-0.3 C
Braşov
AcasăNationalCum schimbăm furnizorul/ contractul de energie electrică? Mișcarea de Protecția Consumatorilor este...

Cum schimbăm furnizorul/ contractul de energie electrică? Mișcarea de Protecția Consumatorilor este alături de cei care doresc să își schimbe furnizorul de energie electrică pe piața concurențială

l Ia atitudine! Fii informat! Ai grijă ce semnezi! Nu te lăsa păcălit!

InfoCons (Asociație pentru Protecția Consu-matorilor) a lansat numărul 021-9615, număr cu tarif normal în rețeaua Telekom, apelabil din toate rețelele, număr dedicat consumatorilor care întâmpină o problemă în schimbarea furnizorului de energie electrică. La acest număr consumatorii pot solicita consiliere, informare și pot depune o sesizare în domeniul protecției consumatorilor.
Începând cu data de 1 ianuarie 2021, piața de energie electrică pentru clienții casnici s-a liberalizat. ANRE recomandă clienților casnici încheierea unui contract în piața concurențială cu oricare furnizor de energie electrică licențiat.
Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic.
În derularea procesului de schimbare a furnizorului nu există niciun risc de deconectare.
În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice trebuie să luați legătura cu orice furnizor de energie electrică, să alegeți cea mai bună ofertă accesând „Comparatorul de oferte-tip” de pe site-ul ANRE sau să așteptați acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum și un Formular de selecție ofertă de la furnizorul actual.
Până la data încheierii noului contract, dar nu mai târziu de 30 iunie 2021, clienții casnici au primit din partea furnizorului actual o reducere comercială care să acopere diferența dintre prețul din oferta de serviciu universal aplicabilă în primul semestru al anului 2021 și prețul din oferta concurențială cu valoarea cea mai mică la data de 20 ianuarie 2021.
Nu există un termen limită pentru a trece în piața concurențială. Toţi clienţii casnici au dreptul oricând să îşi schimbe furnizorul/contractul de energie electrică în termen de 21 de zile calendaristice de la data solicitării.
Începând cu data de 1 iulie 2021, în cazul clienṭilor casnici care nu au încheiat cu un furnizor un contract concurenṭial cu intrare în vigoare până la data de 1 iulie 2021, consumul de energie electrică realizat după respectiva dată se facturează de către furnizorii de ultimă instanṭă cu un preṭ egal cu preṭul din oferta de serviciu universal în vigoare începând cu data de 1 iulie 2021.

S-au simplificat procedurile de contractare și de stabilire a consumului de energie electrică pentru clienții finali:

Principalele schimbări și măsuri prevăzute în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali se referă la:
1. Flexibilizarea procesului de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice de către clienții finali prin eliminarea prezentării/depunerii la furnizor de către client a actelor de spațiu la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice şi introducerea declarațiilor pe proprie răspundere cu privire la dreptul de folosință al spațiului. Astfel, încheierea contractului de furnizare a energiei electrice se realizează pe baza:
1. acordului solicitantului exprimat în scris, aferent cererii de încheiere a contractului, sau telefonic, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
2. copiei actului de identitate/certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al solicitantului;
3. declarației pe proprie răspundere a solicitantului:
(I) privind deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității sale (proprietar/coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș, beneficiar rentă viageră etc);
(II) privind faptul că nu există litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului, cu posibilitatea actualizării declarației, dacă este cazul, atât prin mijloace de comunicare la distanță, cât și prin acord tacit.
2. Detalierea conținutului ofertei-tip şi a conținutului ofertei din contractul de furnizare a energiei electrice în ceea ce privește elementele de preț incluse, aşa cum se precizează şi în anexa nr.1 din Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE.
O ofertă-tip de furnizare publicată de furnizor pe pagina proprie de internet şi la punctul unic de contact nu poate fi modificată în perioada de valabilitate a acesteia, iar clientul final poate încheia contractul de furnizare a energiei electrice în baza ofertei-tip, dacă data transmiterii de către clientul final a cererii de încheiere a contractului în baza ofertei-tip este în perioada de valabilitate a ofertei-tip şi sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în aceasta, după caz.
3. Convenția de consum încheiată de către furnizor cu clientul final devine obligatorie, datele de consum înscrise în aceasta vor fi utilizate și pentru facturarea  serviciilor de distribuție în cazul în care nu este citit/autocitit indexul echipamentului de măsurare; datele de consum transmise furnizorului de către operatorul de distribuție se stabilesc de către operatorul de distribuție, după caz, pe baza:
(i) consumului de energie electrică înregistrat la locul de consum în perioada similară a anului precedent sau a consumului de energie electrică determinat ținând cont de cele mai recente citiri efectuate de operatorul de distribuţie;
(ii) profilului de consum specific, determinat de operatorul de distribuţie pentru categoria respectivă de client final în cazul în care pentru locul de consum nu există istoric de consum.
Operatorii de distribuție au obligația de a asigura accesul gratuit fiecărui client final şi al furnizorului acestuia la informaţiile din baza de date prin accesarea paginilor web ale acestora, astfel încât fiecare client final de energie electrică să își poată accesa propriul istoric de consum.
Consumatorii care doresc încheierea unui nou contract sau au încheiat deja un contract de furnizare a energiei electrice își pot apăra drepturile și pot lua atitudine când acestea le-au fost încălcate sau nu au fost respectate. Dacă aceștia au o problema legată de protecția consumatorilor pot apela la numarul destinat acestui Proiect și pot solicita informații utile. Toți consumatorii care întâmpină probleme sau au nevoie de consiliere în acest domeniu pot accesa totodată și numărul de telefon pentru mesaj prin Whatsapp: 0732.008.969, direct la adresa de e-mail: juridic@infocons.ro sau în scris la C.P 38,O.P. 53 sector 4, București.

Înainte de semnarea unui nou contract, consumatorii trebuie sa fie atenți la:

– prețul energiei electrice, fix sau variabil, inclus în prețul de furnizare;
– facturarea unei componente fixe stabilită în lei/zi sau lei/luna;
– perioada pentru care urmează a se aplica prețul menționat în ofertă;
– perioada pentru care urmează a se încheia respectivul contract;
– comisioane de încetare a contractului înainte de ajungerea la termen a acestuia;
– termenele, modalitățile și condițiile privind plata facturilor;
– modalități de transmitere a facturii și a documentelor anexate acesteia;
– drepturile și obligațiile părților;
– condițiile privind reînnoirea/prelungirea/rezilierea/ denunțarea unilaterală anticipată a contractului de furnizare;
– garanțiile solicitate, după caz.
Suntem racordați la curent, adica energie electrica. Pare a fi un atribut de normalitate în secolul nostru, cu toate ca de multe ori și în multe localități, mai ales cele rurale, calitatea este foarte slabă, întreruperi frecvente, fluctuații, dar din păcate înca multe localități sau părți mici din localități, au energie la o calitate mai slabă sau nu au energie electrică, și sunt înca în secolele trecute utilizând lampa. Dar totuși pentru cei care au energie electrică și un contract de furnizare, oare este un contract citit? Înțeles? Primim facturi, dar le întelegem? Știm ce citim, și de ce plătim cât plătim? Ne cunoaștem obligațiile și drepturile de consumatori de energie electrica? Știm că există pe piață mai multe companii diferite de la care putem cumpara energie electrica? Că există concurență? Exact ca și la telefonia mobilă și fixă! În 1990 era un singur furnizor de telefonie, astăzi este o concurența acerba, multe companii care ne oferă astfel de servicii și la fel este și in domeniul energiei electrice în anul 2016, este primul an în care pe piață de publicitate au apărut anunțuri, clipuri video, la tv, radio, panotaj, ofertele companiilor de energie electrică.
Deci, nu uita:
1) poți să-ți schimbi compania cu care ai contract
2) citește contractul
3) ai grija ce cumperi și la ce preț
4) ai drepturi
5) ai și obligații
6) fii informat

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE