7.4 C
Braşov
AcasăStiri BrasovExodul sașilor: Sate întregi părăsite

Exodul sașilor: Sate întregi părăsite

- Advertisement -

Infuzia masivă de civilizație germanică a ridicat societatea românească, propulsând-o în lumea modernă. Nemții noștri, însă, au avut multe de îndurat în istorie. Comunismul i-a alungat sau i-a vândut. Plecarea sașilor a atins apogeul după 1989. Țara Bârsei, o zonă în care sașii au întemeiat comunități din cele mai vechi timpuri, și-a pierdut nemții.
Le recunoști gospodăriile după porțile înalte. Din stradă nu se vede nimic îndărătul lor. Izolați, ursuzi, cu modele de civilizație aparte, sașii din Brașov trăiesc aici de 800 de ani. Și-au adus cu ei legile, portul, folclorul, limba, religia, tipul de organizare obștească. Chiar dacă porțile lor au rămas ferecate pentru străini, cultura, modelul de civilizație săsească au ajuns și în comunitățile românești. Astăzi, doar câțiva au mai rămas. Lipsa lor se simte. Sunt sate întregi părăsite. Imagini ale pustiului social, amintiri triste ale unui popor mutilat de o parte a sa.

Sărbătoarea cununii la sași

Țara Bârsei, întâia zonă colonizată

- Advertisement -

Pe la începutul mileniului II, când au venit din Germania în Ardeal, coloniștii sași și-au adus familiile, plugurile și vitele. Au început să ridice cetăți, biserici gigantice, străzi pavate, turnuri de bresle, piețe publice, înconjurate cu ziduri. Așa s-au ivit așezările medievale germane din Brașov, Sibiu, Sighișoara, Sebeș, Bistrița. Coloniștii germani au fost atrași de privilegiile deosebite prin care și-au putut păstra identitatea națională. Mai întâi au fost colonizate zonele de nord-vest și de nord din județul Brașov, organizate în cadrul scaunelor săsești Cincu și Rupea. La începutul secolului al XIII-lea, Țara Bârsei a fost conferită ordinului cavalerilor teutoni, care în 14 ani de activitate a ridicat aici 5 cetăți, pe lângă care a întemeiat 15 localități. Brașovul este creația coloniștilor germani. Cancelaria ungară a dat numele de sași celor care au răspuns chemării regilor arpadieni. Colonizarea sașilor transilvăneni în podișul intra carpatic fost inițiată de regele Geza al II lea (1143-1163).

Brașov, „un atelier pentru toate lucrurile“

Sașii erau supuși regelui, adică direct puterii centrale, își păstrau dreptul cutumiar german și-și alegeau liber juzii. Chemați să apere Coroana, trebuia doar să predea cămării regale o parte din veniturile lor și să îndeplinească obligația serviciului militar pentru rege. Potrivit Diplomei Andreene (1224), dată de Andrei al II-lea, sașii stabiliți ”de la Orăștie și până la Drăușenie (localitate din jud. Brașov) trebuiau să fie un popor și să asculte de un jude instalat de rege”. În secolele următoare, sașii se ocupau cu agricultura, meșteșugurile și comerțul. Brașovul a devenit, și datorită sașilor, cel mai mare centru urban al Transilvaniei, mai ales după formarea statelor feudale românești, cu care practica un comerț intens. Meșteșugarii de aici s-au organizat în bresle, Brașovul fiind ”un atelier pentru toate lucrurile ”.

Sașii au fortificat Brașovul

Închiși în caste, sașii din Ardeal au trăit complet izolați față de populațiile vecine. Dar țăranii români au învățat de la coloniști să înlocuiască lemnul și chirpiciul cu cărămidă și piatră. Începând cu secolul al XIV-lea, autonomia domeniului auto-administrat de sași s-a extins neîntrerupt până ce, în 1486, Matei Corvin a poruncit unirea tuturor sașilor aflați pe pământul crăiesc în Universitatea Săsească (Universitas Saxonum). Ei au constituit una din cele trei stări din Dietă, alături de nobilimea maghiară și de ”stratul superior secuiesc”. Din cauza pericolului otoman, sașii au construit în jurul bisericilor cetăți. În Țara Bârsei erau cele mai mari și mai complexe monumente de acest fel din Transilvania. Brașovul a fost apărat de un puternic sistem fortificații: ziduri, turnuri, bastioane, porți și șanțuri. Parte din ele mai există și astăzi.

Iluminism germanic

- Advertisement -

Viața economică înfloritoare din Brașovul medieval a făcut posibilă dezvoltarea culturală, biserica având un rol deosebit în organizarea învățământului. În secolul al XVI-lea au adoptat Reforma religioasă, reformatorul fiind marele umanist brașovean Johannes Honterus (1498-1549). El a reorganizat din Brașov în primul gimnaziu umanist al țării și a înființat prima tipografie din Țările Române.

Reformatorul

Statuia umanistului Honterus (1498-1549) a fost ridicată în urma unui concurs câștigat de sculptorul berlinez cu nume scandinav Harro Magnussens, după cum spune cărturarul Sextil Pușcariu. Dezvelită în 1898, cu ocazia a 500 de ani de la nașterea marelui reformator, statuia a fost admirată de sașii recunoscători din tot Ardealul, în cortegiul impozant prin numărul participanților, îmbrăcați în mare parte în costume străvechi. Honterus îți latinizase numele, căci el se numise în tinerețe Honter, cuvântul săsesc pentru «soc». Se născuse în Ulița Neagră“ , azi Nicolae Bălcescu nr. 40 din Brașov. Fiul tăbăcarului Aust Lederer a studiat la Viena. El a înființat prima tipografie din Transilvania, la 1539, și un gimnaziu umanist, în 1541. Prin scrierile sale, Honterus, devenit ulterior prim-preot evanghelic, a fost reformatorul sașilor, modelul de la Brașov fiind aplicat pe întreg teritoriul german.

Casă săsească părăsită


Începutul decăderii

În timpul perioadei iluministe, privilegiile sașilor au fost pentru prima dată înlăturate temporar, iar apoi a fost înlăturată și vechea autonomie administrativă. Instaurarea regimului austro- ungar în 1867 a avut efecte devastatoare asupra sașlor. Subordonarea față de puterea exclusivă a ungurilor ia obligat pe sași să adopte o poziție defensivă. În jumătatea estică (ungurească) a monarhiei au fost date multe legi împotriva tuturor ne-maghiarilor. Ce-i drept, sașii au înregistrat un nou avânt economic, dar au dus o luptă grea împotriva eforturilor de maghiarizare.

Prima bancă din România

În secolul al XIX-lea, în viața economică a Brașovului, sașii ocupau o pondere importantă în industria ușoară și alimentară. Ei au avut o rețea de instituții de credit, ”Casa generală de economii din Brașov ” înființată în 1835 fiind prima bancă de pe teritoriul țării. Brașovul a fost locul de apariție a unor importante reviste de cultură germană: ”Die Karpathen (Carpații) care a apărut între 1907 și 1914 și ”Klingsor ” (1924 -1938). În acea perioadă, satele românești din zona Brașovului se deosebeau cu greu de cele săsești, iar în cetate sașii brașoveni aveau bănci, corporații, magazine, gimnazii, dar mai ales o administrație fermă, bazată pe legi imuabile, de tip german. Ardelenii mai au și azi nostalgia instituțiilor administrative pe care le-au cunoscut înainte de 1918.

Sași din Prejmer
Carte Poștală datată 1922

Prigoana comunistă

La 8 ianuarie 1919, sașii și-au declarat aderarea la noul stat român. Însă în scurt timp, partidele și personalitățile românești conducătoare nu au ținut seama de drepturile de grup acordate sașilor și secuilor prin tratatul de la Versailles. Sașii au putut totuși să-și păstreze o relativă autonomie în domeniile economiei, vieții asociative, școlii și culturii. Astfel, în 1939, existau circa 600.000 de cetățeni români de etnie germană. După al Doilea Război Mondial, urmare a nivelării oricărui specific național pe care au încercat să o facă comuniștii, sașii din România au început să pună sub semnul întrebării, după opt sute de ani, voința lor de a-și continua existența în Transilvania. Mulți spun că, dacă nu ar fi existat dictatura comunistă, Transilvania ar fi fost azi un etalon de civilizație europeană. Dar, chiar și așa, în alte zone geografice românești a rămas ceva din această civilizație.

Exodul siberian

Mulți sași au plecat din Brașov odată cu retragerea armatei germane. Intervenția Germaniei hitleriste în problemele minorității germane, strămutarea germanilor din Bucovina, Basarabia și Dobrogea, instalarea unei conduceri naționalist socialiste în fruntea grupului etnic, înrolarea a 60.000 de germani în Waffen SS au dus, după război, la deportarea a 70.000 de germani din România, bărbați și femei, în lagărele sovietice din Siberia, la muncă forțată. Autoritățile românești ale timpului n-au schițat niciun gest de protecție. După ”exodul” siberian, a urmat exodul în Dobrogea și Bărăgan. În martie 1945 s-a înfăptuit reforma agrară. Declarând toți sașii colaboratori ai hitleriștilor, proprietățile lor funciare au fost expropriate, inclusiv casele cu tot inventarul lor, lipsind astfel populația germană de baza ei seculară de existență. În iunie 1948 a urmat naționalizarea industriei, prin care și industria săsească a fost lichidată. Tot în anul 1948, prin reforma învățământului, școlile germane au fost preluate de către stat.

Sași în biserică la Hărman

Reîntregirea familiilor

La un deceniu după război, au început unele măsuri reparatorii. În 1950, germanii din România au reprimit dreptul de vot, dar abia în 1956 și-au redobândit casele și gospodăriile de la sate. Sașii erau încă o prezență compactă în Transilvania. În urma unei înțelegeri între guvernul român și cel din RFG în anii 70 a început exportul masiv al etnicilor germani din România. O scurtă perioadă favorabilă naționalităților conlocuitoare a fost la începutul anului 1971, când la Brașov s-a reînființat Liceul ”Johannes Honterus”. A urmat însă, în toamna aceluiași an, interzicerea folosirii numelor germane ale localităților. Nemții s-au închis și mai mult în sine. După 1978, tot mai mulți sași din județul Brașov au plecat în cadrul așa-numitei proceduri de ”reîntregire a familiilor” la rudele lor din Germania. Auf Wiedersehen, Brașov!Până în 1989 populația germană a scăzut la aproximativ 250.000 de persoane.

Obiecte vechi aparţinând saşilor transilvăneni


Comerț cu sași

În 1967, ministrul Afacerilor Externe al României, Manea Mănescu, a semnat la Bonn actele privind stabilirea de relații diplomatice între RSR și FRG. Partea română a cerut ca RFG plătească o taxă pentru fiecare cetățean de origine germană care primea viza de emigrare. Ca să dea o turnură absolut legală acestui troc cu oameni, Consiliul de Stat al RSR avea să emită în noiembrie 1982 Decretul nr. 402 care prevedea următoarele:
„Persoanele care cer să li se aprobe stabilirea definitivă în străinătate sînt obligate să plătească integral datoriile pe care le au față de stat, unități socialiste și alte organizații. […] Persoanele cărora li s-a aprobat stabilirea definitivă în străinătate sînt obligate să restituie, în valută, statului român, cheltuielile efectuate pentru școlarizare, specializare și perfecționare, inclusiv bursele, în cadrul învățămîntului liceal, superior, postuniversitar și doctoral“ . Între 1967 și 1989 se estimează că au părăsit România, prin această formă de schimb, zeci de mii de persoane. Potrivit documentelor desecretizate din arhivele Securității, în timpul dictaturilor lui Dej și Ceaușescu România a „vândut“ peste 230.000 de etnici germani pentru care Germania a plătit între 3 și 4 miliarde de mărci. În octombrie 1985, săptămânalul german ”Der Spiegel” a dezvăluit și sumele de răscumpărare plătite de Germania Federală Republicii Socialiste România. Acestea variau în funcție de specializare și nivel de educație, de la 4.000 (un absolvent de liceu) mărci germane, până la 16.000 DM pentru un absolvent de facultate.

Cuplu de sași din Râșnov


Sate părăsite

Mii de sași din satele brașovene au plecat în Germania. Și-au lăsat gospodăriile pentru o viață mai bună în occident. Casele mari, solide, cu porți înalte din lemn au fost părăsite. Mesendorf, Viscri, Toarcla, Cața, Drăușeni, Beia, Hălchiu, Prejmer, Cristian sunt numai câteva locuri din care plecat sașii. Unii au cerut azil politic, alții au plecat după Revoluție. Se mai întorc. Stau o lună, două, în concediu. În restul anului casele sunt îngrijite de câte un vecin. Unele au ajuns de izbeliște. Nu s-a mai îngrijit nimeni de ele.
În multe locuri, în casele părăsite s-au stabilit rromi. Trăiesc în condiții mizere. Nu au mobilă, doar boarfe pline de pureci, pe care le țin claie peste grămadă. Cei din urmă etnici germani care își mai țin gospodăriile în special în satele, comunele și orașele mici, pe vremuri organizați în comunități compacte majoritare, sunt aproape în totalitate familii de oameni în vârstă sau bătrâni care au rămas singuri. Între timp au mai murit dintre ei. Inventarul morții nu l-a mai făcut nimeni. Și nici al vieții celor care au mai rămas și așteaptă să se stingă în gospodăriile lor moștenite din generație în generație, de sute de ani.

Date demografice

Germanii din România evoluție demografică:
– 1910: 800.000
– 1930: 633.488 (4,44%) (52.684 în Brașov și Făgăraș)
– 1956: 384.708 (2,20%)
– 1966: 382.595 (2,00%)
– 1977: 359.109 (1,67%)
– 1992: 119.462 (0,52%), din care 111.301 germani, 1.843 sași și 6.292 șvabi. În județul Brașov erau 10.059. Majoritatea aveau religie romano-catolică.
– 2002: 59.764 etnici germani (0,27%), din care 4.418 în județul Brașov.

Sași deportați

Toponimie săsească

Siebenburgen (7 cetăți) – Transilvania Kronstadt (Orașul Coroanei) – Brașov
Hamruden – Homorod
Petersberg – Sânpetru
Zeiden – Codlea
Fogarasch – Făgăraș
Siebendörfer – Săcele
Weidenbach – Ghimbav
Rosenau – Râșnov
Reps – Rupea
Viktoriastadt – Victoria
Zernen – Zărnești
Brenndorf – Bod
Neustadt – Cristian
Krisbich – Crizbav
Marienburg – Feldioara
Heldsdorf – Hălchiu
Honigberg – Hărman
Nussbach – Măieruș
Schirkanyen – Șercaia
Wolkendorf – Vulcan
Törzburg – Bran
Bodendorf – Bunești
Katzendorf – Cața
Großschenk -Cincu
Seiburg – Jibert
Irmesch – Ormeniș
Tatrang – Tărlungeni
Deutsch-Tekes – Ticuș.

Urmăriți Monitorul Expres și pe Google News

6 COMENTARII

  1. Multumesc ptr. aceasta lectie de istorie! Am copilarit in Schei si i-am avut vecini. Pot sa spun ca am fost influentat pozitiv in special pentru modul „serios” cum trebuie sa te comporti. Daca te acceptau in cercul lor aveai multe de invatat asa se face ca am fost la gradinita cu limba de predare germana si primele clase elementare au fost tot la „germana”. Pacat ca au plecat!

  2. P.S.dragostea de natura de la ei o „mostenesc” obligatoriu vara ieseau la „iarba verde” si iarna la ski incepind cu batrinul cu baston si terminind cu copilul. Chiar educatia copiilor mei cred ca a fost influentata ca este o „treaba foarte serioasa”!

  3. Poate cea mai mare pierdere care a avut-o românia în istoria ei !!..păcat…numai cine nu a trait lângă ei nu-și dă seama ce pierdere enormă a fost…multumesc comunității săsești din Zaiden pentru modul în care și-a pus amprenta asupra educației mele!!..

  4. Prin anii „60 ,primele buchiseli au fost sasesti………deoarece, de cate ori intram la Kathi tante aveam ochii atintiti spre o polita interzisa: vroiam sa ating acea carticica neagra cu inscrisuri aurii,alaturi de lampa cu gaz, care erau puse cat mai inaccesibil copiiilor sau curiosilor. Dar am descoperit un scaun ajutator ca sa accesez acea carte.Kathi tante m-a prins la timp inainte sa imi vars lampa pe mine. Carticica cu coperti din piele neagra ,Biblia era „coborata” dimineata si seara M-a luat langa ea,mi-a deschis cartea si mi-a explicat ce este si cum era scrisa cu litere gotice ,de care eram fascinat, mai ales la inceputul fiecarui capitol.Apoi cu alti sasi am descoperit scrierea gotica peste tot,pe cufare,pe sorturi brodate, pe panouri in biserici,pe statui, pe inscriptiile caselor etc…..si treptat lumea mea s-a imbogatit enorm alaturi de viata si preocuparile sasilor.La ski, in excursii, cu chitara si muzicuta sau in muzica nelipsitelor orgi din biserici, de sarbatori ale comunitatii, de munca si preocuparea lor de a-si infrumuseta orice spatiu. Noroc ca am trait alaturi de ei ca vecini,colegi,prieteni, profesori, mesteri etc.Amintiri, de care eu ardeleanca pot spune ca educatia mi s-a imbogatit enorm si ii pomenesc mereu

  5. Ma bucura sa aflu ca mai exista alte „fosile vii” care au fost marcate de contactul cu sasii!
    Am desoperit alfabetul gotic datorita tatalui meu care mi-a adus un teanc de fascicule cu Winnetou de Karl May si asa motivat am fost ca am ajuns sa citesc fluent spre mirarea profesorului meu de germana. De fapt la fel tatal meu a invatat bine franceza datorita unui profesor „destept” care stia ce-l pasioneaza asa ca il aproviziona cu revista Mirror Sport.De fapt si acuma inteleg texte tehnice in engleza dupa ce m-am „holbat” mult timp la monitor fara sa fac o ora de scoala!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.
Captcha verification failed!
Scorul utilizatorului captcha a eșuat. va rog sa ne contactati!
- Advertisment -

Cele mai populare

Web design Brasov

COMENTARII RECENTE

SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă soluții complete și de înaltă calitate pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, cu respectarea normelor în vigoare și a condițiilor de siguranță impuse prin LEGEA ARHIVELOR NAȚIONALE NR. 16/1996.

Arhivare și depozitare documente în maximă siguranță

Firma dispune de două depozite proprii, situate în București și Brașov, echipate cu spații de arhivare documente și depozitare conform standardelor internaționale. În plus, SDA Servicii de Depozitare și Arhivare oferă servicii complete de arhivare, inclusiv depozitarea documentelor, prelucrarea arhivistică, scanarea documentelor, transportul și distrugerea securizată a acestora.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare pune la dispoziția clienților săi spații de depozitare dotate cu sisteme automate de supraveghere video, alarmare și stingere a incendiilor, controlul umidității și microclimatului, pază umană asigurată de echipe specializate 24/24h. De asemenea, soluția software complexă și echipamentele IT de ultimă generație monitorizează în permanență parametrii mediului de depozitare și asigură trasabilitatea, securitatea și integritatea documentelor.

Consultarea rapidă a documentelor arhivate

Documentele pot fi consultate fie în mod electronic – acestea fiind trimise prin e-mail- fie în format fizic la sediul SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare, fie la sediul clientului. În acest ultim caz, documentele sunt expediate pentru consultare prin servicii de curierat sau transport prin flotă proprie cu vehicule specializate și monitorizate prin GPS. În plus, compania oferă sali individuale de consultare documente echipate cu tehnologie de ultimă generație pentru copierea și scanarea documentelor.

SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare are în vedere dezvoltarea continuă și inovația tehnologică pentru a asigura un parteneriat de durată cu clienții săi. Firma are certificat Sistemului de Management al Securității Informației conform standardului internațional SR ISO/IEC 27.001: 2018, fiind de asemenea certificată conform standardelor ISO 9001:2015 – Sistemul de Management al Calității, ISO 14.001: 2016 – Sistemul de Management de Mediu și ISO 45.001:2018 – Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale.

Prin certificarea conform standardelor ISO mentionate mai sus, SDA – Servicii de Depozitare și Arhivare demonstrează preocuparea pentru dezvoltare și inovație tehnologică continuă, precum și angajamentul pentru calitate, mediu, sănătate și securitate ocupatională.

SDA – SERVICII DE DEPOZITARE ȘI ARHIVARE se remarcă prin soluții complete, securizate și accesibile pentru depozitarea și consultarea documentelor arhivate, fiind un partener de încredere pentru orice business care își dorește să aibă acces rapid și sigur la informațiile sale.

De ce sa apelezi la un detectiv particular Iasi ? Pentru ca viata este scurta si nu merita sa te framanti, sa iti faci zile amare si sa nu ajungi la niciun rezultat. Pentru ca un detectiv particular Iasi are experienta, metodologia si gadgeturile necesare pentru a descoperi raspunsurile la intrebarile tale si, uneori, chiar si solutiile.

Esti persoana fizica si o problema cu una sau mai multe necunoscute nu te lasa sa dormi? Apeleaza la un detectiv particular Iasi! Esti o companie si crezi ca cineva iti spioneaza afacerea sau ai o oferta care te intriga? Apeleaza la un detectiv privat Iasi! Esti avocat si clientul tau are nevoie de dovezi? Apeleaza la un detectiv Iasi! Stii zicala “a nu vedea padurea de copaci”? Uneori avem nevoie de o viziune noua, din exterior.

In plus, cautand adevarul de unul singur, mai ales in cazurile personale, esti subiectiv. Un detectiv privat este obiectiv, el nu este afectat emotional de cazul pe care il preia. Ramane mereu focusat pe obiectivul anchetei si pe rezultate.

Salvezi timp si resurse cu un detectiv particular Iasi

Munca de detectiv particular Iasi implica mai mult decat urmarirea suspectilor, implica tactici moderne si o inalta pregatire, inclusiv in investigatie digitala. Astazi, o parte din infractiuni sau actiuni care iti pot aduce prejudicii sunt operate din spatele unui telefon, a unei tablete sau a unui computer. Tocmai de aceea, cu experienta si profesionalismul dobandite in ani de studii si practica, detectivii particulari descopera rapid ADEVARUL.

In plus, tu ramai anonim. Detectivul, care poate fi un barbat sau o femeie, in fuctie de natura cazului, este bine pregatit si va obtine informatii fara ca cei vizati sa banuiasca vreo clipa ceva. Tocmai de aceea este important sa iti alegi un detectiv particular Iasi cu experienta si o conduita profesionala fara cusur.

Care este cea mai buna agentie de detectivi particulari din Iasi?

Raspunsul este simplu. Este aceea care iti rezolva cazul repede si cu tarife onorabile. Indiferent de natura spetei, experienta, reputatia si integritatea sunt cele ma bune unitati de masura.

Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin sunt suplimente alimentare cu rezultate confirmate de clienti.

1. Toate cele de mai sus sunt suplimente alimentare, remedii 100% naturale care au rezultate bune in tratarea diverselor afectiuni cu care cei mai multi dintre noi ne luptam zi de zi.
2. Toate informatiile de care aveti nevoie legate de aceste medicamente organice sunt descrise cu lux de amanunte (prospect, pret, recenzii, formule active) si obiectivitate pe Evonet, un motor de cautare pentru suplimente alimentare, medicamente naturiste si remedii sigure si testate.
3. Sunt suplimente alimentare care pot fi achizitionate din Romania, direct de la distribuitorii autorizati.

Suplimentele alimentare sunt o solutie de intretinere sau tratament usor de administrat si fara efecte negative, fara compusi periculosi, blande, cu efect rapid si de lunga durata. Stresul, anxietatea, lipsa timpului liber, grijile de zi cu zi, lipsa activitatilor sportive, alimentele de proasta calitate sau mult prea procesate s.a.m.d. ne degradeaza fizic si psihic.

Cu vitaminele si mineralele ne-am obisnuit deja, dar se pare ca nu este suficient. Este nevoie de o sustinere mai mare a organismului si asta cu tinte exacte. Tocmai de aceea au aparut suplimente alimentare dedicate unor disfunctionalitati sau unor probleme care pot fi tinute sub control sau pot fi corectate, chiar vindecate.

Evonet aduna in acelasi loc toate informatiile care pot fi de folos pacientilor, celor care cauta solutii alternative la o problema de sanatate, medicilor din diverse ramuri deschisi catre medicamente 100% naturale si tuturor celor care vor sa fie informati.

Va propun o scurta trecere in revista a celor mai apreciate suplimente alimentare, atat din punct de vedere al recenziilor adunate de la pacienti si specialisti cat si din punct de vedere al comenzilor inregistrate de distribuitorii autorizati de producatori.

Keto Diet, capsule pentru slabit

Dieta Keto, datorita eficientei si a unui regim usor de urmat si-a gasit repede adepti. Rezultatele obtinute i-au mobilizat pe cercetatori care au dezvoltat Keto Diet capsule, un supliment alimentar natural care sa ii ajute sa slabeasca pe cei supraponderali sau pe cei care doresc sa renunte la cateva kilograme fara efort.

Conform datelor adunate de Evonet, poti slabi de la cateva kilograme pana la 14-20 de kilograme pe luna. La prima vedere pare foarte mult, utilizatorii povestind de topirea grasimilor rapida dupa ce starea de cetoza se instaleaza in organism.
Obezitatea este un factor de risc din multe puncte de vedere, motiv pentru care orice ajutor este bine-venit.

Detonic, medicament pudra pentru hipertensiune

Foarte multi oameni sunt hipertensivi si asta se datoreaza mediului in care traim si stresului la care suntem supusi zi de zi. Tocmai de aceea, in UK s-au facut studii si s-a recomandat consumul de Detonic persoanelor cu predispozitie la AVC.

Imbunatatirea functiilor cardiace intr-un mod natural este un pas mare atat pentru cercetatori cat si pentru pacietii care pot recurge la acest medicament sub forma de pudra care reduce natural hipertensiunea.

Inca o problema in care pudra naturala Detonic ajuta, este combaterea aparitiei aterosclerozei, medicamentul fiind un aliat de nadejde in curatarea vaselor de sange si oxigenarea excelenta a creierului.

Era si timpul ca cercetarile in domeniu sa scoata la lumina un medicament natural de intretinere a inimii si functiilor ei.

Alkozeron, tratament alcoolism

Vedem foarte des reclame la suplimente alimentare pentru ficat in care este atins si consumul de alcool. Sa recunoastem ca situtia este mai grava decat dramatizarea din reclamele TV si ca era nevoie de un medicament care sa lupte impotriva dependentei e alcool.

Consumul de alcool este o problema atat pentru persoana dependenta cat si pentru cei din jur, mai ales pentru familia consumatorului. Cele mai multe acte de violenta se desfasoara pe sub efectul consumului de alcool, violenta domestica fiind inca o problema care trebuie privita cu maxima seriozitate.

Dependenta este o boala si trebuie tratata ca atare, acesta este motivul pentru care cercetatorii au lucrat ani de zile la o formula terapeutica naturala care sa inhibe pofta de alcool si il ajute ce cel dependent sa scape de acest viciu. Evonet a strans toate datele si recenziile pentru ava informa corect despre Akkozon, medicament care ajuta la tratarea alcoolismului.

Insumed, reduce zaharul din sange

Conform ultimelor statistici Diabetul a devenit o problema de sanatate atat in cazul celor trecuti de prima tinerete cat si in cazul celor mai tineri, chiar si in randul copiilor. Consumul de alimente dulci, sucuri si junk food are si un revers al medaliei, si anume, Diabetul.

Insumed capsule pentru diabet este o solutie naturala si eficienta pentru reducerea nivelului glicemic si pentru normalizarea acestuia. Diabetul poate avea consecinte grave, schimbarea stilului de viata fiind prima masura care este recomandata pacientului suferind sau celui cu glicemia ridicata aproape de valorile acestei afectiuni.

Curele cu Insumed pastile, conform recenziilor adunate de la pacienti, medici in nutritie, diabet si endocrinologie au ajutat multi pacienti cu mentinerea sub control a glicemiei. Insumed poate fi consumat si preventiv de persoanele care au in familie cazuri de diabet, Evonet fiind locul de unde va puteti informa corect.

Clean Vision, medicament pentru vedere

Vederea este inca o functie a organismului nostru greu incercata. Petrecem din ce in ce ai mult timp cu ochii in ecranul telefonului, in monitoare sau privind la TV. Ochii nostri au nevoie de pauze, au nevoie de odihna si somn, altfel veti ajunge sa purtati ochelari.

Medicamentele pe baza de luteina ajuta, iar daca vorbim de suplimente alimentare naturale, cu compusi organici, este si mai bine. Clean Vision capsule pentru ochi actioneaza asupra prediunii aflate la nivelul globilor oculari si sustine vederea de la interior catre exterior.

Imbunatatirea vederii intr-un mod natural si neinvaziv nu poate fi decat o veste buna pentru pacientii cu plobleme de vedere.

Urotrin tablete naturale pentru prostata

Tabletele pentru prostata nu sunt o moda, sunt necesare pentru ca functiile acesteia sa fie complete pentru ca altfel, aceasta problema de ordin medical isi intinde plasa catre partea psihologica si produce dezechilibre pe mai multe planuri. Urotrin tablete pentru prostata este un medicament natural pentru barbati si problemele lor specifice.

Vedem des la TV reclame la tot felul de remedii pentru prostata. Pentru barbati, functionarea prostatei la un nivel optim este direct propotionala cu o viata sexuala normala. Problemele legate de prostata pot duce la erectii slabe, la ejaculari premature si chiar la infertilitate si impotenta.

Urotrin pentru prostatita este destinat barbatilor atat pentru vindecarea inflamatiilor la nivelul aparatului uro-genital cat si pentru imbunatatirea performantelor in viata intima. Pentru orice problema exista o solutie.

Concluzie

Legatura dintre Keto Diet, Detonic, Alkozeron, Insumed, Clean Vision si Urotrin o reprezinta Evonet, site-ul in care se regasesc toate informatiile despre aceste suplimente alimentare. Prospect, pret, recenzii, pareri de pe forumuri, indicatii si contraindicatii, toate pot fi gasite intr-o sursa de incredere: www.evonet.ro.

Noi, brașovenii, suntem obișnuiți cu turiștii, îi vedem la fiecare pas făcut în centru, îi recunoaștem după interesul cu care privesc în jur și după obiectivele aparatelor foto. Orașul abundă de unități de cazare cu 3 și 4 stele, dar mulți turiști preferă cazarea în regim hotelier Brașov.

Citisem într-un articol despre cât de profitabilă este închirierea artamentelor în regim hotelier. Oare chir așa să fie? Oare totul se reduce la profit? Cum rămâne cu toate investiția făcută de proprietar? Cum rămâne cu confortul care de multe ori este peste cel oferit de hoteluri cu multe stele? Cele mai multe apartamente sau garsoniere care sunt oferite spre închiriere în regim hotelier sunt amenajate modern și oferă condiții de lux.

Eu am un apartament mic, motiv pentru care, atunci când îmi vin prietenii din Sibiu sau Timișoara în vizită, caut rapid cazare în regim hotelier care, dacă mă mulțumește pe mine, îi va mulțumi și pe ei. În astfel de momente am descoperit apartamentele Promenada Studios, mai exact studiouri în regim hotelier Brașov.

Lux și bun gust

Eu le-am văzut pozele pe site, dar cum am o coastă împrumutată tocmai de la Toma Necredinciosu’, m-am dus să mă conving. Apartamentele se află într-un bloc nou, aproape de Coresi, lucru care m-a bucurat enorm. E liniște și ai un sentiment de intimitate, apropierea de mall fiind ca bomboana pe colivă.

Fiind un bloc nou, te simți binevenit de la intrare, din casa scării. Intrarea în apartament se face cu cartelă, nu cu cheie. Încă de la primii pași, apartamentul te încânta prin design și calitatea obiectelor folosite. Nici nu știi unde să te uiți prima dată.
Aici sigur este mâna unui designer de interior, îmi dau seama după culori, după obiectele de mobilier, după nuanța lemnlui sau textura tapetului.

Electocasnice hi-tech în bucătărie

Nu cred că se vor omorî prietenii mei cu gătitul, dar eu una nu am așa ceva acasă și îmi doresc. Nu știu câți dintre clienți folosesc plita și cumptorul, dar pentru cei care vor să își gătească ceva în casă, în bucătărie se găsesc toate cele necesare, ba chiar mai mult. Ai cafetieră, ai cană termică, ai vase și ustensile de cea mai bună calitate. Aproape că îți e milă să le folosești.

Camera este open space și ai, pe lângă canapeaua soft, un birou de la care poți lucre oricând. Insula care desparte elegant bucătăria de living, este un mare televizor. Totul este la superlativ.

Dormitor cu parfum de somn ușor

Știi ce nu suport eu la cele mai multe hoteluri? Paturile! Sunt mici și , de cele mai multe ori, au saltelele uzate. La Promenada Studios totul este nou, camerele au început să fie închiriate în regim hotelier în urmă cu câteva luni.
Lenjeria de pat este albă și miroase a proaspăt spălat. Pernele par confortabile, deși nu le-am testat. Draperiile sunt opace, tapetul de bun gust și lumina poate fi reglată.

Baie mare cu produse de igienă

Știți prospapele moi, halatele și papucii de unică folosință de la hoteluri? Sunt și aici, ambalate frumos și așezate elegant. Încă o bilă albă îi dau acestui studio destinat cazării în regim hotelier pentru produsele de igienă din baie. Nici la hoteluri de 4 stele nu am întâlnit o gamă de produse de îngrijire de calitate superioară.

Îmi place totul! Sincer, i-aș lasă pe prietenii mei să stea la mine și eu m-aș muta câteva zile într-unul din apartamentele închiriate în regim hotelier Promenada Studios.

Daca unii dintre noi au intrat intr-un concediu prelungit, altii, pe fondul prezentei virusului pandemic, au muncit mai mult decat oricand si este firesc sa simta nevoia unei pauze, al unui concediu fara a se limita la propriul apartament. Nu stiu in ce masura turismul are portile deschise dar stiu o solutie sigura: inchiriere autorulota Brasov.

Daca locuiesti intr-un oras la munte nu inseamna ca esti in concediu. Oricat de minunat ar fi Brasovul de sarbatori sau in timpul anului, simti nevoia sa evadezi, sa pleci o perioada, sa descoperi un colt de rai uitat de lume sau sa te retragi undeva unde la orele 11 sa nu fii nevoit sa tragi zavoarele.

Eu am descoperit ca pot avea libertatea de a petrece un concediu alaturi de familie daca apelez la o firma care sa imi ofere servicii de inchiriere autorulota Brasov, servicii de calitate si extinse, facilitati multiple si preturi de Romania, nu de Europa.

Care sunt avantajele serviciilor de inchiriere autorulota Brasov?

1. Libertatea de miscare
Daca inchiriezi o autorulota, poti petrece concediul departe de casa si izolat in acelasi timp. Poti campa la marginea unei paduri sau pe malul unui lac si te poti reconecta cu natura, cu cerul si pamantul si nu in ultimul rand, cu familia pe care cu siguranta ai neglijat-o putin din cauza timpului scurt petrecut impreuna.

2. Siguranta
Acum, mai mult decat oricand, datorita numarului tot mai mare de imbolnaviri vrei sa fii in siguranta. Poti campa intr-un loc izolat, departe de orice “picior de om”, fara a fi nevoit sa parcurgi distante mari fata de Brasov.
Daca tot vorbim despre siguranta, permite-mi sa te asigur, din proprie experienta, ca dupa fiecare serviciu de inchiriere autorulota, aceasta este igienizata temeinic, tocmai pentru a oferi siguranta impotriva colectarii de virusuri si bacterii.

3. Facilitati
Daca te numeri printre cei care au nevoie de caldura, curent, de baie si bucatarie cu apa calda, poti sta linistit, vei avea parte de ele 🙂 Vei avea si smart TV pentru emisiunile preferate, frigider si tot ce inseamna o bucatarie echipata modern, doar ca la dimensiuni mai mici. Inchipuie-ti ca ai facut rezervare la un mini hotel cu servicii de self catering accommodation.

Daca vrei sa-ti surprinzi iubita, apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov. Ai grija sa pui in frigider cate ceva de ale gurii, un vin bun si cateva dulciuri, fructe si inghetata. Nu va trebuie multe, puteti campa sau opri oriunde are voie si un autoturism, puteti chiar sa va faceti aprovizionarea de la un supermarket aflat in drumurile voastre.

4. Fara program
Un lucru care pe mine ma irita putin la hoteluri si pensiuni este programul. Nu imi plac vacantele in care cineva imi face program de masa sau pentru alte activitati. Vreau sa ma trezesc cand am chef, sa mananc cand am chef si sa imi fac bagajele la plecare fara sa bata cineva la usa mea in ideea in care vrea sa se apuce de curatenie pentru urmatorii turisti cazati.

5. Fara noaptea de Revelion la fereastra
Nu stiu sincer cum va fi noaptea dintre ani. Mai sunt cateva zile pana atunci si lucrurile nu se anunta prea incurajator. Multi dintre noi vom sarbatori in familie, fara uratori, fara vizite la cei dragi, fara prieteni. Ma intristez la simplul gand, nici nu imi mai vine sa scriu.

Daca nu vrei sa fii printre cei care se vor zgai la cer pentru a vedea artificiile, daca nu vrei sa te numeri printre cei care isi vor lipi nasurile de fereastra rece si vor inchina un pahar de sampanie privind la vecinii de vis a vis, fugi in natura. Apeleaza la servicii de inchiriere autorulota Brasov si petrece altfel mini-vacanta de sarbatori. Sper din tot sufletul sa gasesti o autorulota de inchiriat, sunt convinsa ca nu sunt singura care s-a gandit la aceasta posibilitate.

In incheiere nu-mi ramane decat sa iti urez un an mai bun, mai frumos si cu rezultate negative la teste ;).

Acum, mai mult decât oricând cred că ai conștientizat cât de important este să ai un apartament cu 3 camere în Brașov. Punând de cele mai multe ori cheltuielile pentru întreținere deasupra confortului, sau diferența de preț dintre 2 și 3 camere, mulți dintre oamenii aflați în căutarea unui apartament s-au îndreptat către cele cu 2 camere. Până în martie, când mulți dintre noi am fost nevoiți să lucrăm de acasă, nu am înțeles cât de util ar fi fost să avem un apartament cu 3 camere.

Apartamente 3 camere Brașov finalizate și gata de mutare

În contextual pandemiei cu care ne confruntăm acum, o cameră este sală de clasă și o cameră a devenit birou. Dacă ai 2 copii, atunci biroul tău se mută în bucătărie. Mai în glumă, mai în serios, cred că o camera în plus este mai mult decât utilă.

Dacă vorbim însă de apartamente noi, cheltuielile de întreținere de la 2 camere la 3 camere sunt nesemnificative. Nu e târziu să faci pasul nici acum, deja sunt zvonuri că în curând vom lucra iar de acasă. O să zici că multe apartamente se vând în stadiu de proiect și că până te vei muta se va termina și nebunia asta. Ei bine, eu știu din surse sigure că există apartamente cu 3 camere finalizate în Brașov, numai bune să te muți în ele.

Ce dezvoltator imobiliar mai are disponibile pe piața imobiliară apartamente noi cu 3 camere Brașov? Mosaic Residence este cel care îți poate pune la dispoziție apartamente cu 3 camere finalizate chiar în vecinătatea mall-ului Coresi. Și nu orice fel de apartamente, ci unele spațioase, bine compartimentate și izolate pentru cele 5-6 luni de iarnă, câte sunt de obicei în Brașov.

Credibilitatea dezvoltatorului imobiliar trage la cântar

Mosaic Residence nu este la primul bloc construit, așa că, dacă ai nevoie de feedback, ai de unde să-l obții. În plus, apartamentele sunt finisate cu tot ce este mai bun în materie de parchet, gresie, faianță, tâmplărie PVC, uși sau obiecte sanitare. Calitatea nu este doar un cuvânt, ea se vede în materialele folosite și se simte atunci când vine vorba de confort.

Cei mai mulți dintre cunoscuții mei s-au mutat în noile blocuri de lângă Coresi, unii chiar în apartamente construite de Mosaic Residence. Mi-ar fi spus dacă ar fi întâmpinat vreo neplăcere… Dacă vrei și tu să faci acest pas, achiziționează un apartament nou cu 3 camere Brașov, finalizat și finisat, adică la cheie. Lasă în urmă și fără nici un regret micul apartament constuit în “anii de glorie” și mută-te într-un apartament spațios, căduros, modern și bine poziționat.

Birou sau dormitor pentru oaspeți, o cameră în plus înseamnă mai mult confort. Ai multiple avantaje la care aș mai adăuga și faptul că nu mai sunt necesare renovări sau intervenții în următorii ani, asta dacă ai ales un apartament nou în Brașov.

Brazi în ghiveci sau brazi tăiați de Craciun? Iată o întrebare care pe care și-o pun cei care nu sunt interesați de brazii de palstic și preferă naturalul.

Deși este noiembrie, în acest an parcă nici Crăciunul nu se anunța cu același avant ca în anii trecuți. Dacă în alți ani vitrinele magazinelor te orbeau și muzica cu tematică îți zgâria urechile înainte de căderea frunzelor, acum, ca efect secundar al pandemiei, e liniște și pace.

Dragii mei, acum, mai mult decât oricând, avem nevoie de Crăciun, avem nevoie de magie, de speranță și de brad împodobit. Dacă nu sunteți adeptii brazilor artificiali, aveți de ales între brazii gata tăiați și cei în ghiveci. Puteți să vă îndreptați către marile magazine sau direct către o pepinieră Brașov.

Brazi tăiați livrați la domiliu

Chiar și cei care nu erau adepții cumpărăturilor online s-au obișnuit deja cu livrările. Nu știu cum e în alte orase, dar în Brașov , Pepiniera Brazi Argintii livrează coniferele gata tăiate, pe mai multe înălțimi și categorii (economic, standard și premium).

Eu sper din toată inima că astfel, tăierile masive de brazi și molizi sunt reduse sau chiar stopate. Mulți vor spune că nici așa nu e bine, că e o risipă și că obiceiul bradului de Crăciun o crimă împotriva naturii. Personal, eu sunt împotriva plasticului, cei mai mulți brazi artificiali sunt confectionati din plastic și cred că sunt un pericol mult mai mare pentru natură. Fără brad Crăciunul ar fi incomplet…

Brazii crescuți în pepiniere cu scopul de a fi tăiați de Crăciun nu afectează natura, nu implică defrișare, tăiere ilegală și nu au legatură cu fauna. Este drept ca nu vor opri peste noapte tăierile ilegale, dar nici folosirea brazilor artificiali nu va avea acest efect, cei care se ocupă cu astfel de „îndeletniciri” nu sunt activi doar de Crăciun și nu sunt focusați doar pe brazi.

Vorbim despre brazi sau conifere crescute fix cu scopul de a fi tăiate în preajma Crăciunului pentru a împodobi casele celor care își doresc să respecte tradițiile. Achiziționând un brad argintiu sau unul obișnuit de la o pepinieră Brașov veți fi siguri de proveniența acestuia și veți susține o aface locală. Este momentul să avem grijă de cei de lângă noi.

De acasă sau de birou, puteți acum să comandați bradul dorit și pepiniera Brașov Brazi Argintii îl va livra GRATUIT în ziua și la ora stabilită.

Brazi în ghiveci pentru Crăciun

De ceva ani încoace, eu cumpăr câte un braduț în ghiveci și apoi, după sărbători, încep să îmi sun prietenii care stau la casă spre a vedea cine vrea sa îl găzduiască într-o curte pentru restul vieții.

Cred ca soluția brazilor în ghiveci împacă pe toata lumea, nu se taie și apoi nu se aruncă nici un brad. Este dezolant peisajul de după sărbători, o multime de brazi stau aruncați pe langă tomberoanele din oraș. Brazii în ghiveci achizitionați de la pepiniere vin și cu garanția că vor putea fi plantați și vor rezista la temeraturile locale.

Eu sper că ne vom bucura de aceste sărbători și că vom avea parte de bucurii, de familie, de prieteni și de tradiții.