18.6 C
Braşov
AcasăComunicate(P) Opinia CECCAR privind Plx. 596/2018, ref. la OG nr. 65/1994, republicată...

(P) Opinia CECCAR privind Plx. 596/2018, ref. la OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea contabilității nr. 82/1991

Opinia CECCAR privind Plx. 596/2018, ref. la OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea contabilității nr. 82/1991

- Advertisement -

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA (CECCAR), în conformitate cu prevederile OG nr. 65/1994 este o persoană juridică română de utilitate publică și autonomă, cu sediul în București din care fac parte experții contabili și contabilii autorizați. CECCAR este o organizație profesională fără scop patrimonial și apolitică.

CECCAR este o organizație supusă normelor generale de funcționare privind persoanele juridice de drept privat, patrimoniul CECCAR a fost constituit exclusiv din contribuțiile membrilor, iar în consecință administrarea acestuia fiind atributul exclusiv al membrilor prin structurile de conducere pe care aceștia le desemnează. De altfel dreptul la proprietate privată este un drept garantat de Constituția României.

Adunarea generală reprezintă organul suprem de conducere la nivelul structurilor teritoriale. Aceasta este formată din membrii experți contabili și contabili autorizați, cu domiciliul stabilit în județul respectiv sau în municipiul București. Pe 30 martie 2022 s-au finalizat toate întrunirile Adunărilor generale la nivelul structurilor teritoriale. In cadrul acestor au fost prezentate și dezbătute printre altele raportul de activitate anual al Consiliilor de filială, precum și un raport privind activitatea desfășurată pe ULTIMII CINCI ANI (2017 – 2021). Acestea au fost aprobate cu un procent de peste 99%, în multe dintre filiale existând chiar unanimitate. Totodată au fost dezbătute și au fost înaintate propuneri de interes pentru profesie. NICIUNA dintre aceste propuneri NU vizează reorganizarea teritorială a CECCAR, schimbarea sistemului de guvernanță sau necesitatea instituirii unei supravegheri suplimentare din partea autorității publice.

- Advertisement -

De altfel prin Hotărârea Conferinței Naționale nr. 19/86 din 30 martie 2018 (organul suprem de conducere al corpului profesional) a fost adoptat un document de poziție prin care s-a statuat faptul că membrii CECCAR susțin forma actuală de organizare teritorială și de guvernanță a corpului profesional, fiind singura care poate asigura atât un management strategic și operațional performant cât și sustenabilitatea corpului profesional.

Cu toate acestea, fără o consultare reală cu profesia, cu o celeritate de neînțeles este reactivată și deturnată de la scopul inițial urmărit la momentul depunerii, o inițiativă de modificare legislativă înregistrată la Camera Deputaților cu Plx 596/2018, care a zăcut in adormire de aproape 4 ani de zile la Comisia pentru buget, finanțe si bănci de la Camera deputaților. Precizăm că forma inițială a proiectului de lege a fost una corectă, ce conținea doar articole în concordanta cu necesitățile profesiei pentru a servi mai bine interesul public, fapt pentru care ne exprimăm aprecierea pentru inițiatori.

Amendamentele depuse în această perioadă sub protecția anonimatului, care au schimbat fundamental obiectivele inițiale vizate de proiectul de modificare legislativă, vizează:
• restrângerea nejustificată a activităților pe care experții contabili le-au pot desfășura din „anul 1994 (anul reînființării corpului profesional) în materie de expertiză judiciară,
• reorganizarea teritorială prin filiale cu personalitate juridică
• divizarea patrimoniului PRIVAT deținut de CECCAR după reguli care nu au la baza realitatea de fapt a modului in care acesta a fost acumulat.
• schimbarea sistemului actual de guvernanta pentru CECCAR, prin eliminarea polurilor multiple de putere, în scopul asigurării unui control mai facil. Se elimină practic Consiliul superior ca pol de putere independent, de cel teritorial.
• instituirea unui sistem de supraveghere publica special de către o instituție care are alte atribuții prevăzute de lege si directivele europene, care în fapt este un sistem de control efectiv asupra patrimoniului actual si al gestiunii financiare. Acesta presupune o sechestrarea și preluarea abuzivă a gestiunii patrimoniului actual și viitor, prin desființarea mandatelor în curs și numirea unui administrator de către stat prin intermediul reprezentantului legal al unei instituții publice, reprezentant care este numit POLITIC.
De altfel o tentativă similară de modificare a OG 65/1994 a fost inițiată la începutul anului 2021 prin propunerea unui proiect de OUG. Aceasta a fost realizată de către un grup de persoane bine organizat, în fapt beneficiari direcți ai modificărilor propuse. Prevederile acelui proiect aduceau grave prejudicii materiale și morale CECCAR și membrilor, fapt pentru care a fost abandonat la nivelul Ministerul Finanțelor. Acum însă, acele prevederi sunt preluate ca amendamente la PLx 596/2018, sub protecția anonimatului.

Profesia contabilă trebuie să fie o profesie independentă, ca toate celelalte profesii liberale. Încercarea de a institui prin lege un mecanism de intervenție a statului chiar si pe o perioadă limitată în gestiunea unui patrimoniu PRIVAT și activitatea profesională a unei profesii liberale care ar trebui teoretic să fie exercitată în mod independent, va avea implicații majore asupra statutului real de profesie liberă, cu implicații majore asupra sistemului judiciar, unde reprezentați ai diferitelor profesii liberale sunt implicați ca experți judiciari. Practic acest mecanism, dacă ar fi promovat la rang de reglementare legală, va ANULA definitiv statutul de profesie liberală în România, permițând puterii executive a statului, prin autoritățile sale, ca oricând să intervină în preluarea abuzivă a guvernanței organismelor profesionale și a gestionării patrimoniilor PRIVATE ale acestora. Acest mecanism plasează practic activitatea profesională într-o relație de subordonare etatică, de plano incompatibilă inter alia cu exigența imparțialității cerută liber profesioniștilor, mai ales dacă aceștia sunt implicați în expertize judiciare. Acesta induce riscul apariției abuzului de putere din partea autorități statului, prin aplicarea unui mecanism neconstituțional prin care se pot înceta abuziv raporturi sau situații juridice născute sub vechea reglementare, dar care nu și-au produs în întregime efectele până la data intrării în vigoare a noii reglementări încălcând prevederile art. 15 alin. (2) din legea fundamentală privind principiul constituțional al neretroactivității legii.

Pentru a fi respectat cadrul constituțional și normele de tehnică legislativă, considerăm că NU trebuie aduse modificări la o lege fără un motiv întemeiat, iar în conceperea legilor trebuie avut în vedere ca acestea să nu tulbure firea lucrurilor. În acest sens motivarea necesității modificării OG nr. 65/1994, trebuie să se concentreze exclusiv pe modul în care CECCAR si-a îndeplinit atribuțiile in implementarea activităților de utilitate publică care i-au fost delegate prin lege. Premisa care, în accepțiunea redactorilor, fundamentează necesitatea soluției legislative de reorganizare a sistemului de guvernanță CECCAR, prin înlocuirea membrilor organelor de conducere ale profesiei alese în mod democratic cu o persoană numită de puterea executivă (ASPAAS – Ministerul Finanțelor – Guvern), este aceea că alegerea respectivilor membrii s-ar fi efectuat în mod nelegal, fie prin diverse fraude ale procesului electoral, fie prin încălcarea unor dispoziții legale imperative prohibitive care limitau numărul mandatelor. Evocarea unor atare premise în cadrul fenomenului de elaborare al actelor normative este într-o profundă disonanță cu principiul constituțional al separației puterilor în statul de drept, de vreme ce exclusiv instanțele judecătorești, acționând potrivit competențelor si procedurilor reglementat prin lege, pot statua asupra respectivelor stări de fapt privind pretinse încălcări ale legii a cărei modificare se urmărește, evocate drept premise ale anvizajatei soluții legislative, iar nicidecum o autoritate a puterii legislative. Mai mult, respectivele aserțiuni sunt profund neadevărate, fiind contrazise prin hotărâri judecătorești definitive, pe care le anexăm în copie (ex. Hotărârea Curte de Apel Oradea din 10 iunie 2020, dosar 370/35/CA/2019, Hotărârea 53/2019 Curte de Apel Suceava, dosar nr. 721/39/2018)

Vă asigurăm, de întreaga disponibilitate de colaborare în interes public a profesiei contabile, reprezentată de CECCAR – care în anul 2021 a împlinit 100 de ani de înființarea sa prin Decret Regal, la 13 iulie 1921.

Cu deosebită considerație,

Președintele Consiliului superior al CECCAR
Prof. univ. dr. Robert-Aurelian Șova, expert contabil

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov
EVOLUEAZA IN CARIERA – CRESTEREA NIVELULUI DE COMPETENTE IN RANDUL ANGAJATILOR!

COMENTARII RECENTE