Autentificare
Ziarul care vorbește cu brașovenii
Portile istoriei Scoala Cerbul de Aur Diaspora
Casa mea Dialog Contabil Expres Gala Monitorul Expres
Index -> Monitorul Expres -> Prima pagina
Publicitate

Rostul icoanei

×

Î
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o
Publicitate
Dimensiune font:

Autor: » Ștefan MUSGOCIU , 09.12.2006
* Lupta împotriva icoanelor este o încercare prin care Biserica a mai trecut în decursul secolelor, dar din care credința în Dumnezeul tuturor ființelor a ieșit învingătoare

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a solicitat Ministerului Educației și Cercetării (MEC) „elaborarea unei norme interne" prin care simbolurile religioase să nu mai fie afișate în instituțiile publice de învățămînt. Cu alte cuvinte, în școlile publice, „cu excepția spațiilor destinate exclusiv orelor de religie“ și „doar în timpul acestora“, icoanele nu vor mai fi afișate pe pereți, dacă MEC se va supune acestei solicitări. Scoaterea icoanelor din școli a generat o vie dezbatere în societatea românească.

Mai ocrotiți, sub icoane

În viața și spiritualitatea creștină, sfintele icoane au un rol cu totul aparte. Fie că este vorba de icoanele pe care fiecare credincios sau familie le cinstește în casa sa, fie că ne referim la cele existente în locașurie de cult, în școli, sau chiar pe troițe. Întotdeauna creștinul simte nevoia să se roage plecîndu-și genunchii în fața sfintelor icoane. Rugăciunea este mai puternică și mai expresivă atunci cînd o facem cu fața sau în compania sfintelor icoane. Această formă de evlavie pornește de la concepția pe care ortodoxia o are despre icoană și cinstirea ei. Uneori, ne simțim mai ocrotiți sau binecunvîntați dacă în încăperea în care ne petrecem în fiecare zi mai multe ore, la muncă de pildă, există o icoană.

Iconoclasmul înseamnă distrugerea icoanelor

De-a lungul timpului, Biserica a trecut prin numeroase încercări. Una dintre acestea a fost chiar lupta împotriva iconoclasmului. Adică tocmai atacul asupra icoanelor. După ce Biserica a învins fiecare erezie în parte, toate atacurile parțiale împotriva diferitelor aspecte ale doctrinei hristologice au început cu o luptă împotriva icoanei. Una dintre cele mai teribile erezii, care se împotrivea însuși creștinismului, a fost iconoclasmul secolelor VIII și IX. Unii teologi nu au putut înțelege sensul simbolic și educativ al icoanei. Nu puteau face distincție între cinstirea ei și idolatrie. Socoteau că cinstirea icoanelor vine în contradicție cu unele precepte biblice, că încalcă porunca Decalogului de a nu-ți face chip cioplit și de a nu i te închina lui (Exod 20, 4). Credincioșii concepeau și ei uneori venerarea icoanelor într-un chip prea literal. Ei cinsteau mai puțin persoana reprezentată în icoană, cît imaginea însăși. Toate acestea se apropiau de magie sau intersectau formele decadente ale păgînismului. Anumite imagini îi scandalizau pe credincioși prin senzualitatea lor rafinată, care nu se potrivea deloc cu sfințenia persoanei reprezentate. Apărătorii icoanelor, teologii și preoții, aveau datoria să amintească și să explice în mod repetat, atît laicilor cît și călugărilor, că icoanele trebuiau să fie cinstite, iar adorat putea fi numai Hristos, Cel reprezentat în icoană.

Persecuțiile au fost pornite de împărați

Primul împărat iconoclast, și totodată primul care a declanșat lupta împotriva icoanelor, a fost Leon al III-lea Isaurul (714-741). S-a simțit chemat să restabilească adevărata religie în imperiu care, prin cultul icoanelor, fusese necinstită și trădată. El se considera „împărat și preot“, cu drept de control asupra problemelor bisericești și laice. A impus iconoclasmul ca doctrină oficială a imperiului în probleme religioase. Socotea că prin aceasta va purifica religia creștină de rămășitele păgînismului, readucînd-o la înălțimea și puritatea ei originară. Pentru el, cultul icoanelor era cultul zeilor pagîni care trebuia nimicit. În 730, împăratul Leon al III-lea a dat primul edict prin care urmărea distrugerea icoanelor, implicit a Mîntuitorului și a Sfintei Fecioare, dar admițînd cinstirea Sfintei Cruci.

Constantin al V-lea n-a vrut icoane

În anul 754 la Hiereia are loc un sinod cu privire la cultul icoanelor. Astfel a fost oprită cinstirea icoanelor prin legi imperiale cît și prin legi ale Bisericii. Împăratul de atunci, Constantin al V-lea, a dezlănțuit o prigoană puternică împotriva iconodulilor, obligînd pe toți supușii să jure că nu vor da cinstire icoanelor. Cei care nu s-au supus au fost maltratați sau uciși. Ura a mers atît de departe încît a depășit hotărîrile sinodului, care priveau doar cultul icoanelor și al moaștelor, și s-a extins asupra cultului sfinților și al Maicii Domnului.

Sfîntul Ioan Damaschin, apărătorul icoanelor

Sf. Ioan Damaschin era un monah și teolog renumit, care trăia pe teritoriul arab, la Damasc, apoi la Ierusalim. El a respins afirmația iconoclaștilor că venerarea icoanelor e o reînviere a idolatriei, demonstrînd că icoana este un simbol și mijlocitor al sfîntului reprezentat pe ea. Reprezentarea Mîntuitorului trebuie pusă în legătură cu dogma hristologică a celor două firi, divină și umană. Prin zugrăvirea Sa ca om se confirmă realitatea întrupării și a trăirii Mîntuitorului în trup printre oameni.

Sinodul VII ecumenic ne-a redat icoana

În anul 780, Constantin VI (780-797), un copil de 10 ani, a urcat pe tronul imperiului. Practic, conducerea a fost preluată de mama sa Irina (+802). Deoarece cultul icoanelor fusese interzis prin hotărîrile sinodului iconoclast din 754, el trebuia să fie restabilit printr-un nou sinod ecumenic. Sinodul al VII-lea ecumenic s-a ținut la Niceea între 24 septembrie și 13 octombrie 787, sub președinția patriarhului Tarasie și a avut 7 ședințe. Membrii au combătut punct cu punct hotărîrile sinodului din 754, contestîndu-i calitatea de „adunare ecumenică”. Hotărîrea sinodului a fost orientată după precizările Sfîntului Ioan Damaschin. Cuprindea următoarea decizie dogmatică: „Este permis și chiar util și bineplăcut lui Dumnezeu a face icoane religioase și a le venera; dar această venerare să fie numai cinstire, iar nu adorare, căci adorarea se cuvine numai lui Dumnezeu. Cinstirea nu se adresează materiei icoanei și astfel ea nu este idolatrie”.

O victorie a credinței

Iconoclasmul încheie seria marilor erezii din perioada hristologică. Fiecare dintre ele atacă un aspect sau altul al iconomiei divine, adică al mîntuirii cîștigate prin Întruparea lui Dumnezeu. Or, iconoclasmul nu mai lua ca țintă un aspect anumit, ci iconomia mîntuirii în ansamblu. Și, așa cum această foarte complexă erezie constituia o ofensivă generală împotriva întregii învățături ortodoxe, tot așa, restabilirea cultului icoanelor nu a reprezentat o victorie izolată, ci triumful întregii Biserici. Și al Credinței.

„Prin rugăciunile ei fă să fie auzite cererile și rugăciunile noastre și trimite harul Preasfîntului Tău Duh asupra icoanei acesteia, pe care robii Tăi au făcut-o în cinstea și pomenirea ei. Binecuvînteaz-o cu binecuvîntarea Ta cea cerească și-i dă ei puterea și tăria facerii de minuni. Fă-o vindecătoare și izvor de tămăduiri tuturor celor ce în dureri se vor pleca în fața ei și vor cere de la Tine ajutor prin Născătoarea de Dumnezeu. Și pe toți care înaintea acestei icoane vor cinsti după vrednicie pe preabinecuvîntată Fecioară și Maică a Domnului nostru lisus Hristos”.
    Din rugăciunea care se spune la sfințirea icoanei Maicii Domnului

Ce este o icoană?

* Prin icoană înțelegem orice reprezentare sub formă de pictură a unui personaj sfînt din istoria mîntuirii și a vieții creștine sau a unei scene cu conținut religios, făcută pe unul din materialele următoare: lemn, pînză, hîrtie, metal sau pictură pe pereții bisericilor. Pentru ca să aibă caracter și calitate de icoană, o asemenea reprezentare trebuie să fie sfințită și să fie întrebuințată ca obiect de cult particular sau colectiv. Calitatea de obiect sfințit deosebește o icoană de ceea ce numim tablou religios, sau tocmai prin actul sfințirii un tablou religios devine icoană.

De ce trebuie icoanele sfințite în biserică?

* Sfințenia unei icoane pornește în primul rînd de la persoana sau scena religioasă reprezentată pe ea și care, automat, ne obligă la o atitudine de respect față de aceasta.   Este chiar învățătura Bisericii despre cinstirea sfintelor icoane, și anume că noi nu cinstim materialul sau culorile din care sînt făcute icoanele, ci persoana al cărei chip este zugrăvit sau înfățișat în icoană. Prin actul sfințirii scoatem obiectul de sub întrebuințarea obișnuită, o materie căreia îi dăm altă destinație. Desigur că materialul din care se lucrează o icoană rămîne mai departe pînză, lemn, metal sau zid, dar el capătă o încărcătură harică, o prezență sfințitoare. Acesta este rostul și sensul sfințirii icoanelor. Prin sfințire, icoana devine un obiect sfînt, obiect de cult. De aceea putem îngenunchea înaintea icoanei, ne închinăm și o sărutăm, fiindcă ea este purtătoare de har, de sfințenie. Prin aceasta nu înseamnă că îndumnezeim materia sau considerăm icoana un idol. Ci ne închinăm la sfîntul care a existat sau există în realitate, reprezentat pe lucrare. Cinstind pe sfinții zugrăviți pe icoane, noi cinstim pe Dumnezeu care i-a împodobit pe ei cu daruri deosebite.

Discriminarea majorității

* Scoaterea simbolurilor religioase din școli, cred preoții, este un regretabil atac la identitatea cultural-religioasă a neamului. Oare s-ar putea cere scoaterea steagului sau însemnelor naționale din instituțiile publice pe motiv că lezează minoritățile? Oare am putea cere retragerea oricăror însemne românești sau a studiului culturii române pe motiv că lezează minoritățile? Drepturile minorităților nu ar trebui să includă pretenția desființării și exprimarea publică a ethosului comunitar al majorității. Mai ales atunci cînd simbolurile creștine, precum crucea și icoana, nu incită în nici un fel la violență sau discriminarea minorităților, ci invită în cel mai înalt sens la iubire, dialog și respect față de tot omul creat după chipul lui Dumnezeu, față de darul alegerii libere dat oricărui om. Retragerea simbolurilor religioase ar fi însă o gravă discriminare a majorității creștine.

Nu Biserica pune icoane, oamenii vor icoane

* Biserica Ortodoxă Română nu este de acord cu decizia CNCD. „Nici Ministerul Educației, nici Biserica, nici CNCD nu pot interveni în astfel de probleme. Decizia trebuie luată de comunitate, adică de părinți, elevi și profesori. Există lege care să interzica aplicarea unor simboluri religioase? Articolele 29 și 30 din Constituție spun clar că statul asigură și respectă libertatea religioasă. Nu Biserica pune icoane, oamenii o fac“, a explicat purtătorul de cuvînt al Patriarhiei Române.
Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit și de prietenii tăi!
Comentarii:Articole la Prima pagina

Mare sărbătoare


Sântămăria Mare

Hotar între vară și toamnă


Schimbarea la Față a Mântuitorului

Sărbătoarea din miezul verii


Sfântul Ilie, căruțașul Raiului

Tradiții de Sânziene pentru spor și sănătate


Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul aduce norocul în casele noastre

Pogorârea Sfântului Duh


Duminica Rusaliilor

Astăzi e Ispasul și Paștele cailor


Ziua Înălțării Domnului

Sărbătoare în casele creștinilor


Sfinții Împărați Constantin și Elena
Spatiu publicitarMinim 100.000 afisari lunar.


Pentru detalii contactati telefonic
departamentul marketing al
Monitorul Expres la
0731.018.277 sau 0268.543.316.
Cumpără aici ziarul complet în format PDF
Ultimele stiri
 • ➤ Local


  Celebrul alpinist Torok Zsolt a fost găsit mort în masivul Făgăraș


  17.08.2019
 • ➤ Local


  Tânără drogată la volan, pe Transfăgărășan


  17.08.2019
 • ➤ Economic


  ​Split TVA devine opțional


  17.08.2019
 • ➤ National


  Cazul Caracal:Specialiștii INML nu au putut identifica niciun profil ADN de pe oasele găsite în pădure


  17.08.2019
 • ➤ National


  A apărut o nouă metodă de înșelăciune: amenda lăsată pe geamul mașinii


  17.08.2019
 • ➤ Local


  Accident cu un mort lângă Brașov


  16.08.2019
 • ➤ Sport


  Panțîru o duce pe FCSB în play-off-ul Europa League!


  15.08.2019
 • ➤ Sport


  ACS SR Brașov. Reacția lui Florin Stîngă după eliminarea din Cupa României / " Un duș rece la Cisnădie"


  15.08.2019
 • ➤ Sport


  Tenis, WTA, Cincinnati. Simona Halep e în turul 3


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Surpriză neplăcută


  ACS SR Brașov, eliminată din Cupa României de o echipă de Liga a 4-a! Cetate Râșnov, set la unu cu Precizia Săcele


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Corona Brașov și Minaur Baia Mare, egal amical la Brașov / Concluziile lui Ion Crăciun


  14.08.2019
 • ➤ Local


  Alimente depozitate lângă gunoi în spatele unor restaurante din Brașov


  14.08.2019
 • ➤ Local


  „Anatoly & Prietenii”, spectacol estival la Opera Brașov


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Au cheltuit milioane de dolari pe o ceremonie


  Cele mai scumpe nunți din lume


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Celtic – CFR Cluj 3-4. Dan Petrescu: “Le-am închis gura tuturor“


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Alternative


  Ovăz pentru frumusețe și sănătate


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Bucătărie de vară


  Idei pentru preparate cu umplutură


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Un top


  Cele mai mari animale din lume


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Alături de Iris


  Felicia Filip a adus opera în lumea rock-ului din România


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Pasiune


  Celine Dion are peste 10.000 de perechi de pantofi


  14.08.2019
 • ➤ Life


  „Am mințit la Oprah în legătură cu căsnicia!”


  Actrița Geena Davis nu recunoaște că a fost măritată


  14.08.2019
 • ➤ Prima pagina


  60 de ani de când în gara Brașov a intrat prima locomotivă diesel


  14.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Granițe fragile


  Omul de afaceri care și-a ucis bunica a fost internat la psihiatrie


  14.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Restricții de circulație la pasajul Fartec, de la 1 septembrie


  14.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Prefectul a cerut controale la localurile de lângă Cerb


  14.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Un pas în labirintul birocratic pentru parcarea subterană de la Gară


  14.08.2019
 • ➤ Actualitate


  „Eu sunt Corina!”


  Corina Chiriac, recital aniversar la Cerbul de Aur


  14.08.2019
 • ➤ Actualitate


  Program special la RATBV în ziua de Sfânta Maria


  14.08.2019
 • ➤ Religie


  Mare sărbătoare


  Sântămăria Mare


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Vinde tot și pleacă


  Laurette se mută în America


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Madonna nu a fost primită la propria sa petrecere


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Paraziții au câștigat procesul cu Poliția


  14.08.2019
 • ➤ Life


  Modelul celebru, cu nasul negru


  14.08.2019
 • ➤ Cititori


  Este bine să știți


  Simptome care trădează lipsa de vitamine


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  SPORT FLASH


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  A murit José Luis Brown, campion mondial cu Argentina în 1986


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Lucian Goian își continuă aventura în India


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Handbal feminin


  Meciuri amicale pentru Corona, la Brașov


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Secelean revine în forță la Precizia Săcele


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Dusan Uhrin e antrenorul lui Dinamo


  14.08.2019
 • ➤ Sport


  Favorite certe


  ACS SR Brașov și Cetate Râșnov își fac încălzirea în Cupa României


  14.08.2019
 • ➤ Local


  60 de ani de când în gara Brașov a intrat prima locomotivă diesel electrică


  13.08.2019
 • ➤ Local


  Strada Sforii va fi închisă mâine, între orele 11.00 - 14.00


  13.08.2019
 • ➤ Local


  Corina Chiriac, recital aniversar la Cerbul de Aur


  13.08.2019
 • ➤ Local


  Turistă salvata din Munții Piatra Craiului


  13.08.2019
 • ➤ Local


  Cum se va circula pe pasajul hobanat de la Sala Sporturilor


  13.08.2019
 • ➤ Sport


  Lovitură! Romeo Surdu a semnat cu ACS SR Brașov / „Primul pas este să atacăm promovarea în Liga a 2-a “


  13.08.2019
 • ➤ Local


  Mircea Cărtărescu a donat 420 de cărți pentru Spitalul Clinic de Copii din Brașov


  13.08.2019
 • ➤ Prima pagina


  A murit Mircea Sevaciuc, primul lider al Mișcării ,,15 Noiembrie 87”


  13.08.2019
 • ➤ Eveniment


  Pensiile cresc de la 1 septembrie


  13.08.2019
 • Cele mai noi articole
  Articolul anterior


  Cutia Pandorei

  Articolul următor


  Petardele, complet interzise

  Prima pagină | Site Map | Contact | Despre noi | Mobil
  (Și) acest site folosește cookie-uri proprii și ale terților. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
  Siteuri partenere:
  AnunturiExpres.ro TipoMagazin.ro Porțile istoriei
  | | |
  © Marius Mihuțoiu pentru Monitorul Expres | Powered by Yky CSM | executat în 16.882 milisecunde, încărcat în milisecunde