Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Prima pagina
Publicitate

Zodiacul popii


Cel mai vechi zodiac din spațiul românesc a fost scris la Sînpetru, de preotul Ion Românul

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Paginã din „Rujdenița“ popii din Sînpetru
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: Camelia Onciu, 09.10.2015
• „Rujdenița“ face parte din manuscrisul Codex Neagoeanus și prevestește evenimentele politice și starea vremii pînă în anul 2048
Acum 395 de ani, un preot brașovean copia de mînă zeci de pagini dintr-o carte sîrbească, spre folosul celor care n-aveau acces la scrieri tipărite. Nu era o carte bisericească, manuscrisul lui, denumit Codex Neagoeanus, reproducea texte populare, printre care și un zodiac. Astfel, „Rujdenița“ Popii Ion Românul din Sînpetru a fost primul horoscop medieval al românilor și a avut o circulație mai mare decît oricare altă carte a vremii. În cîțiva ani, lucrarea de astrologie a ajuns în tipografii și a fost reeditată, îmbogățită secole de-a rîndul și răspîndită sub numele de „Gromovnic“, pentru folosul oamenilor simpli, curioși de ceea ce le rezervă astrele la naștere. În aceste gromovnice găsim tabele în care se poate citi buletinul meteo pînă în anul 2045. În limbajul arhaic românesc, găsim previziuni legate de destinul fiecăruia, dar și al țării, anii rodnici și cei cu molime și „întîmplările omenești“. Uitat pe nedrept, Codex Neagoeanus al popii din Sînpetru vorbește și despre vremurile de azi. Monitorul Expres vă invită să aruncăm o privire în viitorul prezis în 1620 de cel mai vechi zodiac din spațiul românesc.

Un best-seller medieval

În Biblioteca Academiei Române se păstrează la loc de cinste un manuscris vechi de aproape patru secole, considerat una dintre cele mai vechi scrieri populare din spațiul românesc. Codex Neagoeanus a fost transcris, conform mărturisirii autorului, într-o jumătate de an, între 1619 și 1620 și nu este o operă originală, ci o reproducere a unui text slavon. Copistul este un preot, Ion Românul (Vlahul) din Sînpetru, județul Brașov, a cărui istovitoare muncă avea să devină un best-seller al Evului Mediu Românesc. Manuscrisul a fost descoperit în Blaj. A ajuns la profesorul Ștefan Neagoe care, la rîndul lui, i l-a dat academicianului Ioan Bianu. Surprins de vechimea și însemnătatea acestor file acoperite cu litere chirilice, profesorul Bianu a început o amplă lucrare de cercetare. Tot el este cel care a denumit colecția de texte Codex Neagoeanus, după numele celui care le găsise. Bianu a publicat în 1883, în revista „Columna lui Traian“, fragmente și studii din acest codice. Filologul l-a donat Bibliotecii Academiei Române, în 1910. Manuscrisul reunește trei cărți poporane: „Alicsandria“ (viața lui Alexandru Macedon), „Rujdenița“ (Gromovnic sau Zodiar) și „Floarea Darurilor“ (lucrare aparținînd unui călugăr italian). Codicele mai conține și fragmente dintr-o Pravilă și o colecție de maxime și cugetări, „Albinușa, dulce învățătură“, cu sau fără autor precizat.

Sînpetru de Brașov

Manuscrisul a stîrnit numeroase controverse și semne de întrebare, în special legate de autor. Cu alte cuvinte, cine este acest popă din Sînpetru? Și care Sînpetru, de Brașov sau de Hunedoara? În 1922, istoricul literar Nicolae Cartojan, analizînd particularitățile de limbaj, a conchis că manuscrisul e un melanj de regionalisme din Sud-Vestul Ardealului. Însă, filologul Ioan Bianu i-a demontat teoria și l-a localizat pe popa Ion Românul, tot prin analiză lingvistică, în Brașov, textul avînd „substrat de limbă sud-est transilvăneană“. Și marele istoric Nicolae Iorga era convins că e vorba de Sînpetru de lîngă Brașov. În 1973, lingvistul Ion Gheție a lămurit definitiv despre ce localitate e vorba. El a ajuns la concluzia că Ion Românul își transcrisese textele în Sînpetrul Brașovului și nu al Hunedoarei, așa cum susținuse N. Cartojan, dar avusese la îndemînă texte bănățene. Identitatea copistului a stîrnit polemici tocmai pentru că popa Ion Românul, deși și-a asumat paternitatea codicelui și a precizat data, a uitat să scrie în ce parohie păstorește: „Adică eu, mult greșit și ticălos Popa Ioan din Sînpetru, am scris această carte și mă ustenii cît putui și o am scris să să cetească și să socotească bine ce este împărăția ceștii lumi deșarte și mîngîioasă. Începui să scriu această carte ce se cheamă Alexandrie, în luna lui Cireșariu, 15 zile; și se va sfîrși în luna lui august 4 zile, văleat 7128, 1620, în zilele lui Bethlem Gabor, craiu, scris în satu care să cheamă Sînpetru“.

Trei cărți într-un Codex

Codexul popii din Sînpetru este considerat și una dintre cele mai vechi traduceri din teritoriile românești. Însă istoricul Gheorghe Adamescu crede c㠄acest preot nu poate fi socotit traducător din slavonește, fiindcă nu spune că le-a tradus“. „Floarea darurilor“ din Codex Neagoeanus este opera unui călugăr benedictin, Tommaso Gozzadini, și a fost tipărită prima oară la noi de Antim Ivireanul, după un text adus de la Muntele Athos, apoi și la Brașov, în secolul XIX. Însă edițiile din „Alexandria“, text de asemenea cu largă circulație în Țările Române și Transilvania, își au originea în manuscrisul lui Ion Românul. Dacă din acest manuscris s-a păstrat pînă în zilele noastre doar jumătate, o versiune completă avem de la Costea Dascălul de la Biserica Sfîntul Nicolae din Șcheii Brașovului, copiată în anul 1693. Al treilea text al Codexului se numește „Rojdanicul“ sau „Rujdenița“ și e de fapt, primul zodiac pentru români, care „prevede caracterul și viitorul omului după luna sau după constelația în care s-a născut“. Scrierea a avut mare căutare. Istoricul literar Ștefan Ciobanu aprecia c㠄zodierul a avut o difuzare mai mare decît a Alexăndriei“. Dată fiind popularitatea zodiacului, acesta a apărut și în formă tipărită, la Alba Iulia, în 1639, fiind și prima carte ieșită de sub teascul acestei tipografii. Numit de data aceasta Gromovnic, conform lui Bogdan Petriceicu-Hașdeu, horoscopul a avut la bază tot textul popii din Sînpetru. Gromovnicul pretindea că dezvăluie soarta omenirii și starea vremii după zodia în care cade tunetul (în slavonă, grom = tunet). Un capitol denumit „Treptnicul“ prezicea viitorul și caracterul după diferitele mișcări ale trupului (bătaia ochilor, clipirea genelor).

O carte „oprită“

Textul „Rujdeniței lui Ion Românul“ acoperă paginile 137-141 ale Codexului, și începe, după normele calendarului bizantin, cu luna septembrie (Răpciune). Cuprinde doar patru luni, pînă în decembrie (Indrele), restul documentului s-a pierdut. „Textul este scris cu cerneală neagră spălăcită; numele lunilor cu cerneală roșie. În cuprinsul fiecărei luni, materia capitolului este grupată în 2 paragrafe distincte: primul, conținînd prezicerile privitoare la soarta băieților; al doilea, prevederile privitoare la viitorul fetelor“, precizează N. Cartojan. Conform filologului Gabriel Mihăilescu, copistul a avut de înfruntat interdicțiile Bisericii Ortodoxe, deoarece „cărțile populare care conțineau predicții erau considerate cărți eretice sau vrăjitorești, purtînd indice de cărți oprite“. Din acest motiv, scrierile neagreate se perpetuau prin copiere de mînă. Prea multe astfel de cărți de prevestire nici nu s-au păstrat. Cu atît mai mult, „Rojdanicul“ de la Sînpetru (din slavonescul rozdenije sau rozdenica „naștere“) este un document valoros. Însuși Ion Românul își dă seama că zodiacul lui nu e pe placul bisericii: „Printr-aceea, Dvs. încă vă rog, pre toată firea de om, cui Dumnezeu o va da această carte a ceti sau a scrie, socotiți și mai bine ce voi fi greșit sau cuvînt nesfîrșit, sau slovă neumplută, iar Dvs. să deregeți și să nu mă blestemați, ci să ziceți: Dumnezeu ierte! Și să vă ierte și pre voi Dumnezeu la înfricatul județ cînd va zice veniți, blagosloviți de părintele meu de moșteniți împărăția ce am gătit vouă, din tocmeana lumii, ce Tu milostiv Domn Iisus Cristos aceea ne dă. Amin“. Faptul că o față bisericească a copiat această lucrare de astrologie denotă că, în pofida interdicțiilor canonice, clericii din Țările Române, recurgeau la prezicerile astrale pentru nevoile particulare. Sau cel puțin, acestea erau preocupările preotului din satul brașovean.

Și domnitorii își citeau destinul

A doua lucrare de prevestiri astrologice provine tot din Brașov și conține prezicerile din „Calendarul“ tipărit de Petcu Șoanul, la Brașov, în 1733. Analizînd 16 manuscrise medievale din spațiul românesc, Gabriel Mihăilescu constată că niciunul nu e identic cu cel din Codex, dar toate au la bază acest prim horoscop, făcut cunoscut lumii de preotul din Sînpetru. „Diferențele dintre variantele acestei celei mai răspîndite redacții (n.r. ediții) a Rojdanicului se datorează fie unor erori de lecțiune (n.r. lectură) sau omisiuni ale copiștilor, fie inovațiilor personale ale anumitor scribi“. Calendarul din Șchei era tradus după unul sîrbesc, care, la rîndul său, urma un model ucrainean, de la Kiev, din 1716. Prima secțiune a Calendarului lui Petcu Șoanul cuprinde „Învățătura planetelor“, cu preziceri referitoare la om și fenomene meteorologice. După acest calendar s-au făcut numeroase copii manuscrise în toate teritoriile românești, încă o sută de ani. „Cît de mult era căutat acest text de astrologie de cetitorii vremurilor trecute carii, mai ales în lungile nopți de iarnă, așteptau curioși să vadă ce se va alege de semințele ce germinau sub brazdele jilave, acoperite de zăpadă, se vede și din faptul că Gromovnicul a fost tradus în mai multe rînduri de cărturarii neamului“, spune academicianul Cartojan. Astrologul Constantinescu Armand notează că însuși domnitorul Constantin Brâncoveanu consulta un calendar astrologic „și făcea însemnări pe marginea filelor, aprobînd sau infirmînd prezicerile lui Ion Românul, întocmai ca țarul Petru cel Mare al Rusiei, care avea preocupări similare“.

Va ninge pe 27 octombrie 2015

Ce conțineau „tratatele de astrologie“ din Evul Mediu? Un astfel de gromovnic românesc avea un capitol dedicat planetelor care guvernează fiecare an pînă în 2048. De exemplu, anul 2015 stă sub semnul lui Jupiter. Acum 400 de ani, se spunea că acest an va fi „an roditor, cu poame multe, mere, pere, prune, nuci, alune din belșug“, „vară prea caldă, cu sfîrșit cald și uscat“, „iarnă friguroasă, zăpadă multă, la mijloc vînturoasă“. Gromovnicul recomandă anul 2015 pentru căsătorii. Iar în ceea ce privește predicțiile politice, se prezicea că va fi un an în care „stăpînesc oameni înțelepți și duhovnici“. Mai detaliat, „arătarea vremii“ prezice următorul buletinul meteo pentru sfîrșitul acestui an: zile frumoase (9, 10, 26, 28-31 octombrie, 2, 4, 5, 28-30 noiembrie, 1-5 decembrie), cald și ploaie (11-17 octombrie), bine ziua, noaptea ger (18-22 octombrie), înnorat (23, 24 octombrie, 7-12 noiembrie, 18 decembrie), ploaie (1 noiembrie), ploaie și zăpadă (27 octombrie), moină (19-20 decembrie), zile frumoase, nopți cu vînt puternic (13-16, 19-27 noiembrie), ceață (6 noiembrie), ziua vînt, noaptea ninsoare (17 noiembrie), ninsori (3 noiembrie, 6 decembrie), ger (18 noiembrie, 21, 30-31 decembrie), ger foarte mare (7-17 decembrie).

Semne de care depinde viitorul

„Gromovnicul pe 12 zodii al lui Iraclie Împăratul“ spune că, „dacă în zodia Cumpenei va tuna, atunci va fi război și tăiere, și unul către altul se va ridica cu vrajbă și în unele locuri și foamete va fi spre apus, și toate apele vor fi mari și alte limbi vor avea războaie. Se vor ridica noroadele și zarvă va fi între oameni“. Dacă va fi cutremur în Zodia Balanței, „moarte va fi între oameni“. „De va fulgera la Răsărit și apus, moarte și sînge se va vărsa în Egipt“. În schimb, dacă va fi cutremur în Zodia Scorpionului, va fi și multă pîine. Dacă va tuna spre miazăzi în țara Arabiei, oamenii se vor îneca pe mare. „Dacă se va cutremura pămîntul înspre miazăzi, atunci între împărați va fi pace și dragoste.“ „Iar de va tuna noaptea, va fi iarnă grea.“ Gromovnicul prezice că, dacă va tuna în Zodia Săgetătorului, iarna va fi ploioasă, se vor scufunda multe corăbii, mulți boieri dinspre Răsărit vor muri în război. „De va fi cutremur la miazăzi, la capetele mari va fi schimbare.“ În Zodia Capricornului nu e bine să tune, fiindcă acest fenomen aduce 40 de zile de ploi. „Între împărați va fi ură și război.“ Dacă va tuna la miazăzi, se va face miere multă. Dacă va fi cutremur noaptea, va fi un an plin de roade, îns㠄se vor tulbura cetățile“. Astrologia se îmbină cu sfaturi pentru fiecare zodie. Astfel, în 17 octombrie nu e indicat să te apuci de lucru nou, pe 19 noiembrie poți face afaceri și-ți poți lua haine noi. Cum va fi vremea pe 24 noiembrie, așa va fi tot anul viitor. Cum va fi pe 25 noiembrie, așa va fi și pe 13 decembrie, iar ziua de 26 anunță vremea pentru toată luna februarie. Dacă 25 decembrie cade duminică, atunci va fi iarnă blîndă și vară secetoasă. Dacă pică într-o marți, va fi iarnă grea și toamnă secetoasă, fără războaie. Zodiacul mai spune că 2016 va fi un an îmbelșugat dacă în ianuarie va bate vîntul de la miazăzi. Nicio vorbă despre sfîrșitul lumii.

Buletin meteo pe 2016

Conform astrologilor din secolul XVII, anul 2016 va sta sub semnul lui Marte și va fi un an al celor „mînioși, vărsători de sînge, înșelători, mincinoși“. Nu e un an bun pentru ostași, nici pentru meșteșugurile cu foc. Va fi un an uscăcios, cu vară călduroasă, grindină și „foc mult“. Toamna va fi „moale și friguroasă“, iarna geroasă, cu zăpadă multă. De asemenea, 2016 va fi „cu gîngănii și șoareci mulți, vînt, tunet, arsuri, ape mult stricătoare, boale“. „Arătarea timpului“ indică un sfîrșit de ianuarie cu vifor și ger, un februarie călduț, cu ploi, martie senin, apoi cu ger și zăpadă, aprilie cald, luna mai cu 15 zile de ploaie și vînt, în iunie va ploua o zi da, una ba, iulie va fi ploios, iar pe 19 precipitațiile vor fi mari, va fi înnorat și jumătate din august, septembrie va fi rece, iar pe 17 va cădea prima ninsoare, octombrie va fi frumos, doar ultimele zile vor fi cu zăpezi, noiembrie va fi cu zăpadă și ger, iar în decembrie mai mult va ploua decît va ninge.

De la papirus la codex

Codex, denumit în limba română și codice, („scoarță“) desemna în antichitate o reuniune de table cerate reprezentînd cea mai veche formă de carte. Codexurile au făcut trecerea de la papirus la carte. Inițial, scrierea se făcea pe scoarță de copac sau plăci de lemn. Pe lemn se putea scrie fie direct, în stare crudă, fie după ce a fost acoperit în prealabil cu un strat de ceară. În Evul Mediu prin codex se înțelegea o culegere manuscrisă de legi, de documente medievale sau de orice texte vechi. Termenul a fost preluat și în limba română, înlocuind termenul slavon de sbornic. În Țările Române s-au păstrat o serie de codexuri, între care Codex Aureus, Codex Dimonie, Codex Neagoeanus, Codex Rohonczi, Codex Caioni, Codex Gigas, Codex Sinaiticus, Codexul Teodosian. Știința care studiază codexurile vechi se numește codicologie. Termenul de „codex“ se utilizează în prezent pentru a desemna colecții de standarde internaționale, ca de exemplu Codex alimentarius.
„Luna Răpciuni (septembrie). De se va naște ficior, fi-va cinstit. El va boli rău, dar nu va muri. Noroc va ave la oi și la tot dobitocul. Și de o vită în 4 picioare va scăpa. Și va fi îmblător în cale; si va fi vorovitoru; și va fi grijuliu. Și carne de capră să nu mînce. Într-aceea lună de va tuna, să nu margă sub copaci. Și va fi iubitor de ospețe și cărți și va fi înțelept. Și să-și facă părăclisul Bogorodiței. Și numai de Dumnezău ce să va teme. Și de cătră bătrînețe, bine va fi. Leac: 3 grăunțe de dafin și ulei de lemn și tămîie albă; să le mestece și să va sănătoși. Să slujască Sîntă Mărie Mică. De va fi fată, trei ani va boli rău. Și va fi lungăreață în față; și va fi vorovitoare; și iubi-va la oaspeți și va fi mînioasă, ce nu va ține mult. Și mulți bărbați o vor cere. Și iubi-va și un voinic, dar nu o va lua și va lua altul și cu el bine va vie și va face gloată mestecată. Și de tînără să va teme că nu va face ficiori, iar apoi mult să va face. Și va muri un ficior de bube. Și noapte să nu bea apă; și să nu îmble noapte, că va dobîndi o greață și va avea vedere înaintea sfatului, cînd va fi de 12 ani. Vineri să nu lucre nemica, nici să mănînce, ca să nu o doare capul, nici ochii. Năroc va avea la stup și la oi și la vaci negre. Și va boli de vărsat; și va avea un semn în cap și într-o mînă și într-un picior. Primejdii va avea la 6 ani, 11, 38, de va trece va fi vie pînă la 75. Leac: floare de trandafir și rădăcină de bujor și tămîie albă; să le mestece, să să ungă și să va vindeca. Praznic: Uspenie.“
În lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteți prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizați sursa și dacă inserați vizibil link-ul articolului:
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:Articole la Prima pagina

„Asaltul Cetățuii“, la Festivalul Internațional de Reconstituire Istorică


Istoria a reînviat în centrul Brașovului
Spatiu publicitarMinim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Local


  Reținut, după ce a furat un telefon mobil în stație


  16.01.2019
 • ➤ Local


  Telegondola și telecabinele din Poiana Brașov, oprite din cauza vîntului


  16.01.2019
 • ➤ National


  Curtea Constituțională i-a dat dreptate lui Liviu Dragnea pe tema protocoalelor SRI-Justiție . Sentințele definitive nu se schimbă


  16.01.2019
 • ➤ National


  Legea recursului compensatoriu: În varianta inițială ar fi ieșit din închisori 1.700 de deținuți, în varianta PSD-ALDE sînt eliberați peste 14.000


  16.01.2019
 • ➤ National


  Iohannis: Solicit Guvernului să vină urgent cu soluții privind recursul compensatoriu. Siguranța cetățeanului nu este negociabilă


  16.01.2019
 • ➤ Prima pagina


  Spitalul de Copii are nevoie de 12 milioane de lei


  16.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Îngrijorător


  Peste 400 de cazuri de gripă confirmate la Spitalul de Copii


  16.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Șofer rupt de beat, urmărit de polițiști prin comuna Vulcan


  16.01.2019
 • ➤ Eveniment


  O gravidă a născut acasă, asistată prin telefon de ISU


  16.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Imobil nou, cu șase etaje și 75 de apartamente, pe strada Cuza Vodă


  16.01.2019
 • ➤ Eveniment


  O jumătate de secol de la înființarea Batalionului 206 Artilerie de la Ghimbav


  16.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Ultimul weekend pentru bradul de Crăciun din Piața Sfatului


  16.01.2019
 • ➤ Actualitate


  Încă o amînare


  CATTIA nu va fi gata nici la sfîrșitul lui februarie


  16.01.2019
 • ➤ Actualitate


  Muzeul Iluziilor revine la Brașov


  16.01.2019
 • ➤ Religie


  Octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor


  16.01.2019
 • ➤ Arta & Cultura & Media


  Atentat la libertatea presei


  CNA a sancționat Realitatea TV cu suspendare


  16.01.2019
 • ➤ National


  Dăncilă răspunde cu minciuni criticilor eurodeputaților


  16.01.2019
 • ➤ National


  Procurorii care s-au ocupat de dosarul violențelor din 10 august, cercetați disciplinar


  16.01.2019
 • ➤ Life


  Poză incendiară pe Instagram


  Corina Caragea și-a răsfățat fanii


  16.01.2019
 • ➤ Life


  Cleopatra Stratan suferă din dragoste


  16.01.2019
 • ➤ Life


  Maluma a ajuns pe mîna medicilor


  16.01.2019
 • ➤ Life


  Decizia lui Tom Cruise


  16.01.2019
 • ➤ Cititori


  Este bine să știți


  Sucuri pentru îmbunătățitrea funcțiilor creierului


  16.01.2019
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  16.01.2019
 • ➤ Sport


  Cristina Neagu: „O să revin la același nivel“


  16.01.2019
 • ➤ Sport


  Australian Open


  Simona Halep a trecut cu emoții de Kaia Kanepi


  16.01.2019
 • ➤ Sport


  Corona Brașov a transferat un pivot


  16.01.2019
 • ➤ Sport


  AFK Miercurea Ciuc a luat preparator fizic de la Brașov


  16.01.2019
 • ➤ Sport


  Sita cerne la trialul de selecție la ACS SR Brașov


  Dan Bona dă startul pregătirilor la AFC Hărman


  16.01.2019
 • ➤ International


  Londra respinge acordul pentru Brexit


  15.01.2019
 • ➤ National


  PLUS și-a ales candidații la europarlamentare. Cioloș deschide lista


  15.01.2019
 • ➤ National


  Procurorii care s-au ocupat de dosarul violențelor din 10 august, cercetați disciplinar


  15.01.2019
 • ➤ Local


  Șofer rupt de beat, urmărit de polițiști prin comuna Vulcan


  15.01.2019
 • ➤ Sport


  Australian Open. Simona Halep și-a învins coșmarul Kaia Kanepi


  15.01.2019
 • ➤ Sport


  Raluca Agrigoroaie a semnat cu Corona Brașov


  15.01.2019
 • ➤ Prima pagina


  Sub teroarea infractorilor


  „Umblă Moartea liberă pe străzi“


  15.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Acuzat de abuz în serviciu


  Căncescu, trimis iar în judecată de DNA


  15.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Accident cu două victime, pe trotuar, pe Carpaților


  15.01.2019
 • ➤ Eveniment


  50 de platforme noi de deșeuri, în Brașov


  15.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Termen pînă la 1 martie


  Programul de colectare selectivă va fi extins


  15.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Teleschiul Ruia, pus în funcțiune în weekend-urile aglomerate


  15.01.2019
 • ➤ Eveniment


  Se caută firmă de întreținere pentru Cimitirul Șprenghi


  15.01.2019
 • ➤ Actualitate


  Intervenție dificilă


  Trei grupuri de turiști rătăciți în Munții Ciucaș


  15.01.2019
 • ➤ Actualitate


  2.759 de persoane și-au găsit un loc de muncă prin AJOFM Brașov


  15.01.2019
 • ➤ National


  Iohannis a anunțat că respinge din nou nominalizările de miniștri la Transporturi și Dezvoltare Regională


  15.01.2019
 • ➤ Economic


  Inflația a ajuns la 4.6%


  Scumpiri de aproape 40% la cartofi


  15.01.2019
 • ➤ Economic


  Bugetul va fi aprobat abia în februarie, pentru că atunci se încheie vacanța parlamentară


  15.01.2019
 • ➤ Economic


  Salariul mediu net a crescut la 2.792 de lei


  15.01.2019
 • ➤ Economic


  Deficitul de cont curent a crescut cu aproape 60%, în primele 11 luni din 2018


  15.01.2019
 • ➤ Doctor


  Avantaje și dezavantaje


  Ananasul influențează nivelul zahărului în sînge


  15.01.2019
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior

  Curse cu obstacole pentru o cauză umanitară


  „Eroii Brașovului“

  Articolul următor


  Nuntă spartă de peștele stricat

  Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
  | | |
  © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 22.020 milisecunde, încărcat în milisecunde