0.8 C
Braşov
AcasăEconomicÎntâi firma: Fonduri europene de 40.000-200.000 Euro pentru întreprinderi sociale la sate

Întâi firma: Fonduri europene de 40.000-200.000 Euro pentru întreprinderi sociale la sate

l Va fi pus la bătaie un buget total de 30 de milioane de euro pe toată țara, din care 21 milioane euro din fonduri UE și 9 milioane de la bugetul de stat

Antreprenorii sociali din România vor putea obține finanțări de câte 40.000 – 200.000 de euro pentru înființarea de societăți agricole și alte forme de întreprinderi sociale la sate, în cadrul unor viitoare proiecte europene mai mari, pentru care abia a început sesiunea de depunere a documentațiilor.
Este vorba despre linia de finanțare „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Atenție! Viitorii antreprenori sociali care vor primi fondurile de maximum 40.000 euro – 200.000 euro fiecare nu sunt implicați momentan în procesul de accesare a banilor europeni. Banii vor fi disponibili în mediul rural, în aproape toată țara, în afară de regiunea București-Ilfov.

Drumul banilor europeni

Drumul banilor europeni va fi următorul:
1. Mai întâi, în perioada 25 septembrie – 15 decembrie 2020 (ora 16), o serie de instituții publice și organizații neguvernamentale – ca administratori de granturi – vor depune în sistemul electronic MySMIS propuneri de proiecte europene mari, în valoare de până la 3 milioane de euro fiecare.

Acești administratori de granturi pot fi:

entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale;
furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare
acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale,
asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri;
autorități publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate n categoriile de entități eligibile menționate mai sus.
2. Ministerul Fondurilor Europene va selecta proiectele mari câștigătoare, care vor fi derulate de administratorii de granturi de mai sus.
Va fi pus la bătaie un buget total de 30 de milioane de euro pe toată țara (din care 21 milioane euro din fonduri UE și 9 milioane de la bugetul de stat). Din acești bani, 21 de milioane de euro vor merge în schema de minimis, adică în subvențiile de până la 40.000 de euro – 200.000 de euro fiecare pentru viitoarele întreprinderi sociale care vor fi înființate la sate.
3. Administratorii de granturi (instituții publice, sindicate, patronate, ONG-uri etc.) vor începe apoi derularea proiectelor mari de maximum 3 milioane de euro fiecare.
În cadrul proiectelor de maximum 3 milioane de euro fiecare, minimum 70% din bani vor merge către viitoarele întreprinderi sociale, iar maximum 30% către cheltuielile de derulare a proiectelor și de organizare a activităților. Aici, în aceste proiecte mari, administratorii de granturi vor selecta beneficiarii fienali (sau grupurile-țintă, cum se numesc tehnic), adică persoane care vor înființa întreprinderi sociale la sate.

Proiectele mari, de până la 3 milioane de euro fiecare, vor avea 3 etape:

Etapa I – Sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale;
Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea funcționării întreprinderilor sociale;
Etapa III de implementare – Asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri in timpul perioadei de implementare a proiectului.
4. În cadrul proiectelor mari, viitorii antreprenori sociali își vor înființa întreprinderi sociale la sate și vor primi subvențiile de maximum 40.000 de euro – 200.000 de euro fiecare.

Întreprinderile sociale pot fi:

– societățile cooperative de gradul I;
– cooperativele de credit;
– asociațiile și fundațiile;
– casele de ajutor reciproc ale salariaților;
– casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
– societățile agricole;
– orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înființare și funcționare demonstrează faptul că activitatea desfășurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum și criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
– federațiile și uniunile persoanelor juridice
Aceste întreprinderi sociale vor derula mai ales activități în domenii aferente prelucrării și comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa 8 la Ghidul solicitantului.

- Advertisment -

Cele mai populare

spot_img

COMENTARII RECENTE