Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Reportaj
Publicitate

Mesaj pentru urmași


Misterul globului de aur din Șchei

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: Camelia Onciu, 27.02.2009
• În globul celei mai înalte turle a Bisericii Sfîntul Nicolae e închis un document vechi de 267 de ani
• Deși scrisoarea se adreseaz㠄iubiților noștri nepoți și strănepoți“, nimeni n-o poate citi, fiindcă nimeni nu poate ajunge la ea

Biserica Sfîntul Nicolae din Șchei nu e numai leagănul primei școli în limba română, nu e doar un străvechi lăcaș de cult al Brașovului și nu e doar polul spiritual în jurul căruia au supraviețuit locuitorii din Șchei de-a lungul secolelor. Se pare că edificiul are și taine, unele dintre ele greu de deslușit. În turla cea mai înaltă a sfintei biserici, la baza crucii mari, stă așezat un glob de aur. Mulți ar crede că e doar un obiect de decor, subscris unui stil arhitectonic anume. Dar e mai mult de atît. Monitorul Expres a aflat că în acel misterios glob sînt depozitate documente vechi, lăsate spre știința generațiilor viitoare. Ca un fel de mesaj pentru urmași. Nu știe nimeni ce conțin exact acele hrisoave, cu toate că, în trei secole, de două ori au fost scoase la lumină. Secretul lor a rămas pecetluit și se pare că va rămîne așa multă vreme. Doar la o nouă renovare a bisericii s-ar putea ajunge la manuscrise. Pînă atunci, globul de aur găzduiește, mai departe, cel mai mare mister al Șcheiului.

Descoperit și tăinuit din nou

Nu este o legendă, documentul, despre care doar cîțiva oameni au auzit, există. Preotul Vasile Oltean, directorul Primei Școli Românești confirmă că globul de aur al celui mai mare turn adăpostește un manuscris de maximă importanță pentru Brașov și pentru tot neamul românesc. Iată cum a ajuns acolo. „Documentul a fost redactat în 1742 de către Radu Tempea, cronicarul care a scris istoria Bisericii Sfîntul Nicolae din Șchei. Pe atunci, era doar diacon. El a așezat în glob hrisovul împreună cu Dumitru Dascălul, care era, de fapt, Dumitru Duma, din familia Dumeștilor, și de la care ne-au rămas multe scrieri valoroase“, explică Vasile Oltean. În 1887, biserica a fost renovată. Cu acest prilej, muncitorii au ajuns în turn și, la îndemnul preotului de atunci, au deschis globul. Misteriosul zapis a fost citit și copiat. A treia oară, cînd a avut loc o nouă renovare, la 1946, preotul Candid Mușlea a deschis din nou documentul, iar Ioan Emiliu Prodanu a redactat un proces-verbal despre ce s-a descoperit. Monitorul Expres a ajuns în posesia acestuia. Dar manuscrisul care a înfruntat veacurile a fost așezat la locul lui, în glob și, așa cum spune Vasile Oltean, nimeni nu știe exact ce conține.

Tezaurul ascuns de comuniști

„Pînă în 1965, ușa care duce la turn era zidită. În spatele ei am descoperit un tezaur inegalabil: 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente, sute de tablouri, toate manuscrisele lui Andrei Șaguna. Aici am găsit și această dare de seamă din 1946, încadrată la obiecte necatalogate. Am descoperit și un manuscris vechi din secolul XI, ceea ce ar schimba total istoria noastră. Primul secol francez este secolul XIII, noi existam cu 200 de ani în urma lor. Asta e valabil și pentru cei care cred că nu eram pe aceste meleaguri“, spune Vasile Oltean. De ce au fost ferecate aceste vestigii ale istoriei? Pentru că erau legate de biserică, pentru că vorbeau cu năduf de ocupația maghiară. Au fost salvate de preoții de la Biserica Sfîntul Nicolae, „comuniștii le-ar fi ars“. Documentul care pomenește de misteriosul hrisov din globul de aur are 11 pagini și a fost redactat la 8 septembrie 1887. Dar n-a fost singurul. Căci autorul scrie „Alt înscris mai pe larg am pus noi în turnul cel mare al bisericii“. În afară de procesul-verbal semnat de Ioan Emiliu Prodanu, preotul Mușlea a realizat și traducere din chirilică a documentului original din turnul cel mare. Dar numai el a știut ce a scris în el.

„Originalul nu l-a văzut nimeni“

Așadar, manuscrisul pe care îl face astăzi public Vasile Oltean nu este cel din globul de aur al turlei mari. Dar face referire la el. Este cel mai nou proces-verbal despre acel tainic document. A fost plasat în globul unei turle secundare, în care, după cum se observă, de asemenea există lucruri importante puse la păstrat, la care nu ajunge nimeni. „Acum 20 de ani, am găsit și traducerea din chirilică de la 1887. Dar nu vă pot îngădui să-l publicați încă. Pot să vă spun doar că este un document despre istoria brașovenilor din Șchei. Ca stil și vocabular, e diferită de varianta din 1946. Originalul nu l-a văzut nimeni“, mărturisește păstrătorul tainelor bisericii. Documentul de acum 60 de ani, relatînd cele întîmplate la deschiderea anterioară a valorosului hrisov, precizează că toate turnurile au fost reparate la 1887, de către „totalitatea creștinilor majoreni“. „Cînd au luat crucile și globurile cele vechi jos, au aflat în globul acesta, din care scoateți Domniile Voastre acestu înscrisu, numai o iconiță mică pe care se mai puteau citi numai următoarele cuvinte: «Pususau această icono în turlă în anul 1742 sept. 1.»“. Lîngă această veche icoană, stă din 1887 încoace și documentul pe care vi-l prezentăm.

Prima istorie a românilor

„Cătră iubiții noștri nepoți și strănepoți“. Așa și-au început strămoșii noștri mesajul pe care au vrut să-l aflăm și care este, de fapt, o istorie a românilor de la 1848 pînă în 1887. „E o mărturie autentică a veacului XIX. Încă nu se scrisese o istorie globală, ci numai cronici private, de familii sau voievozi. Pornind de la particular la general, manuscrisul poate fi considerat prima încercare de istorie a românilor. Era perioada absolutismului austro-ungar, dacă preoții ar fi făcut public acest document, ar fi fost împușcați“, precizează Vasile Oltean. Într-adevăr, cei ce au scris acest mesaj de istorie a Șcheilor au folosit temeni duri la adresa ocupației străine. „Brașovu-Brasso-Cronstadt-Corona se ține astăzi de Ardeal sau Transilvania, iară aceasta e unită cu Ungaria. În toată Ungaria dimpreună cu Transilvania sînt aproape trei milioane de Români“, se spune în document. Contemporani revoluției pașoptiste, autorii hrisovului încep să povestească istoria românilor din acest moment pentru c㠄viața noastră politică națională se începe cu deosebire la anul 1848. În acest an al mîntuirii popoarelor din întreaga Europă, dîndu-se impuls din Francia, s-au proclamat drepturile omenești: libertate, egalitate și frățietate“.

Sub ocupația austro-ungară

La adunarea din „Cîmpul Libertății“ de la Blaj, au fost, după spusele cronicarului brașovean, 40.000 de români, printre care și brașovenii: protopopul Ioan Petricu și Ioan M. Burbea. După proclamarea libertății, „s-a încins un sîngeros războiu civil între Unguri și Români. Ungurii s-au luptat contra Împăratului Austriei, carele era și regele Ungariei, noi Românii am ținut cu împăratul. Ne-am luptat vitejește. Revoluțiunea a durat doi ani“. După război, românii au ajuns să fie numiți printre dregători, au primit unele înlesniri, „am început a ne ridica școli, astfel că azi fiecare comună unde se află români își are și școala sa românească“. Dar a venit un nou război, în 1866, cu Prusia, cînd „armatele noastre au fost bătute“. Soarta românilor s-a schimbat. „Ungurii au început să-și ridice capul. Din Monarhia Austriei, s-a făcut Monarhia Austro-Ungaria, cu formă dualistică, adecă Ungurii au căpătat dietă proprie, ministeriu propriu, iar Transilvania au unit-o fără voia Românilor cu Ungaria. Din acest an au început suferințele pentru noi“. Autorii, care au trăit pe pielea lor acele vremuri, se plîngeau c㠄politicește, avem drepturi naționale pe hîrtie, dară în faptă, stăpînitorii, adecă Maghiarii, nu ne lasă să le folosim, fiindcă tendința lor este de a maghiariza toate popoarele din țară“.

„Atunci, Rușii au chemat pe Români într-ajutor “

Contra asupririi maghiare de atunci, românii se luptau „cu toate armele iertate fără a despera, și iubirea către limbă și națiune devine tot mai mare“. Alinare găseau în „biserica noastră greco-orientală de la 1866“. Tot biserica susținea și învățămîntul și astfel „școalele noastre în întreaga mitropolie stau binișor“. Mitropolit era Miron Românul, născut în Ungaria, episcop al Aradului era Ioan Mețianu, născut la Zărnești, iar episcop al Caransebeșului era brașoveanul Ioan Popazu. Documentul mai vorbește despre Andrei Baron de Șaguna, numit de români Marele Andrei. „El era de viță Cuțovlah, adecă Român din Macedonia, astăzi provincie turcească. Șaguna era bărbat mare, înțeleg politic mare, și avea multă influință la curtea Împăratului Francis Iosif I-ul“. Relatînd împrejurările în care s-a desfășurat Războiul de Independență, autorii notează: „Atunci, Rușii au chemat pe Români într-ajutor fără condițiune. Românii au trecut și ei Dunărea și au luptat cu atîta vitejie încît i-au admirat nu numai Rușii și Turcii, ci întreaga Europă“. În urma acestui război, România s-a declarat regat, sub Carol I de Hohenzollern. Faptele românilor din regat au avut „influență bună și asupra noastră, a Românilor din Ungaria și Austria“.

Un fel de recensămînt

Un capitol special este dedicat situației românilor din Brașov, apreciați la 10.000 de credincioși „de legea greco-orientală“. Foarte prețioase sînt și datele demografice. Populația Brașovului mai număra încă 20.000 de locuitori, din care 6.000 erau unguri, iar 8.000, sași. „Ceilalți sînt de diverse neamuri, fără aspirațiuni de a forma corpuri naționale. Ovrei sînt, dar nu prea mulți ca în alte locuri“. Deși nu foarte numeroși, sașii conduceau treburile administrative ale cetății și „majoritatea averii este în mîna lor“. Dar numai la oraș. „De la comună încolo însă sînt și ei călcați în picioare de Unguri, ca și noi“. Sașii erau considerați cu „mai multă inteligență și popor mai disciplinat decît noi“. Asupriți de maghiari erau și sașii și românii, ceea ce a apropiat cele două etnii, dar „fără să se fi putut deștepta între noi și Sași frăția adevărată“. Românii aveau în Brașov cinci biserici: Pe Tocile, în Prund, în Brașovuvechiu, Stupini și Dîrste. „Capela se află la mormintele românești de sub Tîmpa“. Adresîndu-se urmașilor, strămoșii noștri ne avertizează că e posibil să n-o mai găsim deoarece „comuna politică își bate capul să facă un cimiteriu comun pentru toate confesiunile“.

„Viță de get-beget trocar“

Parohia din Cetatea Brașovului și Biserica Sfîntul Nicolae erau proprietarele școlilor românești din Groaveri: un gimnaziu cu 8 clase, o școală reală cu 4 clase, o școală comercială cu 3 clase, o școală de băieți cu 6 clase și o școală de fete cu 5 clase. Aici, 35 de profesori îi învățau carte pe cei 1.000 de elevi. Biserica Sfîntul Nicolae avea 3.800 de enoriași și o avere de aproape un milion de floreni austrieci. Preoți parohi erau Ioan Petricu, de 71 de ani, și Vasile Voina, în vîrstă de 30 de ani, „viță de get-beget trocar, însă fiind om înțelept, studiat la Universitatea din Viena, nu se supără numirea de Trocar“. Președintele comitetului bisericesc nu făcea parte din cler. David Almășanu avea 70 de ani, fusese profesor, luptase prin războaie și făcuse chiar ani de temniță. „Noi îi zicem «Tata Almășanu» și-l iubim ca pe un părinte. Cît e de bătrîn, cînd citește cîte un pasagiu mai vioiu din Cicero, Liviu, Virgil, Horațiu, pare că întinerește Dumnezeu să-l mai țină, dar nu pînă cînd veți ceti Dvoastră această scrisoare“.

Un mesaj pentru brașovenii altor secole

Scrisoarea care ne este adresată nouă, generațiilor viitoare, se încheie cu enumerarea „maeștrilor“ care au contribuit la restaurarea sfîntului lăcaș românesc, aproape toți sași și unguri: aurarul Ludwig Goldschmidt, fierarul Gustav Bieltz, tinichigiii Dick și Gross, zidarul Lazăr Andraș, lemnarul Friedrich Sahnen și măsarul (tîmplarul) Vasile Popovici. „Așadară s-a putut găsi și un meseriaș român. Măsarul nostru e cel mai vestit dintre toți măsarii din Brașov, fără osebire de naționalitate“. Vă veți întreba dacă această scrisoare veche de 122 de ani, copiată în caractere latine la 1946, ascunde într-adevăr un mister. Nu. Chiar dacă o citim pentru prima oară, ea este doar o mărturie istorică, plină de detalii prețioase. Existența, autenticitatea și conținutul sînt elucidate. Pe cînd documentul din globul de aur, pomenit în scrisoare, rămîne un subiect tabu. „Mai multe înscrisuri am găsit în globul turnului celui mai înalt. Să știți că toate acestea le-am așezat în Arhiva Bisericii sub no. 230/1887“. Deci, legendarul hrisov secret, despre care se spune că ar fi fost scrijelit pe foiță de aur, există. „E și acum în glob. Doar la restaurare să ajungem la el. Eu am încercat să mă urc acum cîțiva ani, n-am reușit, mi s-a făcut rău“, mărturisește Vasile Oltean. Se mai spune că, de fapt, un om de rînd nici nu are voie să afle ce scrie în document. Dacă vreodată hrisovul își va dezvălui tainele, nu știm. Pînă atunci, deși este la vedere, rămîne păzit cu strășnicie. Nu de forțe armate, sisteme de alarmă sofisticate, blesteme sau capcane. Ci, pur și simplu, de înțelepciunea înaintașilor noștri care au așezat misteriosul înscris la o înălțime care rivalizează cu muntele Tîmpa.

„Românilor din Șchei la ziceau Trocari, fiindcă mulți dintre locuitori făceau găitani pe troci, acum vreo 50 de ani. Ei se supără de această numire, dar aceasta se întîmplă din neștiință, căci numirea e tocmai așa de onorifică ca și cînd ai zice măsarului că e măsar fiindcă face mese. Deosebirea este că măsarului i s-a dat numirea dela obiectul ce-l prepară, pe cînd Trocarului dela obiectul cu care prepară.“

Catedrala românilor din Șchei

• Socotită pe bună dreptate catedrala românilor din Țara Bîrsei, Biserica Sfîntul Nicolae din Șcheii Brașovului își are originile în anul 1292, cînd s-a ridicat o cruce de lemn cu șindrilă. În 1495, s-a început construcția bisericii de piatră, sub Aron Vodă. Se pare că de atunci datează și globul de aur. A treia construcție a pornit-o Neagoe Basarab, tot în piatră, cu un plan asemănător precedentei. Cronicile acestui lăcaș de cult încep cu cea a protopopului Vasile (1628) și Radu Tempea II (1741). Sub egida bisericii s-a înființat prima școala românească la 1495, iar la 1597 a fost ridicată școala nouă, de piatră. În 1760, i s-a adăugat un etaj. Începînd cu 1559, limba de predare în această școală a fost româna. Aici s-au tipărit primele cărți de circulație în limba română, prin diaconul Coresi, s-a scris prima gramatică românească (Dimitrie Eustatievici -1757) și s-au tradus primele cărți populare. Biserica deține o impresionantă bibliotecă și o arhivă de hrisoave și cărți domnești, mii de acte, zapise, registre și scrisori care constituie un tezaur pentru istoria și cultura neamului românesc.


Fruntașii orașului


• Hrisovul din 1887 este un izvor de prețioase informații cu privire la societatea brașoveană de atunci. Iată care erau oamenii de vază ai orașului:
- Ioan Lengeru, avocat, „om zelos și plin de energie“
- Lazăr Nastasi, profesor la gimnaziu
- G. Belisimus, directorul școlii primare
- I. Săniuță, secretar al Comitetului Parohial și al Eforiei Școalelor, „om tare acurat“
- Teodor Nicolau, neguțător
- Ioan Manole, comersant, bătrîn de 90 de ani
- Andrei Lupan, „cel mai de frunte măcelar român și tare priceput pomolog“
- I. Burbea, Iacov Grindu, Radu Neguș, cojocari
- I. Prișcu, G. Navrea junior, Nicolae N. Ghinincea, măcelari
- G. Petroviciu, I. I. Bobancu, croitori
- Radu Burbea, I. Moroianu, economi de vite și de cîmp
- I. Bobancu, D. Lupan, D. Muntean, G. Măzgăreanu junior, Anton Purcărea, Radu Panțu, D. Sibianu, mici comercianți
- N. Ghighiniță, I. Popescu, neguțători de pește
- Dumitru I. Pascu, cel mai renumit brînzar din Brașov, „om sincer, spune verde omului în față, cîteodată dă cu bîta-n baltă“
- George Ucenescu și G. Birea, cîntăreți în biserică
- Nicolae Rusu, clopotar
- Ioan Petricu, Vasile Voina, preoți parohi, aveau în Brașov cinci biserici: Pe Tocile, în Prund, în Brașovuvechiu, Stupini și Dîrste.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:Articole la Reportaj

„Asaltul Cetățuii“, la Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică


Istoria a reînviat în centrul Brașovului
Spatiu publicitarMinim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Sport


  Sepsi OSK - Viitorul 0-0. Viera a fost aproape să-i rupă genunchiul lui Ianis Hagi!


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  Program dat peste cap! Amicalul dintre AFC Hărman și ACS SR Brașov a fost anulat!


  22.02.2019
 • ➤ Local


  Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov suspendă activitatea în semn de protest


  22.02.2019
 • ➤ Local


  Blocaj pe DN 13


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  S-au tras la sorți optimile de finală Europa League /Doar doi români au mai rămas în competiție


  22.02.2019
 • ➤ National


  Alianța „2020 USR PLUS“ și-a lansat la Brașov campania pentru europarlamentare


  22.02.2019
 • ➤ National


  Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș își suspendă activitatea pentru trei zile


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  Cetate Olimpic Râșnov a realizat al șaselea transfer al iernii


  22.02.2019
 • ➤ National


  Parchetul Judecătoriei Constanța și-a suspendat activitatea. Mesaj către ministrul Justiției: Așa ceva nu se mai poate!


  22.02.2019
 • ➤ National


  Magistrații din Cluj suspendă activitățile judiciare


  22.02.2019
 • ➤ National


  Klaus Iohannis sesizează CCR în legătură cu Legea bugetului pe 2019


  22.02.2019
 • ➤ National


  Două cutremure în 3 ore, în Vrancea și Buzău


  22.02.2019
 • ➤ Prima pagina


  Apel fără precedent al Forumului Judecătorilor către magistrații de la toate instanțele și parchetele


  22.02.2019
 • ➤ Local


  JUDECĂTORIA BRAȘOV


  SOMAȚIE


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Vacanță cu gust


  Cele mai bune destinații din lume pentru iubitorii de ceai


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Made in România


  Genți handmade unicat, cusute la o mașină veche de 100 de ani


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Efecte terapeutice neașteptate


  Amestecul-magic: miere, scorțișoară și nuci


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Cel mai bătrân elefant ținut în captivitate a murit la 88 de ani


  22.02.2019
 • ➤ Life


  În pericol de dispariție


  Pangolinii giganți, cele mai traficate animale din întreaga lume


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Povești adevărate


  De pe coperta Vogue a ajuns cerșetoare


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Valentine’s Day-ul uitat al românilor


  Legende și datini de Dragobete


  22.02.2019
 • ➤ Life


  O actriță celebră a fost condamnată la 5 ani de închisoare


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Din culise


  Replica din „Titanic” pe care Leonardo DiCaprio nu a vrut să o spună


  22.02.2019
 • ➤ Prima pagina


  Veniți în stradă să ne apărăm de dictatură!


  22.02.2019
 • ➤ Eveniment


  Numărul locurilor de parcare din Livadă pentru autocare, redus la jumătate


  22.02.2019
 • ➤ Eveniment


  Ministerul Sănătății vrea să multiplice modelul spitalului regional de la Brașov


  22.02.2019
 • ➤ Eveniment


  De la glorie la paragină


  Fostul cinematograf Astra a intrat în șantier


  22.02.2019
 • ➤ Eveniment


  CJ va reabilita podurile și podețele de pe traseele drumurilor modernizate pe fonduri europene


  22.02.2019
 • ➤ Actualitate


  Sărbătoare veselă


  Duminică strigăm „Dragobetele sărută fetele!”


  22.02.2019
 • ➤ Actualitate


  Ansamblu de locuințe, cu blocuri de 10 etaje, pe fosta platformă de la Prefa


  22.02.2019
 • ➤ National


  Aparatul lui Dragnea blochează toare anchetele


  DNA a deschis dosar penal privind cheltuirea subvențiilor primite de PSD


  22.02.2019
 • ➤ National


  Alianța 2020 USR PLUS anunță că se alătură protestului de duminic㠄Nu lăsăm țara pe mâna hoților!“


  22.02.2019
 • ➤ National


  Comisia Europeană reacționează la plângerea penală făcută de Adina Florea lui Frans Timmermans


  22.02.2019
 • ➤ Week-end


  Unde ieșim


  Invitații de weekend


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Decor de 10 milioane de euro


  Mădălina Ghenea, ședință foto pe iahtul socrului


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Pavel Bartoș: „Principala mea calitate e soția mea”


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Gwyneth Paltrow a dat în judecată un bărbat care o acuză de vătămare corporală


  22.02.2019
 • ➤ Life


  Pisica Choupette a „mulțumit“ fanilor pe Instagram pentru mesajele de condoleanțe


  22.02.2019
 • ➤ Arta & Cultura & Media


  Cărturari brașoveni în lupta națională


  Alexandru Ciurcu - de la „apostolatul gazetăresc" la amărăciunea unui exil odios (III)


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  Dylan Flores a fost prezentat oficial la Sepsi


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  Marilena Neagu a semnat prelungirea contractului cu Corona


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  LNHF


  Corona joacă în week-end, în deplasare, cu CSM Galați


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  CSM Satu Mare a făcut instrucție cu Olimpia


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  Final de drum pentru Halep la Dubai


  22.02.2019
 • ➤ Sport


  Derby local la Hărman


  Ultimele teste ale iernii


  22.02.2019
 • ➤ National


  Avocatul Toni Neacșu: Nici nu vă dați seama cât fierbe sistemul judiciar / Guvernul și Coaliția de guvernare vor ieși în genunchi


  21.02.2019
 • ➤ Sport


  Tenis. WTA, Dubai


  Simona Halep s-a oprit în sferturi. Românca, învinsă în trei seturi de Belinda Bencic


  21.02.2019
 • ➤ Sport


  Oficial. Marilena Neagu a semnat un nou contract cu Corona Brașov


  21.02.2019
 • ➤ National


  Tudorel Toader declanșează procedura de numire a unui nou procuror general


  21.02.2019
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior

  „Italianul să stea în Italia, eu stau aici“


  „Mi piaci Romania!“

  Articolul următor

  Trucuri pentru o salvare sigură


  În tocul ușii sau lîngă pat?

  Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
  | | |
  © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 25.883 milisecunde, încărcat în milisecunde