Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Reportaj
Publicitate

Mesaj pentru urmași


Misterul globului de aur din Șchei

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: Camelia Onciu, 27.02.2009
• În globul celei mai înalte turle a Bisericii Sfîntul Nicolae e închis un document vechi de 267 de ani
• Deși scrisoarea se adreseaz㠄iubiților noștri nepoți și strănepoți“, nimeni n-o poate citi, fiindcă nimeni nu poate ajunge la ea

Biserica Sfîntul Nicolae din Șchei nu e numai leagănul primei școli în limba română, nu e doar un străvechi lăcaș de cult al Brașovului și nu e doar polul spiritual în jurul căruia au supraviețuit locuitorii din Șchei de-a lungul secolelor. Se pare că edificiul are și taine, unele dintre ele greu de deslușit. În turla cea mai înaltă a sfintei biserici, la baza crucii mari, stă așezat un glob de aur. Mulți ar crede că e doar un obiect de decor, subscris unui stil arhitectonic anume. Dar e mai mult de atît. Monitorul Expres a aflat că în acel misterios glob sînt depozitate documente vechi, lăsate spre știința generațiilor viitoare. Ca un fel de mesaj pentru urmași. Nu știe nimeni ce conțin exact acele hrisoave, cu toate că, în trei secole, de două ori au fost scoase la lumină. Secretul lor a rămas pecetluit și se pare că va rămîne așa multă vreme. Doar la o nouă renovare a bisericii s-ar putea ajunge la manuscrise. Pînă atunci, globul de aur găzduiește, mai departe, cel mai mare mister al Șcheiului.

Descoperit și tăinuit din nou

Nu este o legendă, documentul, despre care doar cîțiva oameni au auzit, există. Preotul Vasile Oltean, directorul Primei Școli Românești confirmă că globul de aur al celui mai mare turn adăpostește un manuscris de maximă importanță pentru Brașov și pentru tot neamul românesc. Iată cum a ajuns acolo. „Documentul a fost redactat în 1742 de către Radu Tempea, cronicarul care a scris istoria Bisericii Sfîntul Nicolae din Șchei. Pe atunci, era doar diacon. El a așezat în glob hrisovul împreună cu Dumitru Dascălul, care era, de fapt, Dumitru Duma, din familia Dumeștilor, și de la care ne-au rămas multe scrieri valoroase“, explică Vasile Oltean. În 1887, biserica a fost renovată. Cu acest prilej, muncitorii au ajuns în turn și, la îndemnul preotului de atunci, au deschis globul. Misteriosul zapis a fost citit și copiat. A treia oară, cînd a avut loc o nouă renovare, la 1946, preotul Candid Mușlea a deschis din nou documentul, iar Ioan Emiliu Prodanu a redactat un proces-verbal despre ce s-a descoperit. Monitorul Expres a ajuns în posesia acestuia. Dar manuscrisul care a înfruntat veacurile a fost așezat la locul lui, în glob și, așa cum spune Vasile Oltean, nimeni nu știe exact ce conține.

Tezaurul ascuns de comuniști

„Pînă în 1965, ușa care duce la turn era zidită. În spatele ei am descoperit un tezaur inegalabil: 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente, sute de tablouri, toate manuscrisele lui Andrei Șaguna. Aici am găsit și această dare de seamă din 1946, încadrată la obiecte necatalogate. Am descoperit și un manuscris vechi din secolul XI, ceea ce ar schimba total istoria noastră. Primul secol francez este secolul XIII, noi existam cu 200 de ani în urma lor. Asta e valabil și pentru cei care cred că nu eram pe aceste meleaguri“, spune Vasile Oltean. De ce au fost ferecate aceste vestigii ale istoriei? Pentru că erau legate de biserică, pentru că vorbeau cu năduf de ocupația maghiară. Au fost salvate de preoții de la Biserica Sfîntul Nicolae, „comuniștii le-ar fi ars“. Documentul care pomenește de misteriosul hrisov din globul de aur are 11 pagini și a fost redactat la 8 septembrie 1887. Dar n-a fost singurul. Căci autorul scrie „Alt înscris mai pe larg am pus noi în turnul cel mare al bisericii“. În afară de procesul-verbal semnat de Ioan Emiliu Prodanu, preotul Mușlea a realizat și traducere din chirilică a documentului original din turnul cel mare. Dar numai el a știut ce a scris în el.

„Originalul nu l-a văzut nimeni“

Așadar, manuscrisul pe care îl face astăzi public Vasile Oltean nu este cel din globul de aur al turlei mari. Dar face referire la el. Este cel mai nou proces-verbal despre acel tainic document. A fost plasat în globul unei turle secundare, în care, după cum se observă, de asemenea există lucruri importante puse la păstrat, la care nu ajunge nimeni. „Acum 20 de ani, am găsit și traducerea din chirilică de la 1887. Dar nu vă pot îngădui să-l publicați încă. Pot să vă spun doar că este un document despre istoria brașovenilor din Șchei. Ca stil și vocabular, e diferită de varianta din 1946. Originalul nu l-a văzut nimeni“, mărturisește păstrătorul tainelor bisericii. Documentul de acum 60 de ani, relatînd cele întîmplate la deschiderea anterioară a valorosului hrisov, precizează că toate turnurile au fost reparate la 1887, de către „totalitatea creștinilor majoreni“. „Cînd au luat crucile și globurile cele vechi jos, au aflat în globul acesta, din care scoateți Domniile Voastre acestu înscrisu, numai o iconiță mică pe care se mai puteau citi numai următoarele cuvinte: «Pususau această icono în turlă în anul 1742 sept. 1.»“. Lîngă această veche icoană, stă din 1887 încoace și documentul pe care vi-l prezentăm.

Prima istorie a românilor

„Cătră iubiții noștri nepoți și strănepoți“. Așa și-au început strămoșii noștri mesajul pe care au vrut să-l aflăm și care este, de fapt, o istorie a românilor de la 1848 pînă în 1887. „E o mărturie autentică a veacului XIX. Încă nu se scrisese o istorie globală, ci numai cronici private, de familii sau voievozi. Pornind de la particular la general, manuscrisul poate fi considerat prima încercare de istorie a românilor. Era perioada absolutismului austro-ungar, dacă preoții ar fi făcut public acest document, ar fi fost împușcați“, precizează Vasile Oltean. Într-adevăr, cei ce au scris acest mesaj de istorie a Șcheilor au folosit temeni duri la adresa ocupației străine. „Brașovu-Brasso-Cronstadt-Corona se ține astăzi de Ardeal sau Transilvania, iară aceasta e unită cu Ungaria. În toată Ungaria dimpreună cu Transilvania sînt aproape trei milioane de Români“, se spune în document. Contemporani revoluției pașoptiste, autorii hrisovului încep să povestească istoria românilor din acest moment pentru c㠄viața noastră politică națională se începe cu deosebire la anul 1848. În acest an al mîntuirii popoarelor din întreaga Europă, dîndu-se impuls din Francia, s-au proclamat drepturile omenești: libertate, egalitate și frățietate“.

Sub ocupația austro-ungară

La adunarea din „Cîmpul Libertății“ de la Blaj, au fost, după spusele cronicarului brașovean, 40.000 de români, printre care și brașovenii: protopopul Ioan Petricu și Ioan M. Burbea. După proclamarea libertății, „s-a încins un sîngeros războiu civil între Unguri și Români. Ungurii s-au luptat contra Împăratului Austriei, carele era și regele Ungariei, noi Românii am ținut cu împăratul. Ne-am luptat vitejește. Revoluțiunea a durat doi ani“. După război, românii au ajuns să fie numiți printre dregători, au primit unele înlesniri, „am început a ne ridica școli, astfel că azi fiecare comună unde se află români își are și școala sa românească“. Dar a venit un nou război, în 1866, cu Prusia, cînd „armatele noastre au fost bătute“. Soarta românilor s-a schimbat. „Ungurii au început să-și ridice capul. Din Monarhia Austriei, s-a făcut Monarhia Austro-Ungaria, cu formă dualistică, adecă Ungurii au căpătat dietă proprie, ministeriu propriu, iar Transilvania au unit-o fără voia Românilor cu Ungaria. Din acest an au început suferințele pentru noi“. Autorii, care au trăit pe pielea lor acele vremuri, se plîngeau c㠄politicește, avem drepturi naționale pe hîrtie, dară în faptă, stăpînitorii, adecă Maghiarii, nu ne lasă să le folosim, fiindcă tendința lor este de a maghiariza toate popoarele din țară“.

„Atunci, Rușii au chemat pe Români într-ajutor “

Contra asupririi maghiare de atunci, românii se luptau „cu toate armele iertate fără a despera, și iubirea către limbă și națiune devine tot mai mare“. Alinare găseau în „biserica noastră greco-orientală de la 1866“. Tot biserica susținea și învățămîntul și astfel „școalele noastre în întreaga mitropolie stau binișor“. Mitropolit era Miron Românul, născut în Ungaria, episcop al Aradului era Ioan Mețianu, născut la Zărnești, iar episcop al Caransebeșului era brașoveanul Ioan Popazu. Documentul mai vorbește despre Andrei Baron de Șaguna, numit de români Marele Andrei. „El era de viță Cuțovlah, adecă Român din Macedonia, astăzi provincie turcească. Șaguna era bărbat mare, înțeleg politic mare, și avea multă influință la curtea Împăratului Francis Iosif I-ul“. Relatînd împrejurările în care s-a desfășurat Războiul de Independență, autorii notează: „Atunci, Rușii au chemat pe Români într-ajutor fără condițiune. Românii au trecut și ei Dunărea și au luptat cu atîta vitejie încît i-au admirat nu numai Rușii și Turcii, ci întreaga Europă“. În urma acestui război, România s-a declarat regat, sub Carol I de Hohenzollern. Faptele românilor din regat au avut „influență bună și asupra noastră, a Românilor din Ungaria și Austria“.

Un fel de recensămînt

Un capitol special este dedicat situației românilor din Brașov, apreciați la 10.000 de credincioși „de legea greco-orientală“. Foarte prețioase sînt și datele demografice. Populația Brașovului mai număra încă 20.000 de locuitori, din care 6.000 erau unguri, iar 8.000, sași. „Ceilalți sînt de diverse neamuri, fără aspirațiuni de a forma corpuri naționale. Ovrei sînt, dar nu prea mulți ca în alte locuri“. Deși nu foarte numeroși, sașii conduceau treburile administrative ale cetății și „majoritatea averii este în mîna lor“. Dar numai la oraș. „De la comună încolo însă sînt și ei călcați în picioare de Unguri, ca și noi“. Sașii erau considerați cu „mai multă inteligență și popor mai disciplinat decît noi“. Asupriți de maghiari erau și sașii și românii, ceea ce a apropiat cele două etnii, dar „fără să se fi putut deștepta între noi și Sași frăția adevărată“. Românii aveau în Brașov cinci biserici: Pe Tocile, în Prund, în Brașovuvechiu, Stupini și Dîrste. „Capela se află la mormintele românești de sub Tîmpa“. Adresîndu-se urmașilor, strămoșii noștri ne avertizează că e posibil să n-o mai găsim deoarece „comuna politică își bate capul să facă un cimiteriu comun pentru toate confesiunile“.

„Viță de get-beget trocar“

Parohia din Cetatea Brașovului și Biserica Sfîntul Nicolae erau proprietarele școlilor românești din Groaveri: un gimnaziu cu 8 clase, o școală reală cu 4 clase, o școală comercială cu 3 clase, o școală de băieți cu 6 clase și o școală de fete cu 5 clase. Aici, 35 de profesori îi învățau carte pe cei 1.000 de elevi. Biserica Sfîntul Nicolae avea 3.800 de enoriași și o avere de aproape un milion de floreni austrieci. Preoți parohi erau Ioan Petricu, de 71 de ani, și Vasile Voina, în vîrstă de 30 de ani, „viță de get-beget trocar, însă fiind om înțelept, studiat la Universitatea din Viena, nu se supără numirea de Trocar“. Președintele comitetului bisericesc nu făcea parte din cler. David Almășanu avea 70 de ani, fusese profesor, luptase prin războaie și făcuse chiar ani de temniță. „Noi îi zicem «Tata Almășanu» și-l iubim ca pe un părinte. Cît e de bătrîn, cînd citește cîte un pasagiu mai vioiu din Cicero, Liviu, Virgil, Horațiu, pare că întinerește Dumnezeu să-l mai țină, dar nu pînă cînd veți ceti Dvoastră această scrisoare“.

Un mesaj pentru brașovenii altor secole

Scrisoarea care ne este adresată nouă, generațiilor viitoare, se încheie cu enumerarea „maeștrilor“ care au contribuit la restaurarea sfîntului lăcaș românesc, aproape toți sași și unguri: aurarul Ludwig Goldschmidt, fierarul Gustav Bieltz, tinichigiii Dick și Gross, zidarul Lazăr Andraș, lemnarul Friedrich Sahnen și măsarul (tîmplarul) Vasile Popovici. „Așadară s-a putut găsi și un meseriaș român. Măsarul nostru e cel mai vestit dintre toți măsarii din Brașov, fără osebire de naționalitate“. Vă veți întreba dacă această scrisoare veche de 122 de ani, copiată în caractere latine la 1946, ascunde într-adevăr un mister. Nu. Chiar dacă o citim pentru prima oară, ea este doar o mărturie istorică, plină de detalii prețioase. Existența, autenticitatea și conținutul sînt elucidate. Pe cînd documentul din globul de aur, pomenit în scrisoare, rămîne un subiect tabu. „Mai multe înscrisuri am găsit în globul turnului celui mai înalt. Să știți că toate acestea le-am așezat în Arhiva Bisericii sub no. 230/1887“. Deci, legendarul hrisov secret, despre care se spune că ar fi fost scrijelit pe foiță de aur, există. „E și acum în glob. Doar la restaurare să ajungem la el. Eu am încercat să mă urc acum cîțiva ani, n-am reușit, mi s-a făcut rău“, mărturisește Vasile Oltean. Se mai spune că, de fapt, un om de rînd nici nu are voie să afle ce scrie în document. Dacă vreodată hrisovul își va dezvălui tainele, nu știm. Pînă atunci, deși este la vedere, rămîne păzit cu strășnicie. Nu de forțe armate, sisteme de alarmă sofisticate, blesteme sau capcane. Ci, pur și simplu, de înțelepciunea înaintașilor noștri care au așezat misteriosul înscris la o înălțime care rivalizează cu muntele Tîmpa.

„Românilor din Șchei la ziceau Trocari, fiindcă mulți dintre locuitori făceau găitani pe troci, acum vreo 50 de ani. Ei se supără de această numire, dar aceasta se întîmplă din neștiință, căci numirea e tocmai așa de onorifică ca și cînd ai zice măsarului că e măsar fiindcă face mese. Deosebirea este că măsarului i s-a dat numirea dela obiectul ce-l prepară, pe cînd Trocarului dela obiectul cu care prepară.“

Catedrala românilor din Șchei

• Socotită pe bună dreptate catedrala românilor din Țara Bîrsei, Biserica Sfîntul Nicolae din Șcheii Brașovului își are originile în anul 1292, cînd s-a ridicat o cruce de lemn cu șindrilă. În 1495, s-a început construcția bisericii de piatră, sub Aron Vodă. Se pare că de atunci datează și globul de aur. A treia construcție a pornit-o Neagoe Basarab, tot în piatră, cu un plan asemănător precedentei. Cronicile acestui lăcaș de cult încep cu cea a protopopului Vasile (1628) și Radu Tempea II (1741). Sub egida bisericii s-a înființat prima școala românească la 1495, iar la 1597 a fost ridicată școala nouă, de piatră. În 1760, i s-a adăugat un etaj. Începînd cu 1559, limba de predare în această școală a fost româna. Aici s-au tipărit primele cărți de circulație în limba română, prin diaconul Coresi, s-a scris prima gramatică românească (Dimitrie Eustatievici -1757) și s-au tradus primele cărți populare. Biserica deține o impresionantă bibliotecă și o arhivă de hrisoave și cărți domnești, mii de acte, zapise, registre și scrisori care constituie un tezaur pentru istoria și cultura neamului românesc.


Fruntașii orașului


• Hrisovul din 1887 este un izvor de prețioase informații cu privire la societatea brașoveană de atunci. Iată care erau oamenii de vază ai orașului:
- Ioan Lengeru, avocat, „om zelos și plin de energie“
- Lazăr Nastasi, profesor la gimnaziu
- G. Belisimus, directorul școlii primare
- I. Săniuță, secretar al Comitetului Parohial și al Eforiei Școalelor, „om tare acurat“
- Teodor Nicolau, neguțător
- Ioan Manole, comersant, bătrîn de 90 de ani
- Andrei Lupan, „cel mai de frunte măcelar român și tare priceput pomolog“
- I. Burbea, Iacov Grindu, Radu Neguș, cojocari
- I. Prișcu, G. Navrea junior, Nicolae N. Ghinincea, măcelari
- G. Petroviciu, I. I. Bobancu, croitori
- Radu Burbea, I. Moroianu, economi de vite și de cîmp
- I. Bobancu, D. Lupan, D. Muntean, G. Măzgăreanu junior, Anton Purcărea, Radu Panțu, D. Sibianu, mici comercianți
- N. Ghighiniță, I. Popescu, neguțători de pește
- Dumitru I. Pascu, cel mai renumit brînzar din Brașov, „om sincer, spune verde omului în față, cîteodată dă cu bîta-n baltă“
- George Ucenescu și G. Birea, cîntăreți în biserică
- Nicolae Rusu, clopotar
- Ioan Petricu, Vasile Voina, preoți parohi, aveau în Brașov cinci biserici: Pe Tocile, în Prund, în Brașovuvechiu, Stupini și Dîrste.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:Articole la Reportaj

„Asaltul Cetățuii“, la Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică


Istoria a reînviat în centrul Brașovului
Spatiu publicitarMinim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Local


  Ronan Keating, primul pasager pe aeroportul Brașov


  24.08.2019
 • ➤ Economic


  Eugen Teodorovici le-a cerut PSD-iștilor să îi aplaude în picioare pe cei un milion de bugetari


  24.08.2019
 • ➤ Local


  Un șarpe, în raftul cu roșii la Kaufland, în Sfântu Gheorghe


  24.08.2019
 • ➤ Local


  O americancă a avut un accident pe Tâmpa


  24.08.2019
 • ➤ Local


  Cerbul de Aur rămâne fără telespectatori


  24.08.2019
 • ➤ National


  Două asociații ale magistraților îi solicită lui Klaus Iohannis să nu aprobe numirea judecătoarei Dana Gârbovan în funcția de ministru al Justiției


  24.08.2019
 • ➤ Local


  Ana Birchall, dată afară de la Ministerul Justiției pentru că a vrut să desființeze SS. Noul ministru, Dana Gârbovan


  23.08.2019
 • ➤ Local


  Ultima defilare de 23 August din Brașov


  23.08.2019
 • ➤ Cititori


  4 sfaturi care te ajută să faci cele mai potrivite alegeri când vine vorba de haine pentru bebeluși!


  23.08.2019
 • ➤ Prima pagina


  Agresor cu un cuțit în mână, prins de jandarmi seara trecută pe str. 13 Decembrie


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Zgârie nori


  Top 10 cele mai înalte clădiri din lume


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Trenduri


  Ce culori purtăm în toamna asta


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Duel nobil


  Prăjitura „Ducesa”


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Cu un minimum de efort


  Papagalii pot lua decizii economice complexe ca să facă profit


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Mereu regină


  Madonna a dat o petrecere nebună la 61 de ani


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Gyorfi se ține bine alergând în zori


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Nu și-a încheiat socotelile


  Columbeanu i-a intentat proces Monicăi Gabor


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Viața ca un film


  Marea dragoste a lui Vivien Leigh


  23.08.2019
 • ➤ Prima pagina


  Primăria face fețe fețe


  23.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Show în Piața Sfatului


  Vânătorii de Cerb ochesc a doua oară


  23.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Un pas bun pe șantierul Aeroportului Brașov


  23.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Spitalul Județean Brașov va avea un centru de prelevare de organe, din 15 septembrie


  23.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Încă un director din pepiniera PSD


  23.08.2019
 • ➤ National


  Modificări legislative după cazul Caracal


  Ministerul Justiției propune pedepse mai mari pentru răpire


  23.08.2019
 • ➤ National


  Copiii români, hărțuiți în școlile din Marea Britanie


  23.08.2019
 • ➤ National


  Pe cine va pune PSD la Ministerul Educației


  23.08.2019
 • ➤ Week-end


  Unde ieșim


  Invitații de weekend


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Un shooting spectaculos


  Inna arată tot


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Surorile Aziz din România i-au dat gata pe libanezi


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Anda Adam, într-un minuscul costum de baie


  23.08.2019
 • ➤ Life


  Andreea Bălan își selectează nuntașii după look


  23.08.2019
 • ➤ Cititori


  Monitorul Expres răspunde la „întrebarea cititorului“


  Pentru ce tipuri de lucrări NU ai nevoie de autorizație de construire?


  23.08.2019
 • ➤ Cititori


  Este bine să știți


  Leacuri din medicina populară


  23.08.2019
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  23.08.2019
 • ➤ Sport


  Start de sezon în Liga 4 Brașov


  23.08.2019
 • ➤ Sport


  Liga3, ediția 2019-2020


  Programul turului Seriei a 3-a


  23.08.2019
 • ➤ Sport


  Începe Liga a 3-a! ACS SR Brașov și Cetate Râșnov, start dificil


  23.08.2019
 • ➤ Sport


  „Fotbalul este hobby-ul meu“


  ACS SR Brașov, cu Mitroi în frunte


  23.08.2019
 • ➤ Sport


  Surpriză totală în Liga I / Victor Pițurcă este noul manager al Universității Craiova!


  22.08.2019
 • ➤ Local


  Festivalul Pescăresc ,,Delta din Carpați - Doripesco“, la lacul Noua din Brașov


  22.08.2019

 • Ioan Naghi, director tehnic la ACS SR Brașov | Echipa va avea patru antrenori!


  22.08.2019
 • ➤ Prima pagina


  Start pentru Terminalul Aeroportului


  22.08.2019
 • ➤ Eveniment


  La admiterea 2019


  Universitatea Transilvania acordă 30 de burse doctorale


  22.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Show de excepție la herghelia de la Sâmbăta de Jos


  22.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Angajatele de la Protecția Consumatorului nu mai au voie decolteu și fustă mini


  22.08.2019
 • ➤ Actualitate


  Începe ediția 19, din 2019


  „Cerbul de Aur“ este din nou în Piața Sfatului


  22.08.2019
 • ➤ National


  Ce a primit Iohannis de la Donald Trump


  „Make România great again!“


  22.08.2019
 • ➤ Life


  Mereu frumoasă, dar și cu muncă


  Ce este fericirea pentru Catrinel Menghia


  22.08.2019
 • ➤ Life


  Bobby Păunescu a cucerit-o pe sexoasa Alyssa Arce?


  22.08.2019
 • ➤ Life


  Corina Chiriac repetă de zor pentru show-ul de la Cerb


  22.08.2019
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior

  „Italianul să stea în Italia, eu stau aici“


  „Mi piaci Romania!“

  Articolul următor

  Trucuri pentru o salvare sigură


  În tocul ușii sau lîngă pat?

  Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
  | | |
  © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 14.611 milisecunde, încărcat în milisecunde