceea ce înseamnă că avea deja vechime în arta tiparului. Dar în acelaşi an are activitate şi la Braşov. Cum se explică această neconcordanţă?

Dincolo şi dincoace de Carpaţi

Deşi nu sunt pe deplin elucidate locul şi data naşterii tipografului Coresi, istoricii au căzut de acord că s-a născut la Târgovişte, „la sfârşitul domniei lui Radul Vodă cel Bun sau cel Mare (Maiu 1496 Aprilie 1508)“, după cum afirmă Nicolaescu. Anul naşterii rămâne totuşi un mister, ca şi cel al morţii, probabil 1588, la Braşov. Nu se ştie nici unde a făcut şcoala, când şi unde a a învăţat greceşte. Nicolaescu afirmă că „între anii 1538 şi 1544 Coresi îmbracă haina preoţească“ de diacon. Dar se ştie că a deprins „meşteşugul tipografiei, probabil, de la Dumitru Liubovici, nepotul vestitului tipograf din Veneţia, Bojidar Vucovici“. Disputele continuă, istoricii întrebându-se de ce, dintr-odată, Coresi a venit la Braşov şi când? Vasile Oltean precizează anul, 1573, menţionat în documente braşovene despre „diaconul Vlădicii, tipograful, împreună cu patru oameni“. A rămas cinci zile pentru tratative. Mutarea la Braşov s-a produs în 1559, înainte de 12 iunie când se ştie că a început editarea „Catehismului românesc“. Dar tot profesorul Vasile Oltean anunţă că, odată cu descoperirea „Micului Octoih Braşovean“ din 1556, lingvistul braşovean Constantin Lacea a aflat că în acel an Coresi era deja în Braşov, împreună cu logofătul Oprea, meşter tipograf. Se pare că diaconul a avut o perioadă în care a revenit la Târgovişte, aşa cum, la fel de bine se putea să nu fi fost încă stabilit la Braşov, dar să fi venit în Şchei pentru a tipări cărţi. Nicolae Iorga ne asigură că „acest Coresi, despre viaţa căruia nu se ştie nimic alta decât că a fost şi a rămas diacon, că se pricepea la tipar, ca ucenic al ultimilor tipografi munteni, că a avut un fiu Şerban, se găsea la Braşov în 1560“. De altfel, prima etapă a tipăriturilor coresiene este datată 1559-1567, când Coresi a lucrat pentru consiliul orăşenesc al Braşovului. 

De ce la Braşov?

Motivul apariţiei lui la Braşov stă sub semnul întrebării. În „Istoria tiparului braşovean“, Vasile Oltean combate ideea celor ce susţin că a fost prigonit de domnitorul Mircea Ciobanul, deoarece Braşovul avea bune relaţii cu Muntenia în acea perioadă. „Plecarea din Târgovişte a fost încuviinţată de însuşi Pătraşcu cel Bun, domnul Ţării Româneşti, care în acel an se găsea cu oaste în Transilvania“, spune istoricul Gheorghe Conţ într-un „Magazin Istoric“ din 1969. Vasile Oltean combate şi afirmaţia că tipograful s-a pus, de fapt, la dispoziţia luteranilor şi calvinilor, care i-ar fi oferit tipografia pentru a promova dogmele altor culte decât cel ortodox. Chiar dacă în etapa 1567-1571 a tipărit şi cărţi ortodoxe cu influenţe calvine, nu acesta a fost scopul venirii lui Coresi la Braşov cu întreaga familie. Tipograful a fost „preocupat de puritatea ortodoxă a cărţilor româneşti ieşite din atelierul său“. Pe de altă parte tipografia din Târgovişte se învechise, iar Braşovul îi oferea o tipografie modernă şi hârtie din belşug produsă de moara locală (înfiinţată în 1546). Deci trebuie luat în calcul şi un factor economic care a contribuit la stabilirea lui Coresi la Braşov. Conform unor surse, Coresi a lucrat în tipografia judelui Braşovului, Hans Benkner, pe cheltuiala căruia a realizat  şirul tipăriturilor româneşti. Dar Vasile Oltean demonstrează că „există o bogată documentaţie care atestă calitatea de patron al tiparului său“. Este vorba de un proces a cărui sentinţă spunea: „Coresi să păstreze presa“.  

Două mistere: numele complet şi mormântul 

Despre viaţa personală a Diaconului Coresi se cunosc detalii sumare. Nu ştim care era prenumele lui. Sau numele, deoarece Nicolaescu susţine că binecunoscutul Coresi ar fi numele mic. În unele surse se spune că îl chema Gheorghe Coresi. S-a căsătorit de tânăr cu Diica Jeleaza din Miroslăveşti cu care a avut trei fii: Coresi Logofătul (n. 1527), Drăgan (1530) şi Şerban (1533). Se presupune că Diaconul Coresi a murit în 1583, data ultimei tipărituri, „Evangheliarul“. Nu se ştie unde este înmormântat, dar se crede că, dacă a murit la Braşov, aici ar trebui să fie şi mormântul. Nu avem decât un monument dedicat acestui mare tipograf, în curtea Bisericii „Sfîntul Nicolae“, unde se află şi o replică modernă a tiparniţei lui. Coresi a tipărit cele dintâi cărţi de circulaţie în limba română. Sutele de exemplare ieşite de sub teascul lui Coresi sunt răspândite în întreaga lume, în biblioteci şi institute de cercetare, fiind apreciate ca opere de importanţă capitală în istoria tipografiei mondiale. Doar câteva din cele 39 de titluri pot fi admirate în Braşov: „Cazania a II-a“ („Cartea românească cu învăţătură“), „Psaltirea“, „Sbornicul“, „Octoihul“ şi altele. Ne lipseşte „Tetraevanghelul“ (1561), despre care multă vreme s-a crezut că a fost prima carte în limba română a lui Coresi. De ce este important „Tetraevanghelul“ ieşit din tiparniţa de la Braşov? Pentru că până atunci, Evangheliile circulau doar în limba slavă, iar noua tipăritură s-a făcut cu ajutorul preoţilor Iane şi Mihai de la Biserica „Sf. Nicolae“ din Şchei, care au tradus textele sfinte în limba română. 

„Tetraevanghelul“, cartea cărţilor româneşti

Vechile manuscrise ale „Tetraevanghelului“ erau copiate şi circulau cu mare greutate. Coresi a extras, a corectat şi a adăugat din limba vie a românilor de pretutindeni, făcând textul de înţeles pentru tot poporul de credincioşi. Coresi a contribuit astfel la răspîndirea limbii române, a formei ei literare, dar şi a limbii liturgice româneşti. „Tetraevanghelul“ precizează în epilog că a fost tipărit „să fie popilor rumâneşti, să înţeleagă să înveţe rumânii cine-s creştini“. Coresi a folosit tehnica xilogravurii, adică a sculptat fiecare literă în lemn. A lucrat la carte timp de opt luni, între 3 mai 1560 şi 30 ianuarie 1561. Are 249 de file, grupate în 32 de caiete, format 30×18,5 cm, 24 rânduri pe pagină, pe hârtie braşoveană fără filigran. Frontispiciul are dimensiunile 142×78 mm. Şi, ce e mai important, deşi grafia este chirilică, limba este română. Abia peste 301 ani, în vremea lui Cuza, se va trece la alfabetul latin. La tipărirea cărţii, Coresi a lucrat împreună cu Tudor Diacul din Şchei. Cu toate că munca a fost colosală, „Tetraevanghelul“ nu a avut prea multă căutare în Ţara Românească sau Moldova, unde tradiţia limbii slavone era înrădăcinată. A început, însă, să fie copiat după 15 ani, de Radu Gramaticul, şi răspândit în biserici şi şcoli. Se cunosc la ora actuală doar 10 exemplare, după cum spune Vasile Oltean, aflate în biblioteci şi muzee din ţară şi din lume. Un „Tetraevanghel“ aparţine familiei Stinghe din Şchei. 

Primul „român“

Diaconul Coresi a învăţat arta tipografică de la Dimitrie Liubavici, dar şi-a întrecut maestrul. Şi-a conturat un stil personal: format mare al cărţilor, litera uncială, dreaptă, groasă, neagră, nestilizată, legătura din scoarţe de lemn, îmbrăcate în piele de culoare maro şi cu un desen geometric imprimat. La rândul lui, primul mare tipograf în slujba limbii române a şcolit zeci de ucenici, care s-au răspândit în alte centre româneşti, tipărind pe cont propriu la Bistriţa, Orăştie, Bucureşti, Câmpulung, Govora, Mănăstirea Dealu, Iaşi, Snagov. Dintre aceşti ucenici, cea mai valoroasă activitate tipografică a desfăşurat Şerban Coresi, fiul tipografului, care, împreună cu alt ucenic, diacul Marien, a tipărit „Palia de la Orăştie“ (1582). Această scriere are o importanţă capitală pentru români, pentru că, încă din prima pagină, pomeneşte expresia „fraţi români“. Astfel, pentru prima oară în istorie, termenul „rumân“ folosit până atunci este înlocuit cu „român“. „Palia“, prima tipărire a Vechiului Testament în limba română, a fost scrisă pentru a fi de folos „voo fraţi Românilor“. Cel care a avut iniţiativa introducerii cuvântului „român“ în tipărituri se semnează „eu Şerban diiacu, meşterul mare a tiparelor“. El a lucrat la carte la 20 de ani după „Tetraevanghelul“ în româneşte al tatălui său, tot opt luni, în perioada 14 noiembrie 1581-14 iulie 1582. 

O tipografie pentru o singură carte

„Palia“, text de referinţă în istoria cărţii şi a tiparului, este singura tipăritură apărută la Orăştie în secolul XVI, fiind un valoros text de epocă. Totuşi, cercetătorii se întreabă de ce Şerban Coresi a ajuns tocmai la Orăştie, fie şi pentru puţin timp, şi de ce a înfiinţat un atelier tipografic pentru o singură carte? Se pare că Şerban a plecat din Braşov acolo unde i s-au pus la dispoziţie cele necesare meseriei de tipograf. Cheltuielile de tipărire au fost suportate de către nobilul maghiar reformat Ferenc Geszti din Deva. Filologii au susţinut că Palia ar fi fost o traducere a unei ediţii medievale a Vulgatei, Biblia multiplicată în limba latină. Alţii cred că traducerea a fost bazată pe Pentateuhul din 1551 tipărit la Cluj de marele cărturar ardelean Gaspar Heltai. Iar traducătorul ar fi fost episcopul ardelean Mihai Tordaşi. Este precizat că tălmăcirea s-a făcut „den limbă jidovească şi grecească şi sârbească“. În realitate, mai mulţi dascăli şi preoţi români au contribuit la definitivarea textului. P.P. Panaitescu afirma că „Palia“ e rodul unei „opere conştiente de cultură românească“. Salutar e că Şerban Coresi a avut iniţiativa unei prefaţe în care cuvântul „român“ să fie scris aşa cum circula deja în popor. Volumul are 164 de file şi e imprimat pe hârtie de fabricaţie sibiană. Din „Palia“ de la 1582 s-au păstrat patru exemplare la Biblioteca Academiei din Bucureşti şi unul la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Toate sunt incomplete, cel al Bibliotecii Universităţii din Budapesta este cel mai bine păstrat. Primul care a menţionat însemnătatea acestei tipărituri a fost braşoveanul Radu Tempea, în 1707, în prefaţa „Gramaticii româneşti“.

Cei doi Coresi, titanii tiparului în limba română

Viaţa şi activitatea lui Şerban Coresi au fost legate de Braşov, unde a ucenicit în atelierul tatălui său şi unde a tipărit singur „Liturghierul slavonesc“ (1588), fiindcă după „Palia“, s-a întors acasă, la Braşov şi a continuat să folosească în tipărituri cuvântul „român“. Practic la Orăştie a stat doar un an cât a pus pe picioare tiparniţa şi a scos cartea. A colaborat cu preotul şcheian Mihai, numele acestuia ţinînd să-l menţioneze în „Liturghier“: „isprăvitoriul Popa Mihail, din aceeaşi cetate braşovenească“. În epilog, se semnează „fiul diaconului Coresi“. Se pare că, din cartea de 105 pagini, s-a păstrat un singur exemplar, la Biblioteca arhidiecesană din Blaj. Din păcate, nici despre fiul Diaconului Coresi nu se cunosc prea multe amănunte. Se presupune că a murit curând după această ultimă carte, în 1588. „Palia“ rămâne ultima din seria tipăriturilor româneşti din Ardeal pentru mai bine de jumătate de secol. Tiparul va renaşte dincoace de Carpaţi, în timpul domniilor lui Matei Basarab şi Vasile Lupu. Diaconul Coresi şi fiul său Şerban, doi tipografi a căror operă este net superioară predecesorilor din breaslă, rămân în istorie pentru contribuţiile la cizelarea şi înnoirea limbii, îndreptarea ortografiei, îmbinarea cuvintelor din Ardeal cu cele din Muntenia, grai care s-a impus ca bază a limbii literare a poporului nostru. Acest lucru n-ar fi fost posibil fără Prima Şcoală Românească din Şchei, spaţiu în care cărţile îşi găseau cei mai însetaţi cititori. Filologul Ion Gheţie spunea şi el că „în Ţările Române, unificarea limbii a fost mult uşurată de tipăriturile lui Coresi. Unificarea limbii a început fără nicio constrîngere din partea autorităţilor, în vreme ce în Franţa dialectul din Ile de France se impunea prin ordonanţă regală“. Cărţile coresiene născute la Braşov au înscris în cultura română, după aprecierea lui Lucian Blaga, „întâiul mare poem al unui neam“.

„Tetraevanghelul“: „Den mila lu’ Dumnezeu, eu, diaconul Coresi, deac-am văzut că mai toate limbile au cuvîntul lu’ Dumnezeu în limba lor, numai noi rumânii n-avem“ 

Diaconul Coresi: „În sfânta besearecă mai bine e a grăi cinci cuvinte cu înţeles decît 10 mie de cuvinte neînţelease în limbă striină“ 

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov

COMENTARII RECENTE

1. Toate cele de mai sus sunt suplimente alimentare, remedii 100% naturale care au rezultate bune in tratarea diverselor afectiuni cu care cei mai multi dintre noi ne luptam zi de zi.
2. Toate informatiile de care aveti nevoie legate de aceste medicamente organice sunt descrise cu lux de amanunte (prospect, pret, recenzii, formule active) si obiectivitate pe Evonet, un motor de cautare pentru suplimente alimentare, medicamente naturiste si remedii sigure si testate.
3. Sunt suplimente alimentare care pot fi achizitionate din Romania, direct de la distribuitorii autorizati.

Suplimentele alimentare sunt o solutie de intretinere sau tratament usor de administrat si fara efecte negative, fara compusi periculosi, blande, cu efect rapid si de lunga durata. Stresul, anxietatea, lipsa timpului liber, grijile de zi cu zi, lipsa activitatilor sportive, alimentele de proasta calitate sau mult prea procesate s.a.m.d. ne degradeaza fizic si psihic.

Cu vitaminele si mineralele ne-am obisnuit deja, dar se pare ca nu este suficient. Este nevoie de o sustinere mai mare a organismului si asta cu tinte exacte. Tocmai de aceea au aparut suplimente alimentare dedicate unor disfunctionalitati sau unor probleme care pot fi tinute sub control sau pot fi corectate, chiar vindecate.

Evonet aduna in acelasi loc toate informatiile care pot fi de folos pacientilor, celor care cauta solutii alternative la o problema de sanatate, medicilor din diverse ramuri deschisi catre medicamente 100% naturale si tuturor celor care vor sa fie informati.

Va propun o scurta trecere in revista a celor mai apreciate suplimente alimentare, atat din punct de vedere al recenziilor adunate de la pacienti si specialisti cat si din punct de vedere al comenzilor inregistrate de distribuitorii autorizati de producatori.

Keto Diet, capsule pentru slabit

Dieta Keto, datorita eficientei si a unui regim usor de urmat si-a gasit repede adepti. Rezultatele obtinute i-au mobilizat pe cercetatori care au dezvoltat Keto Diet capsule, un supliment alimentar natural care sa ii ajute sa slabeasca pe cei supraponderali sau pe cei care doresc sa renunte la cateva kilograme fara efort.

Conform datelor adunate de Evonet, poti slabi de la cateva kilograme pana la 14-20 de kilograme pe luna. La prima vedere pare foarte mult, utilizatorii povestind de topirea grasimilor rapida dupa ce starea de cetoza se instaleaza in organism.
Obezitatea este un factor de risc din multe puncte de vedere, motiv pentru care orice ajutor este bine-venit.

Detonic, medicament pudra pentru hipertensiune

Foarte multi oameni sunt hipertensivi si asta se datoreaza mediului in care traim si stresului la care suntem supusi zi de zi. Tocmai de aceea, in UK s-au facut studii si s-a recomandat consumul de Detonic persoanelor cu predispozitie la AVC.

Imbunatatirea functiilor cardiace intr-un mod natural este un pas mare atat pentru cercetatori cat si pentru pacietii care pot recurge la acest medicament sub forma de pudra care reduce natural hipertensiunea.

Inca o problema in care pudra naturala Detonic ajuta, este combaterea aparitiei aterosclerozei, medicamentul fiind un aliat de nadejde in curatarea vaselor de sange si oxigenarea excelenta a creierului.

Era si timpul ca cercetarile in domeniu sa scoata la lumina un medicament natural de intretinere a inimii si functiilor ei.

Alkozeron, tratament alcoolism

Vedem foarte des reclame la suplimente alimentare pentru ficat in care este atins si consumul de alcool. Sa recunoastem ca situtia este mai grava decat dramatizarea din reclamele TV si ca era nevoie de un medicament care sa lupte impotriva dependentei e alcool.

Consumul de alcool este o problema atat pentru persoana dependenta cat si pentru cei din jur, mai ales pentru familia consumatorului. Cele mai multe acte de violenta se desfasoara pe sub efectul consumului de alcool, violenta domestica fiind inca o problema care trebuie privita cu maxima seriozitate.

Dependenta este o boala si trebuie tratata ca atare, acesta este motivul pentru care cercetatorii au lucrat ani de zile la o formula terapeutica naturala care sa inhibe pofta de alcool si il ajute ce cel dependent sa scape de acest viciu. Evonet a strans toate datele si recenziile pentru ava informa corect despre Akkozon, medicament care ajuta la tratarea alcoolismului.

Insumed, reduce zaharul din sange

Conform ultimelor statistici Diabetul a devenit o problema de sanatate atat in cazul celor trecuti de prima tinerete cat si in cazul celor mai tineri, chiar si in randul copiilor. Consumul de alimente dulci, sucuri si junk food are si un revers al medaliei, si anume, Diabetul.

Insumed capsule pentru diabet este o solutie naturala si eficienta pentru reducerea nivelului glicemic si pentru normalizarea acestuia. Diabetul poate avea consecinte grave, schimbarea stilului de viata fiind prima masura care este recomandata pacientului suferind sau celui cu glicemia ridicata aproape de valorile acestei afectiuni.

Curele cu Insumed pastile, conform recenziilor adunate de la pacienti, medici in nutritie, diabet si endocrinologie au ajutat multi pacienti cu mentinerea sub control a glicemiei. Insumed poate fi consumat si preventiv de persoanele care au in familie cazuri de diabet, Evonet fiind locul de unde va puteti informa corect.

Clean Vision, medicament pentru vedere

Vederea este inca o functie a organismului nostru greu incercata. Petrecem din ce in ce ai mult timp cu ochii in ecranul telefonului, in monitoare sau privind la TV. Ochii nostri au nevoie de pauze, au nevoie de odihna si somn, altfel veti ajunge sa purtati ochelari.

Medicamentele pe baza de luteina ajuta, iar daca vorbim de suplimente alimentare naturale, cu compusi organici, este si mai bine. Clean Vision capsule pentru ochi actioneaza asupra prediunii aflate la nivelul globilor oculari si sustine vederea de la interior catre exterior.

Imbunatatirea vederii intr-un mod natural si neinvaziv nu poate fi decat o veste buna pentru pacientii cu plobleme de vedere.

Urotrin tablete naturale pentru prostata

Tabletele pentru prostata nu sunt o moda, sunt necesare pentru ca functiile acesteia sa fie complete pentru ca altfel, aceasta problema de ordin medical isi intinde plasa catre partea psihologica si produce dezechilibre pe mai multe planuri. Urotrin tablete pentru prostata este un medicament natural pentru barbati si problemele lor specifice.

Vedem des la TV reclame la tot felul de remedii pentru prostata. Pentru barbati, functionarea prostatei la un nivel optim este direct propotionala cu o viata sexuala normala. Problemele legate de prostata pot duce la erectii slabe, la ejaculari premature si chiar la infertilitate si impotenta.

Urotrin pentru prostatita este destinat barbatilor atat pentru vindecarea inflamatiilor la nivelul aparatului uro-genital cat si pentru imbunatatirea performantelor in viata intima. Pentru orice problema exista o solutie.

Concluzie

Legatura dintre Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin o reprezinta Evonet, site-ul in care se regasesc toate informatiile despre aceste suplimente alimentare. Prospect, pret, recenzii, pareri de pe forumuri, indicatii si contraindicatii, toate pot fi gasite intr-o sursa de incredere: www.evonet.ro.

Noi, brașovenii, suntem obișnuiți cu turiștii, îi vedem la fiecare pas făcut în centru, îi recunoaștem după interesul cu care privesc în jur și după obiectivele aparatelor foto. Orașul abundă de unități de cazare cu 3 și 4 stele, dar mulți turiști preferă cazarea în rezim hotelier Brașov.
Citisem într-un articol despre cât de profitabilă este închirierea artamentelor în regim hotelier. Oare chir așa să fie? Oare totul se reduce la profit? Cum rămâne cu toate investiția făcută de proprietar? Cum rămâne cu confortul care de multe ori este peste cel oferit de hoteluri cu multe stele? Cele mai multe apartamente sau garsoniere care sunt oferite spre închiriere în regim hotelier sunt amenajate modern și oferă condiții de lux.
Eu am un apartament mic, motiv pentru care, atunci când îmi vin prietenii din Sibiu sau Timișoara în vizită, caut rapid cazare în regim hotelier care, dacă mă mulțumește pe mine, îi va mulțumi și pe ei. În astfel de momente am descoperit apartamentele Promenada Studios, mai exact studiouri în regim hotelier Brașov.
Lux și bun gust
Eu le-am văzut pozele pe site, dar cum am o coastă împrumutată tocmai de la Toma Necredinciosu’, m-am dus să mă conving. Apartamentele se află într-un bloc nou, aproape de Coresi, lucru care m-a bucurat enorm. E liniște și ai un sentiment de intimitate, apropierea de mall fiind ca bomboana pe colivă.
Fiind un bloc nou, te simți binevenit de la intrare, din casa scării. Intrarea în apartament se face cu cartelă, nu cu cheie. Încă de la primii pași, apartamentul te încânta prin design și calitatea obiectelor folosite. Nici nu știi unde să te uiți prima dată.
Aici sigur este mâna unui designer de interior, îmi dau seama după culori, după obiectele de mobilier, după nuanța lemnlui sau textura tapetului. 
Electocasnice hi-tech în bucătărie
Nu cred că se vor omorî prietenii mei cu gătitul, dar eu una nu am așa ceva acasă și îmi doresc. Nu știu câți dintre clienți folosesc plita și cumptorul, dar pentru cei care vor să își gătească ceva în casă, în bucătărie se găsesc toate cele necesare, ba chiar mai mult. Ai cafetieră, ai cană termică, ai vase și ustensile de cea mai bună calitate. Aproape că îți e milă să le folosești. 
Camera este open space și ai, pe lângă canapeaua soft, un birou de la care poți lucre oricând. Insula care desparte elegant bucătăria de living, este un mare televizor. Totul este la superlativ.
Dormitor cu parfum de somn ușor
Știi ce nu suport eu la cele mai multe hoteluri? Paturile! Sunt mici și , de cele mai multe ori, au saltelele uzate. La Promenada Studios totul este nou, camerele au început să fie închiriate în regim hotelier în urmă cu câteva luni.
Lenjeria de pat este albă și miroase a proaspăt spălat. Pernele par confortabile, deși nu le-am testat. Draperiile sunt opace, tapetul de bun gust și lumina poate fi reglată.
Baie mare cu produse de igienă
Știți prospapele moi, halatele și papucii de unică folosință de la hoteluri? Sunt și aici, ambalate frumos și așezate elegant. Încă o bilă albă îi dau acestui studio destinat cazării în regim hotelier pentru produsele de igienă din baie. Nici la hoteluri de 4 stele nu am întâlnit o gamă de produse de îngrijire de calitate superioară.
Îmi place totul! Sincer, i-aș lasă pe prietenii mei să stea la mine și eu m-aș mută câteva zile într-unul din apartamentele închiriate în regim hotelier Promenada Studios.

Daca unii dintre noi au intrat intr-un concediu prelungit, altii, pe fondul prezentei virusului pandemic, au muncit mai mult decat oricand si este firesc sa simta nevoia unei pauze, al unui concediu fara a se limita la propriul apartament. Nu stiu in ce masura turismul are portile deschise dar stiu o solutie sigura: inchiriere autorulota Brasov.

Daca locuiesti intr-un oras la munte nu inseamna ca esti in concediu. Oricat de minunat ar fi Brasovul de sarbatori sau in timpul anului, simti nevoia sa evadezi, sa pleci o perioada, sa descoperi un colt de rai uitat de lume sau sa te retragi undeva unde la orele 11 sa nu fii nevoit sa tragi zavoarele.

Eu am descoperit ca pot avea libertatea de a petrece un concediu alaturi de familie daca apelez la o firma care sa imi ofere servicii de inchiriere autorulota Brasov, servicii de calitate si extinse, facilitati multiple si preturi de Romania, nu de Europa.

Care sunt avantajele serviciilor de inchiriere autorulota Brasov?

1. Libertatea de miscare
Daca inchiriezi o autorulota, poti petrece concediul departe de casa si izolat in acelasi timp. Poti campa la marginea unei paduri sau pe malul unui lac si te poti reconecta cu natura, cu cerul si pamantul si nu in ultimul rand, cu familia pe care cu siguranta ai neglijat-o putin din cauza timpului scurt petrecut impreuna.

2. Siguranta
Acum, mai mult decat oricand, datorita numarului tot mai mare de imbolnaviri vrei sa fii in siguranta. Poti campa intr-un loc izolat, departe de orice “picior de om”, fara a fi nevoit sa parcurgi distante mari fata de Brasov.
Daca tot vorbim despre siguranta, permite-mi sa te asigur, din proprie experienta, ca dupa fiecare serviciu de inchiriere autorulota, aceasta este igienizata temeinic, tocmai pentru a oferi siguranta impotriva colectarii de virusuri si bacterii.

3. Facilitati
Daca te numeri printre cei care au nevoie de caldura, curent, de baie si bucatarie cu apa calda, poti sta linistit, vei avea parte de ele 🙂 Vei avea si smart TV pentru emisiunile preferate, frigider si tot ce inseamna o bucatarie echipata modern, doar ca la dimensiuni mai mici. Inchipuie-ti ca ai facut rezervare la un mini hotel cu servicii de self catering accommodation.
Daca vrei sa-ti surprinzi iubita, apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov. Ai grija sa pui in frigider cate ceva de ale gurii, un vin bun si cateva dulciuri, fructe si inghetata. Nu va trebuie multe, puteti campa sau opri oriunde are voie si un autoturism, puteti chiar sa va faceti aprovizionarea de la un supermarket aflat in drumurile voastre.

4. Fara program
Un lucru care pe mine ma irita putin la hoteluri si pensiuni este programul. Nu imi plac vacantele in care cineva imi face program de masa sau pentru alte activitati. Vreau sa ma trezesc cand am chef, sa mananc cand am chef si sa imi fac bagajele la plecare fara sa bata cineva la usa mea in ideea in care vrea sa se apuce de curatenie pentru urmatorii turisti cazati.

5. Fara noaptea de Revelion la fereastra
Nu stiu sincer cum va fi noaptea dintre ani. Mai sunt cateva zile pana atunci si lucrurile nu se anunta prea incurajator. Multi dintre noi vom sarbatori in familie, fara uratori, fara vizite la cei dragi, fara prieteni. Ma intristez la simplul gand, nici nu imi mai vine sa scriu.
Daca nu vrei sa fii printre cei care se vor zgai la cer pentru a vedea artificiile, daca nu vrei sa te numeri printre cei care isi vor lipi nasurile de fereastra rece si vor inchina un pahar de sampanie privind la vecinii de vis a vis, fugi in natura. Apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov si petrece altfel mini-vacanta de sarbatori. Sper din tot sufletul sa gasesti o autorulota de inchiriat, sunt convinsa ca nu sunt singura care s-a gandit la aceasta posibilitate.

In incheiere nu-mi ramane decat sa iti urez un an mai bun, mai frumos si cu rezultate negative la teste ;).

Acum, mai mult decât oricând cred că ai conștientizat cât de important este să ai un apartament cu 3 camere în Brașov. Punând de cele mai multe ori cheltuielile pentru întreținere deasupra confortului, sau diferența de preț dintre 2 și 3 camere, mulți dintre oamenii aflați în căutarea unui apartament s-au îndreptat către cele cu 2 camere. Până în martie, când mulți dintre noi am fost nevoiți să lucrăm de acasă, nu am înțeles cât de util ar fi fost să avem un apartament cu 3 camere.
În contextual pandemiei cu care ne confruntăm acum, o cameră este sală de clasă și o cameră a devenit birou. Dacă ai 2 copii, atunci biroul tău se mută în bucătărie. Mai în glumă, mai în serios, cred că o camera în plus este mai mult decât utilă.
Dacă vorbim însă de apartamente noi, cheltuielile de întreținere de la 2 camere la 3 camere sunt nesemnificative. Nu e târziu să faci pasul nici acum, deja sunt zvonuri că în curând vom lucra iar de acasă. O să zici că multe apartamente se vând în stadiu de proiect și că până te vei muta se va termina și nebunia asta. Ei bine, eu știu din surse sigure că există apartamente cu 3 camere finalizate în Brașov, numai bune să te muți în ele.
Ce dezvoltator imobiliar mai are disponibile pe piața imobiliară apartamente noi cu 3 camere Brașov? Mosaic Residence este cel care îți poate pune la dispoziție apartamente cu 3 camere finalizate chiar în vecinătatea mall-ului Coresi. Și nu orice fel de apartamente, ci unele spațioase, bine compartimentate și izolate pentru cele 5-6 luni de iarnă, câte sunt de obicei în Brașov.
Credibilitatea dezvoltatorului imobiliar trage la cântar
Mosaic Residence nu este la primul bloc construit, așa că, dacă ai nevoie de feedback, ai de unde să-l obții. În plus, apartamentele sunt finisate cu tot ce este mai bun în materie de parchet, gresie, faianță, tâmplărie PVC, uși sau obiecte sanitare. Calitatea nu este doar un cuvânt, ea se vede în materialele folosite și se simte atunci când vine vorba de confort.
Cei mai mulți dintre cunoscuții mei s-au mutat în noile blocuri de lângă Coresi, unii chiar în apartamente construite de Mosaic Residence. Mi-ar fi spus dacă ar fi întâmpinat vreo neplăcere… Dacă vrei și tu să faci acest pas, achiziționează un apartament nou cu 3 camere Brașov, finalizat și finisat, adică la cheie. Lasă în urmă și fără nici un regret micul apartament constuit în “anii de glorie” și mută-te într-un apartament spațios, căduros, modern și bine poziționat.
Birou sau dormitor pentru oaspeți, o cameră în plus înseamnă mai mult confort. Ai multiple avantaje la care aș mai adăuga și faptul că nu mai sunt necesare renovări sau intervenții în următorii ani, asta dacă ai ales un apartament nou în Brașov.

Deși este noiembrie, în acest an parcă nici Crăciunul nu se anunța cu același avant ca în anii trecuți. Dacă în alți ani vitrinele magazinelor te orbeau și muzica cu tematică îți zgâria urechile înainte de căderea frunzelor, acum, ca efect secundar al pandemiei, e liniște și pace.
Dragii mei, acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de Crăciun, avem nevoie de magie, de speranță și de brad împodobit. Dacă nu sunteți adeptii brazilor artificiali, aveți de ales între brazii gata tăiați și cei în ghiveci. Puteți să vă îndreptați către marile magazine sau direct către o pepinieră Brașov.
Brazi tăiați livrați la domiliu
Chiar și cei care nu erau adepții cumpărăturilor online s-au obișnuit deja cu livrările. Nu știu cum e în alte orase, dar în Brașov , Pepiniera Brazi Argintii livrează coniferele gata tăiate, pe mai multe înălțimi și categorii (economic, standard și premium).
Eu sper din toată inima că astfel, tăierile masive de brazi și molizi sunt reduse sau chiar stopate. Mulți vor spune că nici așa nu e bine, că e o risipă și că obiceiul bradului de Crăciun o crimă împotriva naturii. Personal, eu sunt împotriva plasticului, cei mai mulți brazi artificiali sunt confectionati din plastic și cred că sunt un pericol mult mai mare pentru natură. Fără brad Crăciunul ar fi incomplet…
Brazii crescuți în pepiniere cu scopul de a fi tăiați de Crăciun nu afectează natura, nu implică defrișare, tăiere ilegală și nu au legatură cu fauna. Este drept ca nu vor opri peste noapte tăierile ilegale, dar nici folosirea brazilor artificiali nu va avea acest efect, cei care se ocupă cu astfel de „îndeletniciri” nu sunt activi doar de Crăciun și nu sunt focusați doar pe brazi.
Vorbim despre brazi sau conifere crescute fix cu scopul de a fi tăiate în preajma Crăciunului pentru a împodobi casele celor care își doresc să respecte tradițiile. Achiziționând un brad argintiu sau unul obișnuit de la o pepinieră Brașov veți fi siguri de proveniența acestuia și veți susține o aface locală. Este momentul să avem grijă de cei de lângă noi.
De acasă sau de birou, puteți acum să comandați bradul dorit și pepiniera Brașov Brazi Argintii îl va livra GRATUIT în ziua și la ora stabilită.
Brazi în ghiveci pentru Crăciun
De ceva ani încoace, eu cumpăr câte un braduț în ghiveci și apoi, după sărbători, încep să îmi sun prietenii care stau la casă spre a vedea cine vrea sa îl găzduiască într-o curte pentru restul vieții.
Cred ca soluția brazilor în ghiveci împacă pe toata lumea, nu se taie și apoi nu se aruncă nici un brad. Este dezolant peisajul de după sărbători, o multime de brazi stau aruncați pe langă tomberoanele din oraș. Brazii în ghiveci achizitionați de la pepiniere vin și cu garanția că vor putea fi plantați și vor rezista la temeraturile locale.
Eu sper că ne vom bucura de aceste sărbători și că vom avea parte de bucurii, de familie, de prieteni și de tradiții.