Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Reportaj
Publicitate

Istorie în tipărituri


Cuvîntul „român“ a plecat din Brașov

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Pãrintele prof. dr. Vasile Oltean de la „Prima Școalã Româneascã“, muzeul care pãstreazã comorile coresiene
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: Camelia Onciu, 29.01.2016
• Fiul Diaconului Coresi a tipărit pentru prima oară cuvîntul „român“ în loc de „rumân“, cum se obișnuia pînă în 1582
• Cei doi Coresi au venit la Brașov, au tipărit cărți fundamentale ale neamului românesc și au dispărut misterios în colbul istoriei
„Tetraevanghelul“ lui Coresi, o tipăritură de importanță covîrșitoare pentru istoria și cultura noastră, împlinește 455 de ani. De fapt, toate cele 39 de cărți la care vestitul diacon-tipograf a muncit timp de 25 de ani, în Brașov, sînt comori ale unității și continuității limbii române. Incunabulele sînt expuse la Muzeul Primei Școli Românești, altele sînt răspîndite în marile biblioteci ale lumii sau în colecții particulare. Pentru noi, brașovenii, Coresi și teascul lui din Șchei sînt motive de mîndrie, însă puțini știu că au existat doi tipografi-diaconi cu acest nume: tatăl și fiul Coresi. Amîndoi au tipărit cărți în atelierul din Brașov, printre primele de circulație în limba română. Dacă operei lui Coresi-tatăl îi cunoaștem însemnătatea, despre cea a fiului se știu prea puține. A sosit timpul să aflăm că Șerban Coresi este cel care a tipărit pentru prima oară termenul „român“, în 1582, în loc de „rumân“, cum se folosea pînă atunci. Practic, a fost primul care a pus pe hîrtie acest cuvînt drag cu care ne identificăm. Monitorul Expres vă invită să descifrăm misterul originii acestei familii și valorile cunoscute și necunoscute pe care ni le-au transmis primii tipografi care au slujit limba română.

Un tipograf străin la Brașov

„De unde vine acest minunat bărbat, care înzestrează neamul cu cele mai bune cărți în limba lui, cărți mîntuitoare de suflet și înălțătoare de inimi, care îndeamnă la întrebuințarea graiului strămoșesc, cine e?“ se întreba în 1909 istoricul Stoica Nicolaescu. Pe bună dreptate un mister, originea acestui tipograf i-a preocupat pe mulți cercetători. Pare să fi venit la Brașov din senin, fără un trecut cunoscut, fără un motiv clar și s-a apucat de tipărit cărți esențiale pentru neamul românesc. Numele Coresi a stîrnit numeroase controverse, nefiind unul românesc. S-au lansat două ipoteze: Coresi a fost grec sau român neaoș. Alexandru Odobescu susține că Diaconul Coresi ar fi originar din insula Chios, din familia de greci Coressios, despre care se știe că i-a dat, în a doua jumătate a secolului XVI, pe medicul Ioan Coressios și pe negustorii Gheorghe și Ioan Coresi. Filologul Lucian Predescu afirma că primii Coressios s-au stabilit la noi pe la sfîrșitul veacului XV, deoarece prima menționare face referire la un bărbat fără titlu, deci venetic, care n-avusese timp să capete vreun rang. Familia Coressios trebuie să fi emigrat în 1494, atunci cînd venețienii au cucerit Chio. Bazîndu-se pe fonemul „ie“, specific substantivelor proprii din limba greacă, Ovid Densușianu crede și el că marele tipograf provenea dintr-o familie grecească, aclimatizată în Muntenia.

Coresi a fost „foarte român“

O altă ipoteză susține că Diaconul Coresi ar fi putut fi „aromân, albanez, sîrb sau bulgar, dar mai puțin grec“, după terminația „si“ a numelui. Nicolaescu arată c㠄era român neaoș, răsărit din mijlocul poporului, mai bun ca orișicare altul pe timpul lui“. Nicolae Iorga recunoaște că în secolele VI-VII, negustori greci cu numele Coressios treceau prin țara noastră, iar numele Coresi a fost împrumutat de la ei, deci „Coresi a fost un Coresie român curat, și nu grec“. Pr. Prof. Nic. M. Popescu scria: „Știm că ești din Târgoviște, cu tot numele ce-ți sună a străin. Ne lămurim din hrisoave că nu ești rudă cu altă familie Coresi, bogată și apucătoare, din jurul Ghighiului. Știm că ai luat asupra-ți sarcina diaconiei de mir, pe care cu neasemuită cinste ai purtat-o. Înțelegem că știai și limba slavonească, în care se citea atunci prin bisericile noastre“. Pe baza documentelor existente nu se poate afirma originea greacă a lui Coresi, așa cum nu se poate afirma nici că a fost român curat. De altfel, acest lucru este mai puțin important. Importantă este contribuția pe care a avut-o la dezvoltarea limbii românești și a tiparului. Cel mai nimerit ar fi să dăm crezare propriei mărturisiri. În epilogul „Tetraevanghelului“ tipărit la Brașov între 1560-1561, folosește expresia „ot Târgoviște“ (din Târgoviște), localitatea din care a venit spre Brașov. Iar în „Tîlcul Evangheliilor“ (Brașov, 1564), Coresi a spus: „noi, românii“. Argumente care îl îndreptățesc și pe părintele prof. dr. Vasile Oltean să considere că Diaconul Coresi „a fost foarte român“.

Diaconul cărei biserici?

Nerva Hodoș a schițat un arbore genealogic al celor cîțiva Coresi cunoscuți în hrisoave. Coresie din actele muntenești de la 1492 a avut un fiu, pe grămaticul Coresi, care a avut doi fii, pe logofătul Coresi și pe Diaconul Coresi, tipograf. Acesta din urmă a avut un fiu, Șerban, care a învățat meșteșugul tiparului de la tatăl său. Diaconul a ridicat o biserică la Târgoviște, cu meșteri aduși de la Brașov, conform învățatului brașovean Ion Bogdan. În anul 1544, Vintilă Vornicul adresează o scrisoare Sfatului din Brașov, prin care îl cerea pe Petru Zidarul „carele a zidit biserica lui Coresi și cu cîți inși va lua el cu sine, căci vreau să-mi fac două biserici“. Aceste texte demonstrează că familia Coresi își ducea veacul în Târgoviște, erau oameni înstăriți, care activau în cadrul bisericii ortodoxe. Dar care sînt cele două biserici ridicate de Coresieni? N-au fost identificate. Unele surse precizează că, în anul 1557 Coresi era diacon la Mitropolia din Târgoviște și în același an a început acolo prima carte, „Triodul Penticostar“, ajutat fiind în această lucrare de cei zece ucenici ai săi, ceea ce înseamnă că avea deja vechime în arta tiparului. Dar în același an are activitate și la Brașov. Cum se explică această neconcordanță?

Dincolo și dincoace de Carpați

Deși nu sînt pe deplin elucidate locul și data nașterii tipografului Coresi, istoricii au căzut de acord că s-a născut la Târgoviște, „la sfîrșitul domniei lui Radul Vodă cel Bun sau cel Mare (Maiu 1496 Aprilie 1508)“, după cum afirmă Nicolaescu. Anul nașterii rămîne totuși un mister, ca și cel al morții, probabil 1588, la Brașov. Nu se știe nici unde a făcut școala, cînd și unde a a învățat grecește. Nicolaescu afirmă c㠄între anii 1538 și 1544 Coresi îmbracă haina preoțeasc㓠de diacon. Dar se știe că a deprins „meșteșugul tipografiei, probabil, de la Dumitru Liubovici, nepotul vestitului tipograf din Veneția, Bojidar Vucovici“. Disputele continuă, istoricii întrebîndu-se de ce, dintr-odată, Coresi a venit la Brașov și cînd? Vasile Oltean precizează anul, 1573, menționat în documente brașovene despre „diaconul Vlădicii, tipograful, împreună cu patru oameni“. A rămas cinci zile pentru tratative. Mutarea la Brașov s-a produs în 1559, înainte de 12 iunie cînd se știe că a început editarea „Catehismului românesc“. Dar tot Vasile Oltean anunță că, odată cu descoperirea „Micului Octoih Brașovean“ din 1556, lingvistul brașovean Constantin Lacea a aflat că în acel an Coresi era deja în Brașov, împreună cu logofătul Oprea, meșter tipograf. Se pare că diaconul a avut o perioadă în care a revenit la Târgoviște, așa cum, la fel de bine se putea să nu fi fost încă stabilit la Brașov, dar să fi venit în Șchei pentru a tipări cărți. Nicolae Iorga ne asigură c㠄acest Coresi, despre viața căruia nu se știe nimic alta decît că a fost și a rămas diacon, că se pricepea la tipar, ca ucenic al ultimilor tipografi munteni, că a avut un fiu Șerban, se găsea la Brașov în 1560“. De altfel, prima etapă a tipăriturilor coresiene este datată 1559-1567, cînd Coresi a lucrat pentru consiliul orășenesc al Brașovului.

De ce la Brașov?

Motivul apariției lui la Brașov stă sub semnul întrebării. În „Istoria tiparului brașovean“, Vasile Oltean combate ideea celor ce susțin că a fost prigonit de domnitorul Mircea Ciobanul, deoarece Brașovul avea bune relații cu Muntenia în acea perioadă. „Plecarea din Târgoviște a fost încuviințată de însuși Pătrașcu cel Bun, domnul Țării Românești, care în acel an se găsea cu oaste în Transilvania“, spune istoricul Gheorghe Conț într-un „Magazin Istoric“ din 1969. Vasile Oltean combate și afirmația că tipograful s-a pus, de fapt, la dispoziția luteranilor și calvinilor, care i-ar fi oferit tipografia pentru a promova dogmele altor culte decît cel ortodox. Chiar dacă în etapa 1567-1571 a tipărit și cărți ortodoxe cu influențe calvine, nu acesta a fost scopul venirii lui Coresi la Brașov cu întreaga familie. Tipograful a fost „preocupat de puritatea ortodoxă a cărților românești ieșite din atelierul său“. Pe de altă parte tipografia din Târgoviște se învechise, iar Brașovul îi oferea o tipografie modernă și hîrtie din belșug produsă de moara locală (înființată în 1546). Deci trebuie luat în calcul și un factor economic care a contribuit la stabilirea lui Coresi la Brașov. Conform unor surse, Coresi a lucrat în tipografia judelui Brașovului, Hans Benkner, pe cheltuiala căruia a realizat șirul tipăriturilor românești. Dar Vasile Oltean demonstrează c㠄există o bogată documentație care atestă calitatea de patron al tiparului său“. Este vorba de un proces a cărui sentință spunea: „Coresi să păstreze presa“.

Două mistere: numele complet și mormîntul

Despre viața personală a Diaconului Coresi se cunosc detalii sumare. Nu știm care era prenumele lui. Sau numele, deoarece Nicolaescu susține că binecunoscutul Coresi ar fi numele mic. În unele surse se spune că îl chema Gheorghe Coresi. S-a căsătorit de tînăr cu Diica Jeleaza din Miroslăvești cu care a avut
trei fii: Coresi Logofătul (n. 1527), Drăgan (1530) și Șerban (1533). Se presupune că Diaconul Coresi a murit în 1583, data ultimei tipărituri, „Evangheliarul“. Nu se știe unde este înmormîntat, dar se crede că, dacă a murit la Brașov, aici ar trebui să fie și mormîntul. Nu avem decît un monument dedicat acestui mare tipograf, în curtea Bisericii „Sfîntul Nicolae“, unde se află și o replică modernă a tiparniței lui. Coresi a tipărit cele dintîi cărți de circulație în limba română. Sutele de exemplare ieșite de sub teascul lui Coresi sînt răspîndite în întreaga lume, în biblioteci și institute de cercetare, fiind apreciate ca opere de importanță capitală în istoria tipografiei mondiale. Doar cîteva din cele 39 de titluri pot fi admirate în Brașov: „Cazania a II-a“ („Cartea românească cu învățătură“), „Psaltirea“, „Sbornicul“, „Octoihul“ și altele. Ne lipsește „Tetraevanghelul“ (1561), despre care multă vreme s-a crezut că a fost prima carte în limba română a lui Coresi. De ce este important „Tetraevanghelul“ ieșit din tiparnița de la Brașov? Pentru că pînă atunci, Evangheliile circulau doar în limba slavă, iar noua tipăritură s-a făcut cu ajutorul preoților Iane și Mihai de la Biserica „Sf. Nicolae“ din Șchei, care au tradus textele sfinte în limba română.

„Tetraevanghelul“, cartea cărților românești

Vechile manuscrise ale „Tetraevanghelului“ erau copiate și circulau cu mare greutate. Coresi a extras, a corectat și a adăugat din limba vie a românilor de pretutindeni, făcînd textul de înțeles pentru tot poporul de credincioși. Coresi a contribuit astfel la răspîndirea limbii române, a formei ei literare, dar și a limbii liturgice românești. „Tetraevanghelul“ precizează în epilog că a fost tipărit „să fie popilor rumânești, să înțeleagă să învețe rumânii cine-s creștini“. Coresi a folosit tehnica xilogravurii, adică a sculptat fiecare literă în lemn. A lucrat la carte timp de opt luni, între 3 mai 1560 și 30 ianuarie 1561. Are 249 de file, grupate în 32 de caiete, format 30x18,5 cm, 24 rînduri pe pagină, pe hîrtie brașoveană fără filigran. Frontispiciul are dimensiunile 142x78 mm. Și, ce e mai important, deși grafia este chirilică, limba este română. Abia peste 301 ani, în vremea lui Cuza, se va trece la alfabetul latin. La tipărirea cărții, Coresi a lucrat împreună cu Tudor Diacul din Șchei. Cu toate că munca a fost colosală, „Tetraevanghelul“ nu a avut prea multă căutare în Țara Românească sau Moldova, unde tradiția limbii slavone era înrădăcinată. A început, însă, să fie copiat după 15 ani, de Radu Gramaticul, și răspîndit în biserici și școli. Se cunosc la ora actuală doar 10 exemplare, după cum spune Vasile Oltean, aflate în biblioteci și muzee din țară și din lume. Un „Tetraevanghel“ aparține familiei Stinghe din Șchei.

Primul „român“

Diaconul Coresi a învățat arta tipografică de la Dimitrie Liubavici, dar și-a întrecut maestrul. Și-a conturat un stil personal: format mare al cărților, litera uncială, dreaptă, groasă, neagră, nestilizată, legătura din scoarțe de lemn, îmbrăcate în piele de culoare maro și cu un desen geometric imprimat. La rîndul lui, primul mare tipograf în slujba limbii române a școlit zeci de ucenici, care s-au răspîndit în alte centre românești, tipărind pe cont propriu la Bistrița, Orăștie, București, Câmpulung, Govora, Mănăstirea Dealu, Iași, Snagov. Dintre acești ucenici, cea mai valoroasă activitate tipografică a desfășurat Șerban Coresi, fiul tipografului, care, împreună cu alt ucenic, diacul Marien, a tipărit „Palia de la Orăștie“ (1582). Această scriere are o importanță capitală pentru români, pentru că, încă din prima pagină, pomenește expresia „frați români“. Astfel, pentru prima oară în istorie, termenul „rumân“ folosit pînă atunci este înlocuit cu „român“. „Palia“, prima tipărire a Vechiului Testament în limba română, a fost scrisă pentru a fi de folos „voo frați Românilor“. Cel care a avut inițiativa introducerii cuvîntului „român“ în tipărituri se semneaz㠄eu Șerban diiacu, meșterul mare a tiparelor“. El a lucrat la carte la 20 de ani dup㠄Tetraevanghelul“ în românește al tatălui său, tot opt luni, în perioada 14 noiembrie 1581-14 iulie 1582.

O tipografie pentru o singură carte

„Palia“, text de referință în istoria cărții și a tiparului, este singura tipăritură apărută la Orăștie în secolul XVI, fiind un valoros text de epocă. Totuși, cercetătorii se întreabă de ce Șerban Coresi a ajuns tocmai la Orăștie, fie și pentru puțin timp, și de ce a înființat un atelier tipografic pentru o singură carte? Se pare că Șerban a plecat din Brașov acolo unde i s-au pus la dispoziție cele necesare meseriei de tipograf. Cheltuielile de tipărire au fost suportate de către nobilul maghiar reformat Ferenc Geszti din Deva. Filologii au susținut că Palia ar fi fost o traducere a unei ediții medievale a Vulgatei, Biblia multiplicată în limba latină. Alții cred că traducerea a fost bazată pe Pentateuhul din 1551 tipărit la Cluj de marele cărturar ardelean Gaspar Heltai. Iar traducătoru ar fi fost episcopul ardelean Mihai Tordași. Este precizat că tălmăcirea s-a făcut „den limbă jidovească și grecească și sîrbească“. În realitate, mai mulți dascăli și preoți români au contribuit la definitivarea textului. P.P. Panaitescu afirma c㠄Palia“ e rodul unei „opere conștiente de cultură românească“. Salutar e că Șerban Coresi a avut inițiativa unei prefațe în care cuvîntul „român“ să fie scris așa cum circula deja în popor. Volumul are 164 de file și e imprimat pe hîrtie de fabricație sibiană. Din „Palia“ de la 1582 s-au păstrat patru exemplare la Biblioteca Academiei din București și unul la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia. Toate sînt incomplete, cel al Bibliotecii Universității din Budapesta este cel mai bine păstrat. Primul care a menționat însemnătatea acestei tipărituri a fost brașoveanul Radu Tempea, în 1707, în prefața „Gramaticii românești“.

Cei doi Coresi, titanii tiparului în limba română

Viața și activitatea lui Șerban Coresi au fost legate de Brașov, unde a ucenicit în atelierul tatălui său și unde a tipărit singur „Liturghierul slavonesc“ (1588), fiindcă dup㠄Palia“, s-a întors acasă, la Brașov și a continuat să folosească în tipărituri cuvîntul „român“. Practic la Orăștie a stat doar un an cît a pus pe picioare tiparnița și a scos cartea. A colaborat cu preotul șcheian Mihai, numele acestuia ținînd să-l menționeze în „Liturghier“: „isprăvitoriul Popa Mihail, din aceeași cetate brașovenească“. În epilog, se semneaz㠄fiul diaconului Coresi“. Se pare că, din cartea de 105 pagini, s-a păstrat un singur exemplar, la Biblioteca arhidiecesană din Blaj. Din păcate, nici despre fiul Diaconului Coresi nu se cunosc prea multe amănunte. Se presupune că a murit curînd după această ultimă carte, în 1588. „Palia“ rămîne ultima din seria tipăriturilor românești din Ardeal pentru mai bine de jumătate de secol. Tiparul va renaște dincoace de Carpați, în timpul domniilor lui Matei Basarab și Vasile Lupu. Diaconul Coresi și fiul său Șerban, doi tipografi a căror operă este net superioară predecesorilor din breaslă, rămîn în istorie pentru contribuțiile la cizelarea și înnoirea limbii, îndreptarea ortografiei, îmbinarea cuvintelor din Ardeal cu cele din Muntenia, grai care s-a impus ca bază a limbii literare a poporului nostru. Acest lucru n-ar fi fost posibil fără Prima Școală Românească din Șchei, spațiu în care cărțile își găseau cei mai însetați cititori. Filologul Ion Gheție spunea și el c㠄în Țările Române, unificarea limbii a fost mult ușurată de tipăriturile lui Coresi. Unificarea limbii a început fără nicio constrîngere din partea autorităților, în vreme ce în Franța dialectul din Ile de France se impunea prin ordonanță regală“. Cărțile coresiene născute la Brașov au înscris în cultura română, după aprecierea lui Lucian Blaga, „întîiul mare poem al unui neam“.
„Den mila lu’ Dumnezeu, eu, diaconul Coresi, deac-am văzut că mai toate limbile au cuvîntul lu’ Dumnezeu în limba lor, numai noi rumânii n-avem“
„Tetraevanghelul“
„În sfînta besearecă mai bine e a grăi cinci cuvinte cu înțeles decît 10 mie de cuvinte neînțelease în limbă striină. “ Diaconul Coresi
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:



Articole la Reportaj

Argumentul cercetătorilor


Coronavirusul nu a scăpat din laborator

Cele mai mari epidemii din istorie


10 pandemii care au schimbat istoria

Gripa din 1918, cronica unui dezastru uitat


Cea mai devastatoare epidemie din istoria umanității




Spatiu publicitar



Minim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Local


  23 de pacienți au fost externați de la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, după ce au trecut de COVID-19


  Azi 15:27
 • ➤ Local


  Un pompier de la ISU Brașov a fost confirmat cu COVID 19


  Azi 14:18
 • ➤ Local


  Polițist brașovean, confirmat cu coronavirus


  Azi 13:38
 • ➤ Local


  161 de cazuri de infectare confirmate la Brașov


  Azi 13:27
 • ➤ National


  Coronavirus în România: 344 noi cazuri în ultimele 24 de ore, bilanțul urcă la 4.761


  Azi 13:09
 • ➤ Local


  Zonele pietonale aglomerate și cele din jurul spitalelor, dezinfectate de operatorul de salubrizare Comprest cu o frecvență mai mare, în această perioadă


  Azi 11:44
 • ➤ National


  Coronavirus în România. Bilanțul deceselor ajunge la 207!


  Azi 11:15
 • ➤ Prima pagină


  Spital modular CoVID în curtea Spitalului Județean


  Azi 09:24
 • ➤ Eveniment


  ,,Cu lecțiile învățate“


  Ministerul Sănătății a clarificat situația Spitalului din Făgăraș


  Azi 09:17
 • ➤ Eveniment


  Tensiuni greu de stins în comunitatea rromă de la Teliu


  Azi 09:14
 • ➤ Eveniment


  Membrii Consiliului de Administrație al RATBV SA renunță la indemnizațiile lunare în această perioadă


  Azi 09:12
 • ➤ Eveniment


  Compania Apa a dezinfectat străzile din Schei


  Azi 09:11
 • ➤ Actualitate


  Drumurile naționale DN10 și DN11 au intrat în reparații


  Azi 09:07
 • ➤ Actualitate


  Antreprenorii pot amâna plata utilităților și chiriilor cu ajutorul certificatului de situație de urgență


  Azi 09:02
 • ➤ Actualitate


  Uriașul avion Antonov a aterizat la București cu tone de produse medicale


  Azi 08:57
 • ➤ Life


  „Toată ziua suntem lipiți“


  Lidia Buble și Răzvan ar putea ieși din izolare cu un „bublișor“


  Azi 08:54
 • ➤ Life


  Majda, lângă fetița ei la aniversare


  Azi 08:51
 • ➤ Life


  Randi lansează piesa „Suflete în carantină”


  Azi 08:49
 • ➤ Cititori


  Care este efectul psihologic al distanțării sociale?


  Azi 08:47
 • ➤ Cititori


  E bine să știți


  Despre uleiul de măsline


  Azi 08:43
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  Azi 08:42
 • ➤ Sport


  Florentino Perez nu-l vrea pe Ronaldo


  Azi 08:38
 • ➤ Sport


  Rustu a câștigat lupta cu Coronavirusul


  Azi 08:36
 • ➤ Sport


  Jurnal de cantonament


  Pandemia i-a dat planurile peste cap lui Silviu Lung Jr


  Azi 08:31
 • ➤ Sport


  Viața bate filmul


  Mircea Suciu face bani pentru fotbal din servicii funerare


  Azi 08:22
 • ➤ Opinii


  Punctul critic


  Vacanță în vacanță


  Azi 08:13
 • ➤ Local


  În câteva zile se va rezolva problema medicamentului Euthyrox


  07.04.2020
 • ➤ Local


  Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, la Brașov: „Încă nu am atins acel vârf al pandemiei”


  07.04.2020
 • ➤ National


  BOR: Slujbele de Florii și Înviere, fără credincioși în biserici. La miezul nopții aprindem lumânarea din casă


  07.04.2020
 • ➤ Cititori


  Trei tactici de marketing online pe care le poți aplica în perioada Coronavirus


  07.04.2020
 • ➤ National


  13 noi decese din cauza coronavirusului. Bilanțul urcă la 197


  07.04.2020
 • ➤ Cititori


  Te plictisești acasă? Sculptează-ți corpul cu bicicleta eliptică!


  07.04.2020
 • ➤ Cititori


  Încă nu știi dacă aștepți o fetiță sau un băiețel? Iată 5 modele de haine pentru bebeluși în culori neutre


  07.04.2020
 • ➤ Local


  Ministrul Sănătății se află la Brașov


  07.04.2020
 • ➤ National


  Încă 2 decese din cauza COVID-19! Bilanțul morților ajunge la 184


  07.04.2020
 • ➤ National


  Ministrul Educației: Probele scrise la Evaluarea Națională și Bac ar putea fi organizate în luna iulie. Programa nu va cuprinde materia din semestrul al doilea


  07.04.2020
 • ➤ Local


  Oameni pentru oameni


  Dacia Plant donează gel igienizant pentru patru mari spitale din Brașov


  07.04.2020
 • ➤ Local


  156 de cazuri COVID 19 confirmate la Brașov. Locul 7 pe țară.


  07.04.2020
 • ➤ Eveniment


  FIN-ECO SA ia măsuri pentru a-și proteja angajații și pentru a asigura continuitatea serviciilor de depozitare a deșeurilor


  07.04.2020
 • ➤ National


  Coronavirus în România, 7 aprilie 2020. Încă 6 decese. Bilanțul morților a ajuns la 182


  07.04.2020
 • ➤ Prima pagină


  Brașovul va purta mască. Dacă are


  07.04.2020
 • ➤ Eveniment


  Zece cadre medicale de la Spitalul Municipal Codlea sunt în autoizolare


  07.04.2020
 • ➤ Eveniment


  Cele 22 de proiecte eligibile rămase în cursa pentru bugetarea participativă pot fi votate până la 17 aprilie


  07.04.2020
 • ➤ Eveniment


  Izolarea provoacă tensiuni în comunitățile de rromi din Tărlungeni și Teliu


  07.04.2020
 • ➤ Actualitate


  Nu am ajuns la vârf


  Starea de urgență se prelungește cu o lună


  07.04.2020
 • ➤ Actualitate


  Echipamentele medicale vor putea fi cumpărate cu fonduri europene


  07.04.2020
 • ➤ Doctor


  De unde ne luăm vitaminele în perioada autoizolării din cauza coronavirusului


  07.04.2020
 • ➤ Doctor


  Alungați gândurile rele


  Cum să te ferești de depresie în autoizolare


  07.04.2020
 • ➤ Doctor


  Unghiile lungi, un pericol de răspândire a coronavirusului


  07.04.2020
 • ➤ Doctor


  Ce trebuie să faci pentru a avea plămâni puternici


  07.04.2020
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior

  Amprente urbane


  Cele mai frumoase ziduri pictate ale orașului

  Articolul următor

  Primele OZN-uri


  Brașoveanul care a inventat nave secrete

  Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
  | | |
  © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 83.404 milisecunde, încărcat în milisecunde