-2.6 C
Braşov
AcasăComunicateComunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității de lucrări construcții clădiri...

Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „Dezvoltarea activității de lucrări construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale a EDILMET S.R.L. prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante”

Data publicării: 24.11.2021

EDILMET SRL, cu sediul în România, Regiunea 7 Centru, Orașul Râșnov, Str. Pandurilor, nr.25, județul Brașov, anunță finalizarea, la data de 30.11.2021, a proiectul „Dezvoltarea activității de lucrări construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale a EDILMET S.R.L. prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante”, cod SMIS 133520, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 5847/04.08.2020 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.1A – Microîntreprinderi, Cod apel proiecte POR/604/2/1 –Microîntreprinderi.
Titlul proiectului: „Dezvoltarea activității de lucrări construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale a EDILMET S.R.L. prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante”
Numele beneficiarului: EDILMET SRL
Numele programului: Programul Operațional Regional 2014 – 2020
Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (ADR Centru)
Valoarea totală a proiectului: 1.401.607,93 lei
Valoarea finanțării nerambursabile: 940.753,70 lei
Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea activității societății EDILMET S.R.L. care să asigure creșterea competitivității economice a acesteia, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Dezvoltarea serviciilor de lucrări construcții rezidențiale și nerezidențiale prin implementarea unor măsuri și procese inovative;
2. Creșterea și menținerea numărului mediu de angajați față de nivelul înregistrat în anul fiscal 2018 începând cu anul următor finalizării implementării, pe toată perioada de durabilitate a proiectului;
3. Creșterea competitivității și valorificarea potențialului sectorului de prestări servicii inovativ bazat pe extindere și modernizare, prin achiziționarea unor active ce înglobează tehnologii noi;
4. Respectarea egalității de șanse și a tratamentului egal între femei și bărbați, interzicerea discriminărilor bazate pe origine etnică, sex, religie, vârstă, aparteneță la grupuri minoritare, dizabilități sau orientare sexuală în cadrul relațiilor de muncă prin introducerea de dispoziții atât în regulamentele de organizare și funcționare cât și în regulamentul intern al EDILMET SRL;
5. Creșterea Cifrei de afaceri în 3 ani de la finalizarea implementării proiectului cu cel putin 10% față de nivelul înregistrat la finele exercițiului financiar 2018.
Rezultate obținute: Dotarea cu utilaje și echipamente specifice noi, performante, dezvoltarea și diversificarea activității societății, creșterea competitivității pe piața de profil, creșterea numărului mediu de salariați, asigurarea respectării egalității de șanse.
Indicator proiect: creșterea numărului mediu de salariați cu minim 5 unități față de anul de referință 2018.
Impactul implementării proiectului la nivelul regiunii este reprezentat de creșterea nivelului de competitivitate și atractivitate al regiunii, de creșterea capacității inovative și competitivității mediului de afaceri și de realizarea unei investiții inițiale, crearea de locuri de muncă.
Perioada de implementare: 04.08.2020 – 30.11.2021

Date de contact beneficiar:
(România, Regiunea 7 Centru, Orașul Râșnov, Str. Pandurilor, nr.25, județul Brașov, cod poștal 505400, România, telefon 0743409178, poștă electronică edilmet@gmail.com)

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE