6.5 C
Braşov
AcasăPovestile MonitorulIstoria noastră: 490 de ani de când Brașovul a fost pus pe...

Istoria noastră: 490 de ani de când Brașovul a fost pus pe hartă

- Advertisement -

l Prima hartă a vreunui teritoriu românesc a fost realizată de braşoveanul Johannes Honterus
l De-a lungul timpului, Braşovul a apărut sub mai multe denumiri în hărţile ungureşti, austriece, germane, ruseşti, româneşti şi americane

- Advertisement -

Istoria se scrie şi prin hărţi. Din cele mai vechi timpuri, oamenii şi-au reprezentat spaţiul la scară mică. Unele dintre aceste hărţi au rămas şi se constituie în izvoare istorice extrem de valoroase, care vorbesc despre politică, geografie, dar şi despre imaginaţia şi talentul cartografilor. Cea mai veche hartă a României a fost realizată la Braşov, de Johannes Honterus. Chiar dacă prezintă doar o parte a ţării noastre, Transilvania, este importantă pentru braşoveni pentru că menţionează şi Cetatea Braşovului. Această hartă are aproape cinci secole. De-a lungul timpului, Cetatea Braşovului a fost plasată pe sute de hărţi imperiale sau ale călătorilor şi geografilor străini şi români. Să ne aruncăm o privire pe aceste crâmpeie de istorie, în care Braşovul, chiar dacă a fost denumit în multe feluri şi a fost plasat când dincolo, când dincoace de graniţa cu România, a rămas totdeauna un reper important al Europei.  

Harta lui Honterus

Harta Transilvaniei, „Chorographia Transylvaniae Sybembürgen“, a fost publicată de Honterus în anul 1532 în Basel, Elveţia. Studii recente asupra hârtiei pe care a fost tipărită arată că de fapt harta ar fi văzut lumina tiparului doar în 1539. Oricum, este prima hartă a unei părţi din România, respectiv a Transilvaniei, realizată de un locuitor al acestui colţ de Europă, iar acesta era braşovean. Harta, publicată în atlasul Rudimenta Cosmographica (1542), a fost alcătuită pe baza cercetărilor personale ale autorului. În 1533, Honterus a adus modificări şi completări ale hărţii, pentru a fi cât mai precisă. Cert e că acest izvor istoric a stat la baza următoarelor hărţi ale Transilvaniei, desenate de străini încă vreo 200 de ani. Harta lui Honterus a supravieţuit într-un singur exemplar original, în custodia Bibliotecii Naţionale Széchényi din Budapesta. A fost realizată prin tehnica gravurii în lemn, meşteşug pe care Honterus l-a deprins la Basel, unde a lucrat între anii 1530 şi 1532 ca lector, corector şi consilier literar al tipografiei şi editurii Insingrin. Harta a fost publicată în mai multe ediţii şi a circulat în toată Europa, ca un veritabil material promoţional despre români. 

Corona din  Siebenburgen

- Advertisement -

Harta lui Honterus menţionează 219 nume de locuri, scrise în germană sau latină. Localităţile importante sunt trecute cu majuscule. Oraşul natal, Braşovul, este menţionat doar în latină: Corona. Transilvania lui Honterus este împărţită în şase regiuni: Ţara Bârsei (Burzeland), Ţara Oltului (Althland), Ţara din faţa pădurii (Land vor dem Wald) cu centrul la Alba Iulia, sediul episcopiei catolice, Ţara Vinurilor Târnavele (Weinland), Ţara Năsăud (Nösnerland), Ţara Secuilor (Ciculia). Lucrarea lui Honterus precizează împărţirea administrativă, formele de relief, apele, aşezările. Munţii sunt nişte movile, ale căror părţi luminate sunt haşurate, iar zonele cu vegetaţie sunt schiţate prin pâlcuri de copaci. Munţii Făgăraş se numesc „Alpes“. Cele şapte cetăţi (Siebenburgen) desenate de Honterus-Bistriţa, Braşov, Cluj, Mediaş, Sebeş, Sibiu, Sighişoara – sunt mai mult decât puncte de reper, învăţatul sas a reprodus, iniţial în alb-negru, chiar contururile zidurilor acestora, astfel că harta devine un veritabil prim album ilustrat al Transilvaniei. Prin modul de redare plastică a reliefului, aceste hărţi puteau fi citite şi înţelese nu numai de învăţaţi şi funcţionari, ci şi de negustorii interesaţi de comerţul în Transilvania. Versiunea publicată la Braşov, în 1542, reuneşte teritoriile celor trei ţări româneşti în Dacia, mărginită de Ungaria, Macedonia, Bosnia, Dalmaţia, Thracia şi Bulgaria. 

Cronstadt, pe Tabula  Hungariae

Braşovul, întemeiat la 1234, conform Catalogului Ninivensis, a apărut în hărţi şi înainte de Honterus, dar nu erau lucrări de talia celei întocmite de marele umanist sas. Astfel, Tabula Hungariae realizată de Lazar Deak în jurul anului 1528,  menţionează Braşovul sub numele Brassa-Cronstadt. La sud de Transilvania e Walachia Magna, iar la nord-est, Moldauia Meta. Bucureştiul se numeşte Bocaretz. Tabula Hungariae sau harta Lazarus este prima hartă imprimată a Ungariei. A fost tipărită la Ingolstadt, în tipografia lui Petrus Apianus. După Honterus, Transilvania a apărut în mai multe hărţi. Harta detaliată a Ungariei (1566), lucrată de Johann Sambucus, e inspirată din cea a lui Honterus şi a fost publicată în prima ediţie a atlasului Theatrum orbisterrarum (1570). Sambucus a descris teritoriile româneşti cu mai multă acurateţe. Harta menţionează ţinutul Burzeland (Burcia), adică Ţara Bîrsei, şi Corona Stephanopolis Cronstatt, Braso H. 

Coroana, munţii şi caprele

Sebastian Münster a publicat mai multe ediţii ale hărţilor Europei, în care a menţionat şi Braşovul. Astfel, în cea din 1588, harta „Die Siebenburg so man sunst auch Tranassylvaniam nennt“ a apărut la Bassel şi este una dintre cele mai detaliate hărţi ale Transilvaniei secolului XVI. La 1560, acelaşi Münster a publicat harta intitulată „Ungariae & omnium partium eius unveralis descriptio“, în care Transilvania este reprezentată alegoric printr-un inel de munţi. La intrarea vestică în provincie este plasat semnul convenţional pentru păduri. Harta lui Münster din 1544, „Poloniae et Vngariae Nova Descriptio“, inclusă în Cosmographiae Universalis, a cunoscut 44 de ediţii între 1544 şi 1650. Tot în secolul XVI a apărut harta Zündt a Ungariei (1567), care cuprinde şi teritorii româneşti. Harta a fost realizată de Matthias Zündt, gravor şi bijutier din Nürnberg. Este un fel de vedere aeriană, pe care sunt punctate locaşuri de cult creştine şi musulmane, oraşe şi provincii. Există şi o roză a vânturilor, cu punctele cardinale deviate, astfel că Braşovul apare la nord de Făgăraş. Animalele, păstorii, câinii, casele, călăreţii, minele ilustrează viaţa economică. De asemenea, sunt precizate evenimentele militare ale veacului, însoţite de scurte explicaţii. Ţara Bîrsei este menţionată cu denumirea Wurczland (Barczafag), iar Braşovul e Corona Cronflat, însoţită de stema oraşului – coroana cu trei rădăcini, copaci, munţi înzăpeziţi, capre.

Primul plan al cetăţii

„Blaeu Atlas“ a apărut întâi în 1635. Ediţia în limba latină, în patru volume, a fost publicată de către Willem Janszoon şi Joan Blaeu începând din 1645 sub denumirea „Theatrum orbis terrarum, sive, Atlas novus“. Braşovul apare pe harta din primul volum, inspirată din harta lui Honterus, la care s-au adăugat explicaţii referitoare la bogăţiile naturale ale Transilvaniei: aur, argint, cupru şi sare. În dreapta jos este desenată stema Transilvaniei, cele 7 turnuri reprezentând cetăţile, flancată de două personaje feminine, simbolizând credinţa şi înţelepciunea. La picioarele lor sunt ghirlande din frunze şi fructe. Braşovul este numit Brassa şi, conform hărţii, aparţine Walachiaei. Wurtzland este Ţara Bârsei. Unele localităţi, nu nepărat cele mai importante, sunt marcate cu bulină roşie. În anul 1699, inginerul imperial de origine italiană Giovanni Morando Visconti a întocmit primul plan al cetăţii Kronstadt. Ajutat de asistenţii lui, printre care şi arhitectul braşovean Staphang Welzer de Corona, el a realizat nouă hărţi şi patru gravuri ale Transilvaniei. Acestea sunt primele planuri ale oraşelor din Transilvania. Pe vârful Tâmpei, se poate observa o cruce. Acest lucru este confirmat de autorul sas Thomas Tartler, care preciza: „era o cruce mare cu un crucifix, deoarece papistaşii au numit Tâmpa ”Dealul Crucii“. 

Burcelandia Saxones

La 1683, cartograful Moses Pitt a plasat şi el Braşovul pe hartă (Corona) în Burzenland. Harta Homann (1752), cuprinzînd teritoriul actual al României, a fost realizată de germanul Johann Baptist Homann, unul dintre cei mai proeminenţi cartografi ai secolului XVIII. În 1715 a devenit membru al Academiei regale de Ştiinţe din Berlin, iar firma pe care a fondat-o a continuat să publice hărţi până în anul 1848. Multe dintre hărţile Homann au fost publicate postum. Una dintre ele prezintă teritoriile Ungariei, Transilvaniei, Valahiei, Moldovei, Balcanilor şi nordul Greciei. Braşovul este menţionat cu trei denumiri: Cronstatt, Corona, Brassaw. Homann publicase şi o hartă a Transilvaniei (1716), „Principatus Transilvaniae in quinque Nationes earum’que Regiones es comitatus cum finitimis vicinorum Statuum Provinciis accuraté divisus“. A fost pregătită pentru ediţia din 1720 a Atlasului Grosser. Harta este împărţită în mai multe regiuni atribuite celor cinci naţiuni care o populau: unguri, saşi, secui, valahi (3 regiuni) şi moldoveni (4 regiuni). Ţara Bârsei este Burcelandia Saxones, iar Braşovul este ortografiat Brassow-Cronstatt. O altă hartă Homann (1730) foloseşte alte denumiri, Borzerland şi Cronstadt, şi precizează şi planul cetăţii. 

Harta peşcheşului

Secolul XVIII este bogat în reprezentări cartografice ale Transilvaniei şi Ţărilor Române şi, implicit, ale Braşovului. În Harta Chiquet (1719), cuprinzînd teritoriul actual al României şi denumită „Le Royaume de Hongrie ou se trouvent La Transilvanie, La Moldavie, La Valaquie, L’esclavonie, La Bosnie, La Servie et la Bulgarie“, Braşovul e Cronstatou, unica hartă în care apare cu această denumire. Harta este densă în localităţi, iar pentru cele trei provincii româneşti este indicată suma pe care fiecare trebuia să o plătească drept tribut sultanului. În harta lui Guillaume de l’Isle, geograf al Academiei regale de ştiinţe (1703), Braşovul din Burzeland este Cronstat, Brassow şi Corone. Autorul spune că s-a inspirat din hărţi vechi, imprimate şi manuscrise, corectate cu ajutorul observaţiilor contelui Marsigli, reprezentantul habsburgilor în comisia de trasare a frontierei cu Imperiul Otoman. Harta este presărată cu notiţe interesante despre localităţi. Astfel, sunt arătate cele cinci intrări, dinspre Ungaria, în Transilvania, ţară înconjurată de munţi, precum şi două trecători dinspre Valahia. Despre Buchoreste (Bucureşti) scrie că este „reşedinţa hospodarului Valahiei“. O altă hartă a aceluiaşi autor, din 1717, prezintă Braşovul drept Cronstat din Burzland, lângă Comte de Fogaras.

Braşovul pe harta lui Cantemir

La 1736, a apărut Harta Herman Moll, numită „Transilvania şi Ungaria“, Valahia, reprezentată ca vecin al Ungariei şi Transilvaniei, este împărţită în două entităţi, una austriacă (Oltenia, făcînd parte din imperiu între 1716 şi 1739) şi una turcească. Dimitrie Cantemir menţionează şi el Braşovul pe o hartă „Tabvla Geographica Moldauiae“, publicată prima dată în 1769, în ”Magazin für die neue Historie und Geographie”, ediţia în limba germană a Descriptio Moldaviae. Braşovul este Cronstat. Harta domnitorului menţionează oraşul Cronstadt, vecin cu Marienburg (Feldioara). Pe harta din 1788, gravată de Johann Michael Probst şi publicată în anul 1788 la Ausburg, sunt reprezentate itinerariile poştei şi principalele staţii de poştalion. Lângă Braşov  (Kronstadt) sunt două trecători către Ţara Românească: Türzburger Pass şi Possauer Pass. Într-o hartă din Atlasul Schreiber, de la mijlocul sec. al XVIII-lea, Cronstat aparţine ţinutului Das Burzenland, distinct de cel al saşilor, iar al doilea oraş ca mărime era considerat Rosenau (Rîşnov). 

Amănunţitele hărţi iozefine

Ridicarea topografică iozefină (Josephinische Landesaufnahme) a fost primul proiect unitar de ridicare topografică a Imperiului Habsburgic. Au rezultat circa 4.000 de planşe desenate şi colorate de mână. Au fost denumite după împăratul Iosif al II-lea, deşi cartografierea a început sub domnia Mariei Theresia. În prezent, hărţile sunt păstrate în Arhiva de război (Kriegsarchiv) a Arhivelor de stat ale Austriei. Hărţile sunt desenate la scara de 1 ţol vienez: 400 klafteri vienezi (aproximativ 1:28.800). Ridicarea topografică iozefină s-a realizat în perioada 1764-1785. O parte din ele reprezintă Transilvania. Braşovul (Cronstadt) este reprezentat stradă cu stradă, cu detalii impresionante, de la centrul istoric la cartierul Şchei şi localităţile învecinate, până la case izolate, chiar şi colibe, poteci, mori, cârciumi, pajişti, ape minerale, mlaştini. Iniţial, setul de hărţi a existat în numai două exemplare, unul pentru împărat şi celălalt pentru conducerea militară. Ambele au fost ţinute secrete. În 1807, a apărut ridicarea topografică franciscană, realizată în timpul lui Francisc I al Austriei, cu scopul de introducere a cadastrului. Pe cadrul din partea dreaptă se pot observa anumite notiţe care se referă la numărul de militari şi de cai care ar putea fi adăpostiţi în zonele respective, precum şi informaţii despre parohii şi despre cei care conduc ţinutul respectiv. 

Planul Braşovului, în primele ghiduri din lume

În secolul XIX, într-o hartă de la 1887, realizată de Rodolf Bergener şi reprezentînd România de atunci, deci fără Transilvania, Kronstadt face parte din Burzelnder. Harta a fost întocmită la câţiva ani după Războiul de Independenţă, cuprinzând modificările teritoriale care au urmat acestuia şi Tratatului de la Berlin (1878). Sunt redate şi majoritatea teritoriilor care aveau să facă parte din viitoarea Românie Mare. Apare şi judeţul dobrogean Silistria, cu capitala la Medgidia. Planul oraşului Kronstadt din 1880 sau Harta Baedeker este o hartă de referinţă în istoria cetăţii, mai cu seamă că a apărut în Ghidul Baedeker, unul dintre primele din lume. Merită să zăbovim asupra acestui ghid, ediţia din 1886, în care Braşovul e prezentat ca un oraş de mare importanţă turistică. Ghidul oferă informaţii utile despre mersul trenurilor din Ardeal, despre oraşe şi târguri, indică principalele hoteluri şi restaurante din regiune, cele mai bune fiind notate cu câte o stea. Braşovul e inclus în Transilvania, tratată distinct, deşi administrativ fusese alipită Ungariei. Numai Braşovul şi Sibiul sunt prezente cu planuri ale oraşului. „Kronstadt (1.877 de picioare), ung. Brassó, rom. Braşov, cu 30.750 de locuitori, din care în jur de 9.000 sunt saxoni, cel mai important oraş comercial şi industrial din Transilvania, este aşezat într-un bazin încântător, cu deschidere, pe o parte, spre câmpia Bârsei. Oraşul e format din patru cartiere: 1. Oraşul Interior, centrul afacerilor; 2. Oraşul vechi sau Ó Brassó, cel mai vechi cartier, dar acum modern şi lipsit de importanţă; 3. Blumenau, ung. Bolonya, cartierul de lângă gară, locuit mai ales de industriaşi; 4. Cartierul de Sus sau Cartierul Românesc (Şchei), asemănător unui sat, locuit preponderent de români, despre care se spune că a fost fondat în 1392 de muncitori bulgari (de aici numit şi Bolgárszeg), care au venit aici pentru a construi Biserica Neagră“. 

Hărţi americane, hărţi sovietice

Ca urmare a înfiinţării unor instituţii specializate (secolele IX-XX), hărţile au început să arate altfel. Modul pictural al reliefului a fost treptat abandonat şi înlocuit cu noi sisteme grafice ce corespundeau mai bine tendinţei de redare cât mai exactă a realităţii terenului. Cele mai minuţioase erau cele militare din prima jumătate a secolului XX, aşa numitele planuri directoare de tragere. Oraşul a crescut, sistematizările oraşului se făceau tot mai des şi de fiecare dată se întocmeau alte hărţi (planuri) ale Braşovului: 1900, 1920, 1933, 1950 (Oraşul Stalin-hartă realizată de armata americană), 1956, 1975 (hartă elaborată de URSS). În zilele noastre, cea mai accesată hartă este cea oferită de Google Maps. Putem vedea tridimensional orice clădire sau stradă din Braşov, ca şi cum am fi acolo. Cu toate acestea, hărţile de odinioară ale Braşovului au farmecul lor. Nu pot fi privite fugitiv, se cer admirate, fiindcă înglobează talent, multă muncă şi cunoştinţe temeinice despre istoria şi geografia acestei cetăţi.

(Sursă hărţi: https://nelucraciun.wordpress.com/tag/harti-vechi/)

Cartografie braşoveană de top

– Kurt Lang, cartograful oficial al statului american Alabama, s-a născut în Braşov şi a emigrat în SUA în 1950. S-a stabilit la Birmingham în 1951. A studiat cartografia în Germania şi Austria. În perioada cât a lucrat la München, a contribuit la dezvoltarea tehnicii de cartografiere 3D, folosită azi în toată lumea.
– Cel mai mare cartograf montan din România a fost braşoveanul Nae Popescu. A scris zeci de cărţi în domeniu, a realizat mai multe hărţi ale masivelor Parâng, Retezat, Şurianu, Vâlcan, Bucegii. A parcurs cu piciorul peste un milion de km, atingând toţi cei 66 de masivi muntoşi din arcul carpatic românesc. A lăsat 34 de caiete cu însemnări valoroase, 70 de albume foto alb-negru, ordonate şi adnotate pe ani, masivi şi acţiuni, mii de diapozitive.
– Cel mai mare institutut cartografic din România interbelică a fost la Braşov. Institutul Cartografic „Unirea“ din Braşov a fost înfiinţat în 1919 de generalul în rezervă Constantin Teodorescu, împreună cu fiii săi, Nicolae şi Constantin. Institutul se ocupa cu executarea hărţilor geografice şi a planurilor de oraşe, fiind cea mai dotată instituţie particulară din România. După naţionalizarea din 1948, a fost redenumit Institutul cartografic „Republica“. Astăzi, pe locul institutului se află o clinică particulară.

„Împrejurimile Braşovului merită în mod special o vizită. Cererile pentru ghizi şi alte asemenea trebuie făcute către Clubul Carpatic Transilvănean.
Bani: cei austrieci. 
Paşapoarte: nu sînt necesare în Transilvania.
Gara principală (restaurant): se află la o milă şi jumătate est de gara locală de la Bertalan (numai pentru trenuri spre Zărneşti, la capătul oraşului vechi), o milă şi jumătate la nord de oraşul interior. Omnibusele hotelurilor (25 de coroane) aşteaptă trenurile. Birjă pînă în oraş, 60, noaptea 80 de coroane.
Hoteluri: În oraşul vechi: *Hot. Bukarest, comercial; Grüner Baum, *Central No. 1, ambele cu grădini. În oraşul interior: Union, pe Schwarzgasse, cu grădini şi un mic teatru în aer liber; Europa, pe Klostergasse; *Baross, pe Purzengasse. În gara principală: Weisses Ross, fără pretenţii. 
Restaurante: Concerthaus (cu teatru), pe Hirschergasse; Fleischer, pe Purzengasse; Gewerbevereins-Garten; Bräuhaus; Hauptquartier Versailles, pe Waisenhausgasse, lîngă Concerthaus; Weisser Hahn, pe Purzengasse, Golden Birne, pe Schwarzgasse; Schwarzburg, pe Spitalgasse (vin bun la ultimele patru); Schwater Bierhalle (Villa Kertsch), pe Promenada de Jos, colţ cu Purzengasse; Schützenhaus, cu vin bun.
Cafenele: Redoute, la Concerthaus; Drechaler Kornzeile; Transylvania, în clădirea Poştei; Café Promenade“ 
Fragment din Ghidul Baedeker – 1896

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

2 COMENTARII

 1. Multumesc ptr. lectia de istorie!
  Imi dau seama de volumul de munca ca sa produci un articol de 2.728 cuvinte!
  Este greu de citit de oameni „normali” care sau adaptat „trendului” care cere:
  ” Instagram prefera sa afiseze videoclipurilor scurte care dureaza maximum 60 de secunde) altor utilizatori.”

  P.S. remarc ca apare in articlol Ţara Secuilor (Ciculia) care sigur era populata
  cu Secui. Acum conform ultimului recesamint au disparut raminind numai
  interesul politic ptr. alte nationalitati sa-si insuseasca „blazonul” istoric!

 2. P.S.1 tehnic exista posibilitatea in html ca dind click pe poza din articol sa se deschida in alt tab poza marita facilitate utila ptr, cei curiosi! care vor sa vada bine!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov

COMENTARII RECENTE

SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă soluții complete și de înaltă calitate pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, cu respectarea normelor în vigoare și a condițiilor de siguranță impuse prin LEGEA ARHIVELOR NAȚIONALE NR. 16/1996.

Arhivare și depozitare documente în maximă siguranță

Firma dispune de două depozite proprii, situate în București și Brașov, echipate cu spații de arhivare documente și depozitare conform standardelor internaționale. În plus, SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă servicii complete de arhivare, inclusiv depozitarea documentelor, prelucrarea arhivistică, scanarea documentelor, transportul și distrugerea securizată a acestora.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare pune la dispoziția clienților săi spații de depozitare dotate cu sisteme automate de supraveghere video, alarmare și stingere a incendiilor, controlul umidității și microclimatului, pază umană asigurată de echipe specializate 24/24h. De asemenea, soluția software complexă și echipamentele IT de ultimă generație monitorizează în permanență parametrii mediului de depozitare și asigură trasabilitatea, securitatea și integritatea documentelor.

Consultarea rapidă a documentelor arhivate

Documentele pot fi consultate fie în mod electronic – acestea fiind trimise prin e-mail- fie în format fizic la sediul SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare, fie la sediul clientului. În acest ultim caz, documentele sunt expediate pentru consultare prin servicii de curierat sau transport prin flotă proprie cu vehicule specializate și monitorizate prin GPS. În plus, compania oferă sali individuale de consultare documente echipate cu tehnologie de ultimă generație pentru copierea și scanarea documentelor.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare are în vedere dezvoltarea continuă și inovația tehnologică pentru a asigura un parteneriat de durată cu clienții săi. Firma are certificat Sistemului de Management al Securității Informației conform standardului internațional SR ISO/IEC 27.001: 2018, fiind de asemenea certificată conform standardelor ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calității, ISO 14.001: 2016 – Sistemul de Management de Mediu și ISO 45.001:2018 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

Prin certificarea conform standardelor ISO mentionate mai sus, SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare demonstrează preocuparea pentru dezvoltare și inovație tehnologică continuă, precum și angajamentul pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională.

SDA – SERVICII DE DEPOZITARE ȘI ARHIVARE se remarcă prin soluții complete, securizate și accesibile pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, fiind un partener de încredere pentru orice business care își dorește să aibă acces rapid și sigur la informațiile sale.

De ce sa apelezi la un detectiv particular Iasi ? Pentru ca viata este scurta si nu merita sa te framanti, sa iti faci zile amare si sa nu ajungi la niciun rezultat. Pentru ca un detectiv particular Iasi are experienta, metodologia si gadgeturile necesare pentru a descoperi raspunsurile la intrebarile tale si, uneori, chiar si solutiile.

Esti persoana fizica si o problema cu una sau mai multe necunoscute nu te lasa sa dormi? Apeleaza la un detectiv particular Iasi! Esti o companie si crezi ca cineva iti spioneaza afacerea sau ai o oferta care te intriga? Apeleaza la un detectiv privat Iasi! Esti avocat si clientul tau are nevoie de dovezi? Apeleaza la un detectiv Iasi! Stii zicala “a nu vedea padurea de copaci”? Uneori avem nevoie de o viziune noua, din exterior.

In plus, cautand adevarul de unul singur, mai ales in cazurile personale, esti subiectiv. Un detectiv privat este obiectiv, el nu este afectat emotional de cazul pe care il preia. Ramane mereu focusat pe obiectivul anchetei si pe rezultate.

Salvezi timp si resurse cu un detectiv particular Iasi

Munca de detectiv particular Iasi implica mai mult decat urmarirea suspectilor, implica tactici moderne si o inalta pregatire, inclusiv in investigatie digitala. Astazi, o parte din infractiuni sau actiuni care iti pot aduce prejudicii sunt operate din spatele unui telefon, a unei tablete sau a unui computer. Tocmai de aceea, cu experienta si profesionalismul dobandite in ani de studii si practica, detectivii particulari descopera rapid ADEVARUL.

In plus, tu ramai anonim. Detectivul, care poate fi un barbat sau o femeie, in fuctie de natura cazului, este bine pregatit si va obtine informatii fara ca cei vizati sa banuiasca vreo clipa ceva. Tocmai de aceea este important sa iti alegi un detectiv particular Iasi cu experienta si o conduita profesionala fara cusur.

Care este cea mai buna agentie de detectivi particulari din Iasi?

Raspunsul este simplu. Este aceea care iti rezolva cazul repede si cu tarife onorabile. Indiferent de natura spetei, experienta, reputatia si integritatea sunt cele ma bune unitati de masura.

Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin sunt suplimente alimentare cu rezultate confirmate de clienti.

1. Toate cele de mai sus sunt suplimente alimentare, remedii 100% naturale care au rezultate bune in tratarea diverselor afectiuni cu care cei mai multi dintre noi ne luptam zi de zi.
2. Toate informatiile de care aveti nevoie legate de aceste medicamente organice sunt descrise cu lux de amanunte (prospect, pret, recenzii, formule active) si obiectivitate pe Evonet, un motor de cautare pentru suplimente alimentare, medicamente naturiste si remedii sigure si testate.
3. Sunt suplimente alimentare care pot fi achizitionate din Romania, direct de la distribuitorii autorizati.

Suplimentele alimentare sunt o solutie de intretinere sau tratament usor de administrat si fara efecte negative, fara compusi periculosi, blande, cu efect rapid si de lunga durata. Stresul, anxietatea, lipsa timpului liber, grijile de zi cu zi, lipsa activitatilor sportive, alimentele de proasta calitate sau mult prea procesate s.a.m.d. ne degradeaza fizic si psihic.

Cu vitaminele si mineralele ne-am obisnuit deja, dar se pare ca nu este suficient. Este nevoie de o sustinere mai mare a organismului si asta cu tinte exacte. Tocmai de aceea au aparut suplimente alimentare dedicate unor disfunctionalitati sau unor probleme care pot fi tinute sub control sau pot fi corectate, chiar vindecate.

Evonet aduna in acelasi loc toate informatiile care pot fi de folos pacientilor, celor care cauta solutii alternative la o problema de sanatate, medicilor din diverse ramuri deschisi catre medicamente 100% naturale si tuturor celor care vor sa fie informati.

Va propun o scurta trecere in revista a celor mai apreciate suplimente alimentare, atat din punct de vedere al recenziilor adunate de la pacienti si specialisti cat si din punct de vedere al comenzilor inregistrate de distribuitorii autorizati de producatori.

Keto Diet, capsule pentru slabit

Dieta Keto, datorita eficientei si a unui regim usor de urmat si-a gasit repede adepti. Rezultatele obtinute i-au mobilizat pe cercetatori care au dezvoltat Keto Diet capsule, un supliment alimentar natural care sa ii ajute sa slabeasca pe cei supraponderali sau pe cei care doresc sa renunte la cateva kilograme fara efort.

Conform datelor adunate de Evonet, poti slabi de la cateva kilograme pana la 14-20 de kilograme pe luna. La prima vedere pare foarte mult, utilizatorii povestind de topirea grasimilor rapida dupa ce starea de cetoza se instaleaza in organism.
Obezitatea este un factor de risc din multe puncte de vedere, motiv pentru care orice ajutor este bine-venit.

Detonic, medicament pudra pentru hipertensiune

Foarte multi oameni sunt hipertensivi si asta se datoreaza mediului in care traim si stresului la care suntem supusi zi de zi. Tocmai de aceea, in UK s-au facut studii si s-a recomandat consumul de Detonic persoanelor cu predispozitie la AVC.

Imbunatatirea functiilor cardiace intr-un mod natural este un pas mare atat pentru cercetatori cat si pentru pacietii care pot recurge la acest medicament sub forma de pudra care reduce natural hipertensiunea.

Inca o problema in care pudra naturala Detonic ajuta, este combaterea aparitiei aterosclerozei, medicamentul fiind un aliat de nadejde in curatarea vaselor de sange si oxigenarea excelenta a creierului.

Era si timpul ca cercetarile in domeniu sa scoata la lumina un medicament natural de intretinere a inimii si functiilor ei.

Alkozeron, tratament alcoolism

Vedem foarte des reclame la suplimente alimentare pentru ficat in care este atins si consumul de alcool. Sa recunoastem ca situtia este mai grava decat dramatizarea din reclamele TV si ca era nevoie de un medicament care sa lupte impotriva dependentei e alcool.

Consumul de alcool este o problema atat pentru persoana dependenta cat si pentru cei din jur, mai ales pentru familia consumatorului. Cele mai multe acte de violenta se desfasoara pe sub efectul consumului de alcool, violenta domestica fiind inca o problema care trebuie privita cu maxima seriozitate.

Dependenta este o boala si trebuie tratata ca atare, acesta este motivul pentru care cercetatorii au lucrat ani de zile la o formula terapeutica naturala care sa inhibe pofta de alcool si il ajute ce cel dependent sa scape de acest viciu. Evonet a strans toate datele si recenziile pentru ava informa corect despre Akkozon, medicament care ajuta la tratarea alcoolismului.

Insumed, reduce zaharul din sange

Conform ultimelor statistici Diabetul a devenit o problema de sanatate atat in cazul celor trecuti de prima tinerete cat si in cazul celor mai tineri, chiar si in randul copiilor. Consumul de alimente dulci, sucuri si junk food are si un revers al medaliei, si anume, Diabetul.

Insumed capsule pentru diabet este o solutie naturala si eficienta pentru reducerea nivelului glicemic si pentru normalizarea acestuia. Diabetul poate avea consecinte grave, schimbarea stilului de viata fiind prima masura care este recomandata pacientului suferind sau celui cu glicemia ridicata aproape de valorile acestei afectiuni.

Curele cu Insumed pastile, conform recenziilor adunate de la pacienti, medici in nutritie, diabet si endocrinologie au ajutat multi pacienti cu mentinerea sub control a glicemiei. Insumed poate fi consumat si preventiv de persoanele care au in familie cazuri de diabet, Evonet fiind locul de unde va puteti informa corect.

Clean Vision, medicament pentru vedere

Vederea este inca o functie a organismului nostru greu incercata. Petrecem din ce in ce ai mult timp cu ochii in ecranul telefonului, in monitoare sau privind la TV. Ochii nostri au nevoie de pauze, au nevoie de odihna si somn, altfel veti ajunge sa purtati ochelari.

Medicamentele pe baza de luteina ajuta, iar daca vorbim de suplimente alimentare naturale, cu compusi organici, este si mai bine. Clean Vision capsule pentru ochi actioneaza asupra prediunii aflate la nivelul globilor oculari si sustine vederea de la interior catre exterior.

Imbunatatirea vederii intr-un mod natural si neinvaziv nu poate fi decat o veste buna pentru pacientii cu plobleme de vedere.

Urotrin tablete naturale pentru prostata

Tabletele pentru prostata nu sunt o moda, sunt necesare pentru ca functiile acesteia sa fie complete pentru ca altfel, aceasta problema de ordin medical isi intinde plasa catre partea psihologica si produce dezechilibre pe mai multe planuri. Urotrin tablete pentru prostata este un medicament natural pentru barbati si problemele lor specifice.

Vedem des la TV reclame la tot felul de remedii pentru prostata. Pentru barbati, functionarea prostatei la un nivel optim este direct propotionala cu o viata sexuala normala. Problemele legate de prostata pot duce la erectii slabe, la ejaculari premature si chiar la infertilitate si impotenta.

Urotrin pentru prostatita este destinat barbatilor atat pentru vindecarea inflamatiilor la nivelul aparatului uro-genital cat si pentru imbunatatirea performantelor in viata intima. Pentru orice problema exista o solutie.

Concluzie

Legatura dintre Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin o reprezinta Evonet, site-ul in care se regasesc toate informatiile despre aceste suplimente alimentare. Prospect, pret, recenzii, pareri de pe forumuri, indicatii si contraindicatii, toate pot fi gasite intr-o sursa de incredere: www.evonet.ro.

Noi, brașovenii, suntem obișnuiți cu turiștii, îi vedem la fiecare pas făcut în centru, îi recunoaștem după interesul cu care privesc în jur și după obiectivele aparatelor foto. Orașul abundă de unități de cazare cu 3 și 4 stele, dar mulți turiști preferă cazarea în regim hotelier Brașov.

Citisem într-un articol despre cât de profitabilă este închirierea artamentelor în regim hotelier. Oare chir așa să fie? Oare totul se reduce la profit? Cum rămâne cu toate investiția făcută de proprietar? Cum rămâne cu confortul care de multe ori este peste cel oferit de hoteluri cu multe stele? Cele mai multe apartamente sau garsoniere care sunt oferite spre închiriere în regim hotelier sunt amenajate modern și oferă condiții de lux.

Eu am un apartament mic, motiv pentru care, atunci când îmi vin prietenii din Sibiu sau Timișoara în vizită, caut rapid cazare în regim hotelier care, dacă mă mulțumește pe mine, îi va mulțumi și pe ei. În astfel de momente am descoperit apartamentele Promenada Studios, mai exact studiouri în regim hotelier Brașov.

Lux și bun gust

Eu le-am văzut pozele pe site, dar cum am o coastă împrumutată tocmai de la Toma Necredinciosu’, m-am dus să mă conving. Apartamentele se află într-un bloc nou, aproape de Coresi, lucru care m-a bucurat enorm. E liniște și ai un sentiment de intimitate, apropierea de mall fiind ca bomboana pe colivă.

Fiind un bloc nou, te simți binevenit de la intrare, din casa scării. Intrarea în apartament se face cu cartelă, nu cu cheie. Încă de la primii pași, apartamentul te încânta prin design și calitatea obiectelor folosite. Nici nu știi unde să te uiți prima dată.
Aici sigur este mâna unui designer de interior, îmi dau seama după culori, după obiectele de mobilier, după nuanța lemnlui sau textura tapetului.

Electocasnice hi-tech în bucătărie

Nu cred că se vor omorî prietenii mei cu gătitul, dar eu una nu am așa ceva acasă și îmi doresc. Nu știu câți dintre clienți folosesc plita și cumptorul, dar pentru cei care vor să își gătească ceva în casă, în bucătărie se găsesc toate cele necesare, ba chiar mai mult. Ai cafetieră, ai cană termică, ai vase și ustensile de cea mai bună calitate. Aproape că îți e milă să le folosești.

Camera este open space și ai, pe lângă canapeaua soft, un birou de la care poți lucre oricând. Insula care desparte elegant bucătăria de living, este un mare televizor. Totul este la superlativ.

Dormitor cu parfum de somn ușor

Știi ce nu suport eu la cele mai multe hoteluri? Paturile! Sunt mici și , de cele mai multe ori, au saltelele uzate. La Promenada Studios totul este nou, camerele au început să fie închiriate în regim hotelier în urmă cu câteva luni.
Lenjeria de pat este albă și miroase a proaspăt spălat. Pernele par confortabile, deși nu le-am testat. Draperiile sunt opace, tapetul de bun gust și lumina poate fi reglată.

Baie mare cu produse de igienă

Știți prospapele moi, halatele și papucii de unică folosință de la hoteluri? Sunt și aici, ambalate frumos și așezate elegant. Încă o bilă albă îi dau acestui studio destinat cazării în regim hotelier pentru produsele de igienă din baie. Nici la hoteluri de 4 stele nu am întâlnit o gamă de produse de îngrijire de calitate superioară.

Îmi place totul! Sincer, i-aș lasă pe prietenii mei să stea la mine și eu m-aș muta câteva zile într-unul din apartamentele închiriate în regim hotelier Promenada Studios.

Daca unii dintre noi au intrat intr-un concediu prelungit, altii, pe fondul prezentei virusului pandemic, au muncit mai mult decat oricand si este firesc sa simta nevoia unei pauze, al unui concediu fara a se limita la propriul apartament. Nu stiu in ce masura turismul are portile deschise dar stiu o solutie sigura: inchiriere autorulota Brasov.

Daca locuiesti intr-un oras la munte nu inseamna ca esti in concediu. Oricat de minunat ar fi Brasovul de sarbatori sau in timpul anului, simti nevoia sa evadezi, sa pleci o perioada, sa descoperi un colt de rai uitat de lume sau sa te retragi undeva unde la orele 11 sa nu fii nevoit sa tragi zavoarele.

Eu am descoperit ca pot avea libertatea de a petrece un concediu alaturi de familie daca apelez la o firma care sa imi ofere servicii de inchiriere autorulota Brasov, servicii de calitate si extinse, facilitati multiple si preturi de Romania, nu de Europa.

Care sunt avantajele serviciilor de inchiriere autorulota Brasov?

1. Libertatea de miscare
Daca inchiriezi o autorulota, poti petrece concediul departe de casa si izolat in acelasi timp. Poti campa la marginea unei paduri sau pe malul unui lac si te poti reconecta cu natura, cu cerul si pamantul si nu in ultimul rand, cu familia pe care cu siguranta ai neglijat-o putin din cauza timpului scurt petrecut impreuna.

2. Siguranta
Acum, mai mult decat oricand, datorita numarului tot mai mare de imbolnaviri vrei sa fii in siguranta. Poti campa intr-un loc izolat, departe de orice “picior de om”, fara a fi nevoit sa parcurgi distante mari fata de Brasov.
Daca tot vorbim despre siguranta, permite-mi sa te asigur, din proprie experienta, ca dupa fiecare serviciu de inchiriere autorulota, aceasta este igienizata temeinic, tocmai pentru a oferi siguranta impotriva colectarii de virusuri si bacterii.

3. Facilitati
Daca te numeri printre cei care au nevoie de caldura, curent, de baie si bucatarie cu apa calda, poti sta linistit, vei avea parte de ele 🙂 Vei avea si smart TV pentru emisiunile preferate, frigider si tot ce inseamna o bucatarie echipata modern, doar ca la dimensiuni mai mici. Inchipuie-ti ca ai facut rezervare la un mini hotel cu servicii de self catering accommodation.

Daca vrei sa-ti surprinzi iubita, apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov. Ai grija sa pui in frigider cate ceva de ale gurii, un vin bun si cateva dulciuri, fructe si inghetata. Nu va trebuie multe, puteti campa sau opri oriunde are voie si un autoturism, puteti chiar sa va faceti aprovizionarea de la un supermarket aflat in drumurile voastre.

4. Fara program
Un lucru care pe mine ma irita putin la hoteluri si pensiuni este programul. Nu imi plac vacantele in care cineva imi face program de masa sau pentru alte activitati. Vreau sa ma trezesc cand am chef, sa mananc cand am chef si sa imi fac bagajele la plecare fara sa bata cineva la usa mea in ideea in care vrea sa se apuce de curatenie pentru urmatorii turisti cazati.

5. Fara noaptea de Revelion la fereastra
Nu stiu sincer cum va fi noaptea dintre ani. Mai sunt cateva zile pana atunci si lucrurile nu se anunta prea incurajator. Multi dintre noi vom sarbatori in familie, fara uratori, fara vizite la cei dragi, fara prieteni. Ma intristez la simplul gand, nici nu imi mai vine sa scriu.

Daca nu vrei sa fii printre cei care se vor zgai la cer pentru a vedea artificiile, daca nu vrei sa te numeri printre cei care isi vor lipi nasurile de fereastra rece si vor inchina un pahar de sampanie privind la vecinii de vis a vis, fugi in natura. Apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov si petrece altfel mini-vacanta de sarbatori. Sper din tot sufletul sa gasesti o autorulota de inchiriat, sunt convinsa ca nu sunt singura care s-a gandit la aceasta posibilitate.

In incheiere nu-mi ramane decat sa iti urez un an mai bun, mai frumos si cu rezultate negative la teste ;).

Acum, mai mult decât oricând cred că ai conștientizat cât de important este să ai un apartament cu 3 camere în Brașov. Punând de cele mai multe ori cheltuielile pentru întreținere deasupra confortului, sau diferența de preț dintre 2 și 3 camere, mulți dintre oamenii aflați în căutarea unui apartament s-au îndreptat către cele cu 2 camere. Până în martie, când mulți dintre noi am fost nevoiți să lucrăm de acasă, nu am înțeles cât de util ar fi fost să avem un apartament cu 3 camere.

Apartamente 3 camere Brașov finalizate și gata de mutare

În contextual pandemiei cu care ne confruntăm acum, o cameră este sală de clasă și o cameră a devenit birou. Dacă ai 2 copii, atunci biroul tău se mută în bucătărie. Mai în glumă, mai în serios, cred că o camera în plus este mai mult decât utilă.

Dacă vorbim însă de apartamente noi, cheltuielile de întreținere de la 2 camere la 3 camere sunt nesemnificative. Nu e târziu să faci pasul nici acum, deja sunt zvonuri că în curând vom lucra iar de acasă. O să zici că multe apartamente se vând în stadiu de proiect și că până te vei muta se va termina și nebunia asta. Ei bine, eu știu din surse sigure că există apartamente cu 3 camere finalizate în Brașov, numai bune să te muți în ele.

Ce dezvoltator imobiliar mai are disponibile pe piața imobiliară apartamente noi cu 3 camere Brașov? Mosaic Residence este cel care îți poate pune la dispoziție apartamente cu 3 camere finalizate chiar în vecinătatea mall-ului Coresi. Și nu orice fel de apartamente, ci unele spațioase, bine compartimentate și izolate pentru cele 5-6 luni de iarnă, câte sunt de obicei în Brașov.

Credibilitatea dezvoltatorului imobiliar trage la cântar

Mosaic Residence nu este la primul bloc construit, așa că, dacă ai nevoie de feedback, ai de unde să-l obții. În plus, apartamentele sunt finisate cu tot ce este mai bun în materie de parchet, gresie, faianță, tâmplărie PVC, uși sau obiecte sanitare. Calitatea nu este doar un cuvânt, ea se vede în materialele folosite și se simte atunci când vine vorba de confort.

Cei mai mulți dintre cunoscuții mei s-au mutat în noile blocuri de lângă Coresi, unii chiar în apartamente construite de Mosaic Residence. Mi-ar fi spus dacă ar fi întâmpinat vreo neplăcere… Dacă vrei și tu să faci acest pas, achiziționează un apartament nou cu 3 camere Brașov, finalizat și finisat, adică la cheie. Lasă în urmă și fără nici un regret micul apartament constuit în “anii de glorie” și mută-te într-un apartament spațios, căduros, modern și bine poziționat.

Birou sau dormitor pentru oaspeți, o cameră în plus înseamnă mai mult confort. Ai multiple avantaje la care aș mai adăuga și faptul că nu mai sunt necesare renovări sau intervenții în următorii ani, asta dacă ai ales un apartament nou în Brașov.

Brazi în ghiveci sau brazi tăiați de Craciun? Iată o întrebare care pe care și-o pun cei care nu sunt interesați de brazii de palstic și preferă naturalul.

Deși este noiembrie, în acest an parcă nici Crăciunul nu se anunța cu același avant ca în anii trecuți. Dacă în alți ani vitrinele magazinelor te orbeau și muzica cu tematică îți zgâria urechile înainte de căderea frunzelor, acum, ca efect secundar al pandemiei, e liniște și pace.

Dragii mei, acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de Crăciun, avem nevoie de magie, de speranță și de brad împodobit. Dacă nu sunteți adeptii brazilor artificiali, aveți de ales între brazii gata tăiați și cei în ghiveci. Puteți să vă îndreptați către marile magazine sau direct către o pepinieră Brașov.

Brazi tăiați livrați la domiliu

Chiar și cei care nu erau adepții cumpărăturilor online s-au obișnuit deja cu livrările. Nu știu cum e în alte orase, dar în Brașov , Pepiniera Brazi Argintii livrează coniferele gata tăiate, pe mai multe înălțimi și categorii (economic, standard și premium).

Eu sper din toată inima că astfel, tăierile masive de brazi și molizi sunt reduse sau chiar stopate. Mulți vor spune că nici așa nu e bine, că e o risipă și că obiceiul bradului de Crăciun o crimă împotriva naturii. Personal, eu sunt împotriva plasticului, cei mai mulți brazi artificiali sunt confectionati din plastic și cred că sunt un pericol mult mai mare pentru natură. Fără brad Crăciunul ar fi incomplet…

Brazii crescuți în pepiniere cu scopul de a fi tăiați de Crăciun nu afectează natura, nu implică defrișare, tăiere ilegală și nu au legatură cu fauna. Este drept ca nu vor opri peste noapte tăierile ilegale, dar nici folosirea brazilor artificiali nu va avea acest efect, cei care se ocupă cu astfel de „îndeletniciri” nu sunt activi doar de Crăciun și nu sunt focusați doar pe brazi.

Vorbim despre brazi sau conifere crescute fix cu scopul de a fi tăiate în preajma Crăciunului pentru a împodobi casele celor care își doresc să respecte tradițiile. Achiziționând un brad argintiu sau unul obișnuit de la o pepinieră Brașov veți fi siguri de proveniența acestuia și veți susține o aface locală. Este momentul să avem grijă de cei de lângă noi.

De acasă sau de birou, puteți acum să comandați bradul dorit și pepiniera Brașov Brazi Argintii îl va livra GRATUIT în ziua și la ora stabilită.

Brazi în ghiveci pentru Crăciun

De ceva ani încoace, eu cumpăr câte un braduț în ghiveci și apoi, după sărbători, încep să îmi sun prietenii care stau la casă spre a vedea cine vrea sa îl găzduiască într-o curte pentru restul vieții.

Cred ca soluția brazilor în ghiveci împacă pe toata lumea, nu se taie și apoi nu se aruncă nici un brad. Este dezolant peisajul de după sărbători, o multime de brazi stau aruncați pe langă tomberoanele din oraș. Brazii în ghiveci achizitionați de la pepiniere vin și cu garanția că vor putea fi plantați și vor rezista la temeraturile locale.

Eu sper că ne vom bucura de aceste sărbători și că vom avea parte de bucurii, de familie, de prieteni și de tradiții.