8 C
Braşov
AcasăStiri BrasovPână pe 30 septembrie: ONG-urile care vor subvenții pentru servicii sociale pot...

Până pe 30 septembrie: ONG-urile care vor subvenții pentru servicii sociale pot depune documentația la DAS Brașov

l Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot beneficia de subvenție de la bugetul local

Asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot beneficia de subvenție de la de la bugetul local al municipiului Brașov. Acestea pot depune documentația de solicitare la Direcția de Asistență Socială Brașov(DAS) până la data de 30 septembrie 2020, orele 16.00, pentru anul 2021.

Solicitanții trebuie să solicite subvențiile în completarea a minim 50% din necesar

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare. Eligibile pentru aceste subvenții sunt asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care administrează unităţi de asistenţă socială ce se adresează beneficiarilor din municipiul Brașov, sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii, deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie și cer aceste subvenții în completarea resurselor financiare proprii (minim 50% din valoarea totală anual a subvenţiei).

Documentele se depun în plic închis la Direcția de Asistență Socială

Documentația pentru solicitarea subvenției va cuprinde cererea tip, care este parte a Regulamentului de acordare a sprijinului financiar (poate fi descărcată de pe site/ul Direcției de Asistență Socială Brașov), ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară a municipiului Brașov, în copie, balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei, în copie, certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local, din care să rezulte că nu are datorii, certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central, din care să rezulte că nu are datorii, certificat de acreditare eliberat în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare, licenţa de funcţionare a serviciului emisă de Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale sau dovada efectuării demersurilor de obținere a licenței de funcționare. Documentația de solicitare a subvenției se depune într-un singur exemplar în plic închis, şi se înregistrează la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov- str. Panselelor nr. 23. În cazul în care asociaţia, fundaţia sau cultele recunoscute în România, care solicită subvenţie de la bugetul local în anul 2021, nu deţin licenţa de funcţionare a serviciului social, aceasta se va depune până la finalizarea procesului de evaluare şi selecţionare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE

Blogar solidar cu boschetarul roman de pretutindeni on Primarul din Făgăraș a ”boicotat” începutul anului școlar
Cel mai titrat și apreciat Blogger european thc on Primarul Făgăraşului cere excluderea a 10 membri din Consiliul Local
Cel mai titrat și apreciat Blogger european thc on Primarul Făgăraşului cere excluderea a 10 membri din Consiliul Local
blogger most sustainable most ecologic on Ziua Limbii Române