-4.3 C
Braşov
AcasăComunicateANUNŢ privind achiziţionarea de servicii de amenajare poligon tir (drumuri, access, platforme,...

ANUNŢ privind achiziţionarea de servicii de amenajare poligon tir (drumuri, access, platforme, parapeţi de pământ, etc), în cadrul proiectului implementat de Asociaţia SILENTARC

Prin prezenta vă invităm să participati la procedura de achiziţie având ca obiect al contractului furnizarea de echipamente şi servicii cu următoarele coordonate:

1. Denumirea achizitorului: ASOCIAŢIA SILENTARC; CIF: 43537378; adresa: sediu Făgăraş, Str Libertăţii, nr. 23, jud Braşov, telefon: 0757574382; e-mail: asociatia.silentarc@gmail.com.
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare de bunuri şi servicii: achiziţie competitivă.
3. Data limită pentru depunerea ofertelor este 3 iunie 2021, ora 12.00. Depunerea ofertelor se va face la sediul Asociaţiei. Ofertele vor fi redactate în limba română. Ofertanţii vor depune oferta conform caietului de sarcini.
4. Perioada de valabilitate a ofertei: minimum 60 de zile.
5. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul societăţii la data 03 iunie 2021, ora 9.00. La deschidere pot asista reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor. Evaluarea ofertelor se va face dupa deschiderea plicurilor cu ofertele primite.
6. Locul livrarii/prestării: UAT Lisa , extravilan, jud Braşov.
7. Durata contractului: 3 luni de la data semnării contractului de furnizare
8. Valoarea estimata a contractului: echivalentul a 180.000 lei fără TVA, respectiv 214.200 lei inclusiv TVA. Preţul contractului nu se va ajusta.
9. Sursa de finanţare: proiect finanţat prin Schema de ajutor de minimis Sprijin pentru înfiinţarea de intreprinderi sociale, proiect VIITOR MAI BUN ÎN ECONOMIA SOCIALĂ, POCU/449/4/16/128667.
10. Valoarea supusă criteriului de selecţie este de: 180.000 lei fără TVA, respectiv 214.200 lei inclusiv TVA.
11. Specificaţiile tehnice pot fi obţinute la cerere, de la sediul solicitantului din localitatea Făgăraş, Str Libertăţii, nr.23, jud Braşov, CUI – 43537378, telefon: 0757574382 ; e-mail: asociatia.silentarc@gmail.com
12. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare: preţul cel mai scăzut

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE